Žodžių tutulis reikšmės

tulis - tūlis žr. tūlė.
tėtulis - teta
rutulys - rutul|ys 1. mat. figūra, gaunama, sukant skritulį apie skersmenį. 2. tokio pavidalo daiktas, kamuolys: Žemės rutulys Dūmų rutuliai. Ugnies rutulys Biliardo rutuliai. Švino rutulėlis. Iš sniego rutulius daro. Vaikai kaip rutulaičiai. 3. sport. stumiamas į tolį metalo kamuolys.
pusrutulis - pusrutul|is pusė rutulio: Šiaurės, pietų pusrutulis (geogr.). Didieji smegenų pusrutuliai (anat.).
kutulys - kutulys kutenimas: Ji bijo kutulio.
siutulys - siutulys siutimas, įniršis: Pagavo, apėmė s. Sukelti siutulį.
krutulys - krutul|ys, krutulė dkt. kas vis kruta, juda; nenuorama.
žmutulys - žmutulys dzūkiškai suveltas ko nors kesulas, ryšulys, gniutulas: Linų ž. Parnešė žolių žmutulį.
siautulys - siautulys 1. išdykavimas, dūkimas. 2. gamtos jėgų siautimas, šėlimas: Užėjo baisus vėjo s. 3. netramdomas jėgos, prievartos reiškimasis: Priešų s. Karo s. 4. nevaldomas jausmo, aistros reiškimasis: Jausmų s. Siautulio apimtas, pagautas žmogus.
pusskritulis - pusskritulis pusė skritulio: Mėnulio p.
drūtulis - drūtùlis,-ė storulis:Tas drūtùlis, amerikonas, pilvo nebepaneša Viena drūtulė motera
vytulys - vytulys bot. vystamoji augalų liga.
ritulys - ritulys 1. ritinys, rutulys. 2. sport. plokščias guminis ritinys, ritmušomis mušamas į vartus ledo aikštelėje: R. įskriejo į vartus. Ledo r. (žaidimas plokščiu ritinuku ant ledo).
mitulys - mitul|ys, mitulė dkt. vienų metų gyvulys, vienergis: Mitulys kumeliukas.
katulys - katulys kutulys.
skatulys - skatulys tai, kas skatina, paskata: Ä–jo, stumiamas kilnaus skatulio.
nirtulys - nirtulys 1. užsispyrimas, kaprizas: Arkliui n. užėjo. 2. įniršis: Jo akys degė nirtuliu.
kartulys - kartulys kartėlis.
kaitulys - kaitulys karštis; kaitimas 2 kaitulys 1. galvos sukimasis, svaigulys. 2. vet. avių liga, sukeliama kepeninių siurbikių, kvaitulys (coenurus cerebralis): Avinas kaituliu sukasi.
vientulys - vientul|ys, vientulė dkt. ryt. kas vienas, atsiskyręs gyvena, vienišas žmogus.
švitulys - švitul|ys 1. žibantis, šviesus daiktas: Danguje pasirodė daugybė švitulių (žvaigždžių). prk.: Jo kūryboje daug džiaugsmo, daug laimės švitulėlių. 2. žr. jonvabalis.
skritulys - skritul|ys 1. apskritas daiktas, ratas, ratilas: Pilnaties skritulys Supjaustė kiaušinį skrituliukais. Sviesto muštuvo skritulys Skritulys sukasi, ritasi. 2. mat. apskritimo apribota plokštumos dalis: Skritulio plotas. Skritulio nuopjova, išpjova.
kvaitulys - kvaitulys 1. galvos sukimasis, svaigulys, kaitulys. 2. prk. įkarštis: Kovos k. 3. žr. 2 kaitulys 2 Žiūrėk: [2 kaitulys].
knietulys - knietulys knietimas: Turiu tokį knietulį, negaliu nurimti.
sleikstulys - šleikštulys šleikštumo jausmas: Dvokas kėlė šleikštulį.
šlykštulys - šlykštulys šlykštumo jausmas, šlykštumas.
šleikštulys - šleikštulys šleikštumo jausmas: Dvokas kėlė šleikštulį.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž