Žodžių tournament reikšmės

turnyras - turnyr|as 1. istor. riterių varžybų dvikova. 2. sport. varžybos, kurių kiekvienas dalyvis kovoja su kiekvienu: Šachmatų, krepšinio turnyras turnyro lentelė. 3. biol. patinų dvikova dėl patelių ar vedlio padėties.