Žodžių trynk reikšmės

trinka - trinka medžio nuopjova malkoms kirsti, kapoti, tašyti trinkė|ti, trinka, jo bildėti, dundėti: Trinka griaustinis. Per lauką jojau, laukas jo. Trinka bolda staklelės - negaliu miegoti (d.). jimas trik|ti, trinka, o 1. irti: Trinka tvarka. 2. klysti, rikti: Skaičiuodamas ėmė trinka 3. mišti: Protas trinka. 4. žem. šėlti, išdykauti: Kad trinka vaikai po kiemą! im...
trinkis - trink|is trenkimas; smūgis: Perkūno trinkis Girdėti kūjo trinkiai.
trinkėti - trinkė|ti, trinka, trinkėjo bildėti, dundėti: Trinka griaustinis. Per lauką jojau, laukas trinkėjo. Trinka bolda staklelės - negaliu miegoti (d.). trinkėjimas.
trinksnis - trinksn|is 1. trenksmas; trenkimo garsas: Kosulio trinksniai. 2. med. širdies trinktelėjimas į krūtinės sienelę (ictus cordis).
trinkimas - aktas ar veiksmas, vienas, kad valo su vandens medžiagos, gautos skalbimo plauti arba būti plaunami plauti straipsnius
trinkelė - trinkelė įvairios paskirties ir formos nuopjova: Stabdžio t.
trinksėti - trinksė|ti, trinksi, trinksėjo nuolat trinkėti, trinkčioti: Vaikšto, durimis trinksi. trinksėjimas: Vežimo trinksėjimas.
trinkelės - aktas ar procesas, kuris nustato daugiskaitą \ dažnai sənz \ paprotinės accompaniments aplikacijų
trinkčioti - trinkčio|ti, trinkčioja, trinkčiojo tarpais trinkėti: Kas ten trinkčioja ant aukšto? trinkčiojo šūviai. trinkčiojimas.
triakė - triakė trijų akių korta.
kurlink - į kokią vietą
link - link prl. ir polinksnis (su kilm.) linkmei žymėti: Eina l. miško. Jis nubėgo namų l. Ten l. bus geresnis kelias.
pagarsink - sukelti judėti ašį arba centre, pasukti arba suktis
triaukšti - triau|kšti, triauškia, triauškė garsiai kandant ėsti ar valgyti: Šuo kaulus triauškia. Obuolį triaukšti triauškimas.
triasmenis - trys viename iš arba susijusių su Trejybės
triaukštis - triaukš|tis, triaukštė kuris trijų aukštų: triaukščiai namai.
nesinervink - praeiti atlikti
triaso - , su jomis susijusių arba yra anksčiausias laikotarpis mezozojus ar atitinkamos sistemos pirmiesiems dinozaurų pažymėtų uolų - Geologinis laiko lentelę
triada - triada trijų narių vienovė.
aplink - apliñk lanku, ratu, apsukui:Eik apliñk, pro čia neįeisi Virvę kaip tik apliñk apjuosi Aplink! Neturiu apliñk nė giminių, nė pažįstamų Aplink eimi ^ Tiesiog arčiau, aplink greičiau Geriau apliñk mylią, negu tiesiog į skylę Durys apliñk!
triasas - , su jomis susijusių arba yra anksčiausias laikotarpis mezozojus ar atitinkamos sistemos pirmiesiems dinozaurų pažymėtų uolų - Geologinis laiko lentelę
trianguliacija - trianguliacija 1. mat. trigonometrinis kampų ir plotų apskaičiavimas. 2. geodezinis padėties radimas sudarant trikampius.
triarchija - aa transcendentinė subjektas, kuris yra tikras modelis, kurį egzistuojančios viskas yra netobula atstovybės ba standartas tobulumo idealus ca plano veiksmų projektavimo archajiško matomoje atstovavimo koncepcijos modelį kopija pasenęs vaizdas priminė atminties B yra neterminuota ar susiformavusią SAMPRATA c subjektas (minties, koncepcija, jausmas ar vaizdo), iš tikr...
nenusimink - Apatinėje veido gulėti žemiau apatinės lūpos ir apatinio žandikaulio dėmesio apačioje, tarp apatinio žandikaulio šakos, kad arba turėti su smakro paviršius
nesijaudink - praeiti atlikti
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž