Žodžių trakot reikšmės

dūkti - dūk|ti, dūksta, dūko 1. eiti dujoms, nykti kvapui, smarkumui, vadėtis, kvėptis: Alus dūksta. 2. labai pykti, niršti: Ko jis taip dūksta? 3. eiti iš galvos, kvaišti: Pradėjo dūkti, kaip drignių užėdęs. 4. sirgti pasiutimo liga, siusti: Šuo dūksta. 5. šėlti, siausti: dūksta viesulas. 6. išdykauti: Vaikai dūksta. dūkimas.
trakti - trakti, tranka, trako siusti, šėlti, dūkti: Šuo tranka. Ko tas arklys taip tranka, negalima nė suvaldyti. trakimas.
traktuoti - trakt|uoti, traktuoja, traktavo aiškinti, svarstyti, samprotauti: Traktuoti problemą. traktavimas.
traktas - trakt|as 1. senoviškai didelis kelias, vieškelis: Pašto traktas. 2. anat. vamzdinės sandaros organų sistema: Virškinimo traktas.
trakinti - trakin|ti, trakina, trakino priežodis trakti.
traktūra - traktūrà [lot. traho — traukiu, tempiu], vargonų ir ↗ pozityvų2 mechanizmas, perteikiantis klavišo judesį ventiliui, atidarantis jį ir praleidžiantis orą į vamzdžius.
traktatas - traktatas samprotaujamasis mokslo veikalas, kuriame sprendžiamas vienas klausimas: Filosofijos t.
trakas - krūmai, krūmai arba nedideli medžiai auga po didelių medžių medienos ar miško teptuku susivėlęs, užkerta kelią arba trukdo masė
traktrisė - traktrìsė [lot. tractus — ištemptas], plokščia kreivė, turinti tokią savybę, kad jos bet kurio taško liestinės atkarpa nuo lietimosi taško iki tam tikros tiesės yra pastovaus ilgio.
trakšėti - trakšė|ti, trakši, trakšėjo žr. traškėti.
traktorius - traktorius savaeigė mašina padargams, sunkumams ir kt. traukti: Vikšrinis, ratinis t.
traknys - trakn|ys, traknių dgs. m. sumaigyti šiaudai: traknimis tvartą kreikti.
traksteleti - trakštelė|ti, trakštelėja, trakštelėjo kiek sutraškėti: Šaka trakštelėjo ir nulūžo. trakštelėjimas.
traktavimas - aktas ar būdas ar kas nors ar kažkas tvarkymo, naudojimo gydant atvejis
trakcija - naudojamas kaip funkcija žodžio, rodo, kad po daiktavardžio arba daiktavardis ekvivalentas yra neabejotinas arba anksčiau buvo nurodyta ar dėl šios aplinkybės
trakėnai - trakėnai, arklių veislė, išvesta M. Lietuvoje, Trakėnuose.
trakštelėti - trakštelė|ti, trakštelėja, trakštelėjo kiek sutraškėti: Šaka trakštelėjo ir nulūžo. trakštelėjimas.
traktorininkas - traktorinink|as, traktorininkė dkt. traktoriaus vairotojas.
Trakija - į Balkanų pusiasalio N Egėjo jūros regionas pietvakarių Europa, kaip senovės šalyje (Thra
trakštelėjimas - staiga uždarymas žandikaulių pasinaudoti kažką smarkiai su burna
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž