Žodžių tasla reikšmės

asla - asl|a (2, 4) 1. molinis trobos, klojimo grendymas: Aslą šluoti. Šoka aslelėj seselių pulkelis. (d). 2. krosnies padas.
tasas - tašas aptašytas ar apipjautas rąstelis.
tasai - sala, sala
tesla - tešla skystyje įmaišytų miltų masė: Skysta, tiršta t. Duonos t. Užmaišyti, minkyti tešlą. T. rūgsta, kyla.
tas - tas, ta parod. įv. 1. nurodo objektą, apie kurį kalbama: Prašyk to žmogaus. Tasai medis gerai auga. Kaip tau toji mergina patinka? Tie metai buvo sunkūs. Tas reikalas kitaip baigtis negalėjo. 2. atstoja jau minėą objektą: Tas neiškentęs atrėžė. Lengvai tau tas nepraeis. Ji ėmė verkti, bet tas nieko nepadėjo. To buvo galima tikėtis. Tam visi pritarė. Tai ma...
taskas - tašk|as 1. apvali maža žymė ar kas nors panašu: Dūrio taškas Rašalo taškas Pirkau medžiagą su baltais taškais. Paukščiai tolumoje buvo matyti kaip maži taškeliai. 2. spec. skyrybos, papildomas kai kurių raidžių, Morzės abėcėlės, natų rašybos, daugybos, trumpinimo ir kitoks sutartinis ženklas (.): Taškas yra neutralus sakiniams skirti vartojamas ženk...
tasymas - tašymas -> tašyti.
taskymas - taškymas -> taškyti.
Visla - vislà. daugybė, gausa: Toji večera ant pasotinimo nežinoti kokiai vislai žmonių pakanka. Niekada tos vislos neperimam, visad toji paversmė pilna. Kur tu pėdą tavo pastatai, ten visla viso gero.
gysla - gysl|a 1. kraujo ar limfos tekamasis indas: gyslos iššoko, išsivertė, išpampo. 2. vandens takas žemės sluoksniuose. 3. geol. metalo ar mineralo ruožas žemėje: Aukso gysla Kaip gysla (labai plonas, liesas).
taskentas - Miestas * Uzbekistanas E SYR Dar'ya pop 2.073.000
taskytis - irklas, purslų, arba žaisti arba tarsi vandens b pasiekti Kartu su sąskaita sekliame vandenyje apačioje, siekiant gauti maisto į darbą, arba įtraukti save paviršutiniškai arba su pertrūkiais, ypač antrinė veikla ar palūkanų
tąsumas - gali būti pratęstas arba formos mušti plaktuku arba volai gali būti pakeista ar kontroliuoja išorinės jėgos ar įtakoja B, prisitaikanti pokyčių talpos slėgio
tąsiukas - tąsiukas tąsus saldainis, irisas.
Tasmanija - sala SE Australija S Viktorijos valstybės Hobartas plotas 26.383 kvadratinių mylių (68.332 kvadratinių kilometrų), pop 471.400
Tastatūra - tastatūrà [vok. Tastatur < Taste — klavišas, mygtukas], mygtukinis telefono aparatų, telefono komutatorių numerių rinkiklis.
tąsa - tąsa žr. tęsinys.
tąsyk - tąsyk prv. tą sykį, tąkart: Aš tik t. ten buvau.
tąsus - tąs|us, tąsi kuris tįsta: Tąsus molis, medis, metalas. tąsi tešla. tąsumas.
tąsyti - tąsyti, tąso, tąsė 1. traukyti, tampyti: Tąso jį nutvėręs už plaukų. sngr.: Tąsėsi tąsėsi karvė (pririšta) ir nutrūko. 2. valkioti: Šuo mėsą tąso. 3. sunkiai nešioti: T. maišus, akmenis. Netąsyk po tiek daug. sngr.: Tąsosi su medžiais. 4. šnek. nuolat dėvėti. 5. sukelti traukulius: Ligonį vis tąso ir tąso. Tąso vemti. 6. prk. versti dažnai atv...
tąsytis - tąsytis, tąsosi, tąsėsi 1. -> tąsyti. 2. stumdytis, peštis: Barėsi barėsi ir ėmė t. 3. menkinamai valkiotis: Tąsosi kur pakampėmis.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž