Žodžių tausoti reikšmės

tausoti - tauso|ti, tausoja, tausojo 1. saikingai eikvoti, taupyti: Pinigus, maistą tausoti Tausoti jėgas. 2. sergėti, saugoti: Vieną vaiką teturi, užtai ir tausoja kaip beišmanydami. Reikia tausoti savo sveikatą, nervus. Likimas jo netausojo (buvo sunkus, kietas). tausojimas.
plausoti - plaušo|ti, plaušoja, plaušojo ardyti pluoštą į plaušus: Siūlą plaušoti sngr.: Galas botago plaušojasi. plaušojimas.
apmusoti - mūsóti,-ója, -ójo musóti trauktis mūsais, gliaumyti:Šitas pienas jau mūsója Sūris jau pradėjo mūsóti apmūsóti 1. apaugti mūsais, apgliaumyti:Apmusojęs alus Apmūsójo rasalas, baisu! Padavė apmūsójusį smetoną valgyti Tavo valgis apmūsojęs Apmūsójo kopūstai bačko[je], o ...
tausojantis - pažymėta arba praktikuojančių atidžiai susilaikyti išteklių naudojimo menką, plikas
tausojimas - išlaikyti saugų nuo traumų, žalos ar sunaikinimo apsaugoti išlaikyti gyvą, nepažeisti, ar be slopinimo b išlaikyti išlaikyti arba išsaugoti nuo b skilimo gali marinatas, ar panašiai paruošti naudoti ateityje išlaikyti ir rezervas asmens arba specialios paskirties, kad išsaugo žaidimą pakelti ir apsaugoti sporto tikslais galėtų būti išsaugota (konservų) vais...
mūsoti - mūso|ti, mūsoja, mūsojo trauktis mūsais: Gira, pienas, sūris, kopūstai mūsoja. mūsojimas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž