Žodžių tiltas reikšmės

tiltas - tilt|as 1. statinys, jungiantis kelią per upę, daubą, geležinkelį ir kt.: Medinis, betoninis tiltas Geležinkelio tiltas Pontoninis, pakeliamasis tiltas Kabamasis tiltas Nuleidžiamasis tiltelis. Eiti tiltu, per tiltą. 2. tech. važiuoklės rėmo skersinis ties ratais: Priekinis, užpakalinis tiltas 3. med. kelių dantų protezas: Dantistas pritaikė tiltą, tiltelį. 4...
kiltas - kilt|as, kilta 1. storas, šiurkštus (apie audeklus, verpalus). 2. liemeningas: Kiltas arklys. kiltai prv.: kiltai (storai) verpia. kiltumas.
altas - altas 1. žemas moterų ar vaikų balsas. 2. tuo balsu dainuojantis asmuo. 3. styginis instrumentas, kiek didesnis už smuiką ir žemesnio skambesio.
naktigultas - naktigult|as, naktigult|as ryt. dzūkiškai nakvynė: Priimkite naktigultan (naktigulto). Prašo naktigulto.
insultas - insult|as med. ūminis galvos smegenų kraujotakos sutrikimas: Mirė insultu (nuo insulto).
kultas - kult|as 1. religijos praktika - apeigos, maldos ir kt.: kulto tarnai. 2. prk. garbinimas, nusilenkimas: Grožio kultas Daiktų kultas Asmenybės kultas.
koltas - kòltas toks revolveris:Kad ims pyškintie iš dviejų koltų, – niekas nė artyn prie jo! Iš makštų buvo traukiami koltai
keltas - kelt|as, kelta į viršų iškilęs, aukštas: kelta kojos pėda. kelti pečiai. keltos rogės.
kaltas - kalt|as, kalta 1. nusižengęs, nusikaltęs: Teisiamasis pripažintas kaltu. Kas kaltas, kad nesimokai. 2. skolingas: Kiek rublių aš tau kaltas? Kaltas penkis rublius. kaltai prv.: Jis kaltai nuleido akis. kaltybė: Jis per savo kaltybę susirgo. kaltumas.
iškeltas - iškėlė ypač virš žemės ar kito paviršiaus
iškaltas - pateikti į rinką ar nustatyti per arba virš kažką
gultas - gultas gulima vieta, guolis, patalas; gulėti sukaltos lentos.
geltas - gelt|as, gelta gelsvas; geltonas: Geltas arklys. Geltos kasos. geltai prv. geltumas.
baltas - balt|as, balta priešingai juodas. 1. sniego spalvos, visai šviesus: balta drobė, gulbė. balti (prinokę) rugiai. balta duona. balti dantys. balti miltai. balta mėsa. Baltas (žilas) senelis. baltieji dobilai. balta vėliava (taikos, paliaubų simbolis). 2. užbaltintas (ppr. apie viralą). 3. švarus, nesuteptas: Baltas (numazgotas) stalas. baltos rankos. baltutėliai mar...
kontraltas - kontraltas 1. muz. žemiausias moterų balsas. 2. muz., m. dainininkė, turinti tokį balsą.
katapultas - , senoji karinė prietaisas Hurling RAKETŲ įtaisą pradeda ne Greitis skrydžio lėktuvą (nuo lėktuvnešio)
geštaltas - fizinių, biologinių ar psichologinių reiškinių struktūra, konfigūracija ar modelio, integruotos, kad sudaro funkcinį vienetą su savybių nėra išvedama sudedant jos dalių
archivoltas - apskritas laikymo, jungiantis, kabantys, traukimas, pakavimo, ar sandarinimo juosta
nekaltas - nekalt|as, nekalta 1. neturintis piktumo, nuoširdus: Nekaltas džiaugsmas, juokas. 2. doras, skaistus: Nekaltas kūdikis. nekalta mergaitė. nekaltai prv.: nekaltai kenčia. nekaltybė nekaltumas.
kobaltas - kobaltas chem. sidabro pilkumo už geležį sunkėlesnis, už plieną trapesnis metalas (Co): Radioaktyvusis k.
įveltas - aa asmuo, kuris nėra iš tikrųjų ar konstruktyviai tačiau prisidėti padėjėju arba jų kurstymą būtų sudarytas komisijos nusikaltimo taip pat vadinama aksesuaras prieš faktų ba asmeniui, kuris, žinant, kad nusikaltimas buvo padarytas pagalba ar priedangos nuteistojo su ketinimų nugalėti teisingumas taip pat paragino aksesuaras po to aa dalykas svarbus arba antraei...
dubeltas - dubeltas zool. tilvikų šeimos paukštis, panašus į perkūno oželį (Gallinago media).
bazaltas - bazaltas geol. kieta vulkaninė uoliena.
asfaltas - asfaltas bitumo ir mineralinių medžiagų mišinys kelio dangai.
įskeltas - iškėlė ypač virš žemės ar kito paviršiaus
nesukeltas - ne, ne, būdvardžių sudaryti iš būdvardžių
nepakaltas - negali dėvėti arba su batai
juriskonsultas - juriskonsult|as, juriskonsultė dkt. teisininkas, kuris tarnauja įstaigoje ar įmonėje patarėju teisės klausimais.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž