Žodžių totalus reikšmės

totalumas - bendra suma suma, visa kokybė arba valstybės, iš viso vienumas b yra užtemimas etapas, kurio metu jis yra visiškas valstybės Total Eclipse
totalinis - totalin|is, totalinė visa apimantis, visuotinis: Totalinis karas (karas, kariaujamas nesilaikant tarptautinės ir karo teisės normų).
frontalus - [Anglų kalba frontel, nuo Viduramžių Lotynų frontellum, mažybinis Lotynų priekį, frons], audiniu kabo virš altoriaus fasado 1 iš priekio, susijusių su ar šalia kaktos ar iš priekinės kaulų, su jomis susijusių arba įsikūręs ne visą b, nukreiptas prieš priekio arba pagrindinio ar išleisti tiesiogiai
momentalus - momental|us, momentali trunkantis momentą, akimirksnį: momentali mirtis. momentaliai prv.: momentaliai dingo. momentalumas.
letalus - pasenęs lemta lemtingą
fatalus - fatal|us, fatali neišvengiamas, likimo lemtas, lemtingas. fataliai prv. fatalumas.
detalus - detal|us, detali tikslus iki smulkmenų, smulkus. detaliai prv. detalumas.
totalizatorius - vienas, kad totalizes pari-mutuel 2 ba prietaiso (metro), kad įrašai yra likę iš viso (kaip kuro)
brutalus - brutal|us, brutali žiaurus, žvėriškas. brutaliai prv.: brutaliai elgtis. brutalumas.
monumentalus - monumental|us, monumentali būdingas monumentui; darantis didelį įspūdį savo didingumu, galingumu: monumentalioji dailė. monumentalioji tapyba. monumentaliai prv. monumentalumas.
horizontalus - horizontal|us, horizontali lygiagretus horizontui, gulsčias: horizontalioji plokštuma. horizontaliai prv. horizontalumas.
dokumentalus - dokumental|us, dokumentali pagrįstas dokumentais, dokumentuotas, dokumentinis: Dokumentalus įrodymas. dokumentaliai prv.
totalitarinis - totalitarin|is, totalitarinė būdingas totalitarizmui: Totalitarinis režimas. totalitarinė valstybė.
sentimentalus - sentimental|us, sentimentali per daug jausmingas, švelnus: Sentimentalus žmogus. Sentimentaliai parašytas laiškas. Sentimentalumas: Jo kalboje daug sentimentalumo.
kontinentalus - kontinentalùs,-ì kontinentinis: Kontinentalus klimatas
totalitarizmas - totalitarizmas neribota valstybinė valdžia, neleidžianti visuomenės kontrolės.
transcendentalus - transcendentinio 1b b antgamtinis c painus, abstraktus d susijusių į transcendentalizmo Algebrinė lygtis su racionaliais koeficientais šaknys nepajėgūs
sakramentalus - sakramentalùs,-ì šventas, apeiginis, pašventintas tradicijos, tradicinis:Sakramentaliausių prisiminimų sritis
fundamentalus - tvirtas, solidus, patvarus, esminis.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž