Žodžių toliau reikšmės

toliau - toliau prv. iš eilės tęsiant: Skaityk t. Ir taip t. Baigęs vidurinę mokyklą, mokėsi t.
toliau! - naudojamas kaip funkcija žodis, reiškiantis poziciją kontakto su viršutinio paviršiaus
toli - toli prv. priešingai arti. 1. atstu: Toli nuėjo. Gegutė toli miške kukuoja. Toli nuo manęs. Ar iš toli esi atvykęs? Jis toliau nubėgo už mane. 2. negreitai (laiko atžvilgiu): Dar toli vasara. Kas bus toliau? Toli gražu (toli iki to, anaiptol) tol|us, toli tilimas erdvės atžvilgiu: Toli mano kelias, o tavo dar tolesnis. tolyn prv.: Laivas plaukė vis tolyn ir toly...
tolimas - tolim|as, tolima 1. toli einantis; toli esantis: Tolimas kelias. tolimieji Rytai. 2. atskirtas didelio laiko tarpo: tolima praeitis. 3. nedaug turintis bendra: tolimi giminės. tolimai prv.: tolimai susėdo. tolimumas tol|ti, tolimsta, tolimo, tol|ti, tolimsta, tolimo 1. eiti tolyn, tolintis: Laivas tolimsta nuo kranto. 2. prk. svetimėti: Retai besusitikdami, pradėjome toli...
tolimai - atskirti netrikdomas
toliausias - toliausiai į vidų įtakingiausias ir slapčiausias
toliausiai - toliausiai
tolis - tol|is tolumas, atstumas; toli esanti vieta: Melsvas tolis Žiūri į tolį 2 tolis dervuotas neperšlampamas kartonas stogams dengti ir izoliacijai.
tiksliau - be klaidų, ypač priežiūros rezultatas
detaliau - didesnis
tolimiausias - toliausiai iš
tolimatis - tolimatis tech. 1. prietaisas toliui matuoti: Optinis, akustinis t. 2. fot. įtaisas ryškiam atvaizdui nustatyti.
tolimasis - atskirti intervalu arba vietos, didesnis nei įprasta
toliašaudis - toliašaud|is, toliašaudė toli nušaunantis: toliašaudė artilerija.
giliau - toliau 1
toliaregis - toliareg|is, toliaregė 1. tik iš tolo gerai matantis. 2. prk. ateitį numatantis, įžvalgus.
tolinti - tolin|ti, tolina, tolino 1. daryti tolimesnį erdvės atžvilgiu: Žiūronas pro vieną galą tolina, pro kitą artina. sngr.: tolintis (šalintis) nuo visko, kas negera. 2. daryti tolimesnį laiko atžvilgiu: Tolinti pavojų, nelaimę. tolinimas tolinimasis.
toliese - toliese prv. toli (vietos atžvilgiu): T. gyvename. T. buvo girdėti šūviai.
mieliau - geriau priežasties ar daugiau etikos tinkamai
tolintis - judėti atgal ar toli atšaukti
pagaliau - pagaliau prv. galų gale, po visa ko: P. ir jis atėjo. P. jis atsipeikėjo 2 pagaliau dll. juk: P. aš esu tavo brolis, gali manim tikėti. Norint geriau išmokti, galima buvo p. į kursus važiuoti.
toliaregiškumas - kokybės ar būsena yra toliaregis toliaregystė kokybė arba būklė, toliaregis toliaregystė
tolydumas - nepertraukiamas ryšys, paveldėjimo ar sąjunga b nepertraukiamas trukmė arba ypač be svarbios kažką keisti, kad turi, eksponatus, arba pratęsiamas kaip aa scenarijų arba scenarijaus scenos menų b pereinamasis sakytinė ar muzikos klausimas ypač radijo ar televizijos programos tąsa c komiksų matematiškai nuolatinis nuosavybės istorija ir dialogas
tolydinis - tolydin|is, tolydinė tolydusis: Tolydinis judesys. Tolydinis kitimas.
toliaregystė - toliaregystė 1. med. geras regėjimas tik iš tolo. 2. prk. ateities numatymas, įžvalgumas.
tolimesnis - toliau 1
paskėliau - paskėliau prv. kiek paskiau: Ateisiu p.
tolybė - tolyb|ė tolumas, tolis: Ir eik tu, žmogau, pėsčias tokią tolybę kelio!.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž