Žodžių tistys reikšmės

destis - destis dll. žiūrint, nelygu: Pievą gali nušienauti du vyrai - d. kaip dirba.
akstis - akst|is, aksties m. 1. žem. duriamasis ginklas, iešmas. 2. žem. smailus pagaliukas, kartelė: Suverk mėsą ant aksties ir pakabink. 3. žem. smailus daiktas, dyglys: Arklys akstimi koją pasidūrė.
guostis - guo|stis, guodžiasi, guodėsi skųstis, dejuoti: Moteris galva guodžiasi. Ji visiems guodžiasi. guodimasis.
belstis - bel|stis, beldžiasi, beldėsi 1. -> belsti. 2. šnek. vykti; su triukšmu dangintis: Kurių galų tu ten beldiesi? beldimasis.
baustis - bau|stis, baudžiasi, baudėsi žem. ketinti, žadėti, taisytis, ryžtis: baudžiasi namo važiuoti. prk.: baudėsi lyti. baudimasis.
gyvastis - gyvast|is, gyvasties m. gyvybė: Kam gyvastį išgelbėti. Gyvastis už viską brangesnė. Neša gyvastį (gelbstisi). gyvastį atimti (nužudyti).
grūstis - grū|stis, grūdasi, grūdosi 1. -> grūsti. 2. šnek. brautis, veržtis: Minia grūdosi į salę. Grūstis per kitų galvas į priekį. 3. šnek. belstis, išdykauti: Vaikai, nesigrūskite! grūdimasis.
glaustis - artėti, ypač dėl patogumo, arba meilės, kad kambarėlis
drumstis - drumst|is, drumsties m. med. drumstumas, susidrumstimo dėmė (macula, opacitas): Ragenos drumstis (m. corneae) 2 drums|tis, drumstčiasi, drumsttėsi 1. -> drumsti 1. 2. blaustis, niauktis: Dangus drumstčiasi. 3. nerimti, maišytis: Bitės prieš spiesdamos drumstčiasi. drumsttimasis Žiūrėk: [drumsti].
draustis - verslo pagal sutartį apdrausti asmenims ar turtui b aprėptis, kai viena šalis įsipareigoja atlyginti ar garantuoti dar nuo praradimo nurodytą nenumatytų atvejų ar pavojus c kažkas suma, už kurią apdrausti garantuojantį, apsaugos ar saugos priemones
dingstis - dingst|is, dingsties m. 1. kas dingtelėja, toptelėja: Puolė dingstis, kad bus riestai. Tuščia dingstis 2. kurio nors tikslo, reikalo, rūpimo dalyko, veiksmo priežastis, pretekstas: Ta dingstimi išėjo į miestą. Nevažiavo ligos dingstimi. 3. proga: Ta pačia dingstimi du darbus atliksi. Nereikia praleisti dingsties.
blęstis - blęstis, blendžiasi, blendėsi niauktis, blaustis: (Oras, dangus) blendžiasi - bus lietaus.
blaustis - blaus|tis, blausiasi, blausėsi 1. niauktis, ūktis: Dangus, saulė, oras blausiasi, bus lietaus. 2. darytis mieguistam, suniurusiam: Akys, veidas blausiasi. blausimasis.
išvestis - kažkas gaminamas kaip mineralas, žemės ūkio, ar pramoninei gamybai
gailestis - gailes|tis užjautimo jausmas, gailėjimas: Nuoširdus, tikras gailestis Gailestis ima. Jausti, sužadinti kam gailestį. Neturi gailesčio. Numirsiu gailestėliu (d.). Verkia iš gailesčio.
apjuostis - apjuõstis ãpjuostis 1.juosmuo:Apjuõstis sejono, kelnių yra aprumbas 2.diržas:Jis ištraukė kirvį iš mano apjuõsčio 3. girnų lankas.
išgąstis - išgąs|tis staigi baimė, išsigandimas: Iš išgąsčio apsirgo. Visus apėmė išgąstis.
didmiestis - didmiestis didelis, milijoninis miestas.
bjaurastis - bjaurast|is, bjaurasties m. bjaurūs žodžiai, darbai, dalykai.
antinkstis - antinkstis anat. nedidelė liauka ant inksto (glandula suprarenalis).
atodvastis - atódvastis 1.gavimas šviežio oro:Ugnis todėl neįsikuria, kad nėra atódvasčio 2.atilsis, atvanga:Be atódvasčio dirba Apsirgs vaikas: plūkia ir plūkia be atódvasties
atmokestis - atmokestis -> atmoka.
apyskystis - apyskys|tis, apyskystė 1. gana skystas: Apyskystis kiaušinis. 2. prk. nelabai rimtas: apyskystė kalba. apyskysčiai prv.: Duona apyskysčiai užmaišyta.
apsiaustis - apsiaust|is, apsiausties m. kar. apsiautimas, apgulimas: apsiausties būvis, padėtis.
antmokestis - Domiar
daugialąstis - daugialąs|tis, daugialąstė biol. sudarytas iš daug ląstelių: Skiriame daugialąsčius ir vienaląsčius organizmus. daugialąsčiai dgs. zool. tokių gyvūnų skyrius (Metazoa).
alkūnramstis - alkū́nramstis krėslo dalis rankoms (alkūnėms) atsiremti.
beprošvaistis - beprošvaist|is, beprošvaistė neturintis prošvaistės, tamsus: Beprošvaistis gyvenimas.
baltaskruostis - baltaskruõstis,-ė baltaskrúostis 1.su baltais skruostais (veidais):Baltaskrúostė mergina 2.su baltais skruostais (antakiais):Baltaskruõstis atrodo kap be skruostų 3.su baltomis galvos plunksnomis:Baltaskruostė berniklė(laukinių šiaurės žąsų rūšis)(Branta leucopsis) Baltaskruostė žuvėdra (Chlidonias hybrida)
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž