Žodžių telmologija reikšmės

oftalmologija - oftalmologija akių ligų mokslas.
Filmologija - filmològija [↗ filmas + ↗ ...logija], kinotyros šaka, tirianti kiną, kaip socialinį reiškinį.
etimologija - etimologija 1. lingv. žodžių kilmės mokslas. 2. lingv. pati kurio žodžio kilmė.
epistemologija - epistemològija [episteme + ↗ ...logija] ↗ gnoseologija.
Statmologija - statmològija [gr. stathmos — svarstyklės + ↗ ...logija], sąskaitybos mokslo dalis, nagrinėjanti balansą.
potamologija - potamològija [potamos + ↗ ...logija], upėtyra — mokslas apie upes.
pneumologija - pneumològija [↗ pneumo2... + ↗ ...logija] ↗ pulmonologija.
eudemologija - eudemològija [gr. eudaimonia — laimė + ↗ ...logija], mokslas apie laimę.
enzimologija - enzimològija [↗ enzimai + ↗ ...logija], mokslas apie fermentus.
seismologija - seismològija geofizikos šaka, tyrinėjanti žemės drebėjimus.
entomologija - entomologija zool. vabzdžių mokslas.
Zimologija - zimològija [zymē + ↗ ...logija], mokslas apie rūgimą ir jį sukeliančius fermentus.
nomologija - nomològija [gr. nomos — dėsnis + ↗ ...logija], mokslas, nustatantis tikrovės dėsnius.
mamologija - mamològija [lot. mamma — krūtis + ↗ ...logija] ↗ teriologija.
homologija - homològij‖a [gr. homologia — atitikimas]: 1. mat. toks projektyvinės plokštumos abipusis vienareikšmis atvaizdis į tą pačią plokštumą, kad tieses atitinka tiesės, o lieka nekintami tik 1 taškas (~os centras) ir 1 tiesė ( ~os ašis); 2. topologijoje — uždaros paviršiaus kreivės savybė riboti kurią nors to paviršiaus dalį; 3. biol. organų, turinčių be...
Fumologija - fumològija [lot. fumus — dūmai + ↗ ...logija], mokslas, tiriantis procesus, kuriuos sukelia organizme tabako rūkymas.
pomologija - pomològija. vaismedžių ir uogakrūmių veislių mokslas. .
kosmologija - kosmologija bendrasis visatos mokslas.
sindesmologija - sindesmològija [gr. syndesmos – raištis + ↗ ...logija], kaulų jungčių mokslas.
Logismologija - logismològija [logismos + ↗ ...logija], sąskaitybos mokslo teorinė dalis.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž