Žodžių tauruoti reikšmės

tezauruoti - tezaurúoti [gr. thēsauros – lobis], kaupti auksą, kaip lobį arba atsargas.
restauruoti - restaur|uoti, restauruoja, restauravo atlikti restauraciją, atnaujinti: Restauruoti paveikslą. restauravimas.
Saturuoti - saturúoti [lot. saturare — pasotinti]: 1. įsotinti skystį anglies dioksidu; 2. šalinti kalkių perteklių iš pašildytų cukrinių runkelių syvų.
kuruoti - kur|uoti, kuruoja, kuravo knyg. globoti, prižiūrėti. kuravimas.
pumpuruoti - pumpur|uoti, pumpuruoja, pumpuravo leisti, krauti pumpurus: Medžiai pumpuruoja. pumpuravimas.
konkuruoti - konkur|uoti, konkuruoja, konkuravo varžytis, rungtis: Konkuruoti su kuo, tarp savęs. konkuravimas.
brosiuruoti - brošiūr|uoti, brošiūruoja, brošiūravo siūti spausdintus lankus į knygas. brošiūravimas.
kupiūruoti - kupiūr|uoti, kupiūruoja, kupiūravo daryti teksto kupiūrą. kupiūravimas.
glazūruoti - glazūr|uoti, glazūruoja, glazūravo aptraukti, aplieti glazūra. glazūravimas: Puodų glazūravimas. glazūruotojas, glazūruotoja dkt.
Tekstūruoti - tekstūrúoti, gerinti chem. pluošto siūlų savybes (tankį, rangytumą, purumą, tamprumą).
nukonkuruoti - konkurúoti, -úoja, -ãvo. varžytis, rungtis, siekiant kurio nors tikslo, vykdyti konkurenciją: Konkuruojančios šalys. nukonkurúoti. įveikti ką konkurencijoje: Vežikai džiaugiasi nukonkuravę automobilius. pakonkurúoti. pasivaržyti konkuruojant: Su juo tu nepakonkurúosi – silpnas esi.
denatūruoti - denatūr|uoti, denatūruoja, denatūravo įmaišyti į produktą priemaišų, darančių jį netinkamą įprastai vartoti: Spiritą denatūruoti denatūravimas.
šiūruoti - šiūr|uoti, šiūruoja, šiūravo trinant valyti, šveisti: Suolą šiūruoti šiūravimas.
figūruoti - figūr|uoti, figūruoja, figūravo būti, dalyvauti kur nors; būti dėmesio, svarstymo objektu: Figūruoti teisme liudytoju. Visur nori figūruoti figūravimas.
cenzūruoti - cenzūr|uoti, cenzūruoja, cenzūravo atlikti cenzūrą: Laikraštį cenzūruoti cenzūravimas.
subrošiūruoti - subrošiūr|uoti, subrošiūruoja, subrošiūravo susiūti spausdintus lankus į knygas. subrošiūravimas.
brošiūruoti - brošiūr|uoti, brošiūruoja, brošiūravo siūti spausdintus lankus į knygas. brošiūravimas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž