Žodžių tarka reikšmės

tarka - tarka įrankis daržovėms smulkiai sutrinti, brazduoklė.
tara - tara 1. daiktai gaminiams, prekėms dėti, laikyti (maišai, dėžės, buteliai ir pan.): Medinė, popierinė t. Stiklo t. 2. tų daiktų ar gabenimo priemonių svoris.
arka - arka archit., stat. lanko pavidalo anga ar statinys: Tilto arka. Triumfo arka (garbės vartai).
marka - mark|a 1. duobė, kūdra linams, kanapėms merkti: Trauksime iš markos linus. Šlapias kaip iš markos ištrauktas. 2. merkiami linai, kanapės (vienu kartu ar vienų metų): Šiemet didelė marka Traukia marką. Dobilai šlapi kaip marka 3. merkimas: Jau linų markos laikas.
karka - karka kiaulės, avies kojos lenkmuo; kumpio dalis prie kelio.
netvarka - netvarka, netvarka tvarkos nebuvimas: Jų namuose buvo didžiausia n. N. betvarkiui nerūpi.
šarka - šark|a 1. zool. varnų šeimos paukštis su ilga uodega ir baltomis plunksnomis sparnuose (Pica pica): Krykščia kaip šarkos ant vanago (folkloras). Šarka nuo mieto, kita į jos vietą (folkloras). 2. šnek. klaida, padaryta metant (siūlus) arba audžiant. Jūrinė šarka (šarką primenantis vandens paukštis su ilgu raudonu snapu; Haematopus ostralegus). Į šarkų baž...
tarakonas - tarakonas zool. stambus plokščias naktinis vabzdys, namų ūkio kenkėjas (Blatta): Juodasis t. (B. orientalis).
santvarka - santvarka valstybės ar visuomenės sutvarkymo sistema, režimas: Demokratinė valstybės s. Visuomeninės s.
pertvarka - pertvark|a per (si) tvarkymas: pertvarkos šalininkai ir priešininkai.
taranas - taranas 1. istor. mechaninis pabūklas tvirtovių sienoms griauti, mūrdaužys. 2. istor. povandeninė laivo priekio atsikišusi dalis, kuria smogiama į priešo laivą. 3. kar. smūgis į priešo lėktuvą, laivą, tanką savo mašinos priekiu.
remarka - remarka 1. pastaba, prierašas knygos paraštėje. 2. lit. dramos veikale autoriaus pastaba aktoriui ar režisieriui.
mazurka - mazurka greito tempo lenkų šokis, kitose šalyse paplitęs kaip pramoginis; jo muzika.
Majorka - sala Ispanija; didžiausia Balearų salų; vyriausiasis miesto Palma plotas 1405 kvadratinių mylių (3653 kvadratinių kilometrų)
machorka - machorka 1. bot. tabako augalo rūšis (Nicotiana rustica). 2. to augalo smulkinti lapai ar kambliai rūkyti.
linmarka - linmarka linų merkiamoji duobė, marka.
akimirka - labai trumpas laikas, momentas.
purka - purka bot. piestelės dalis, ant kurios prilimpa žiedadulkės.
nerka - nerka zool. lašišinių šeimos žuvis, raudonoji lašiša (Oncorhynchus nerka).
morka - morka, morkos bot. skėtinių šeimos daržovė paprastai raudonu saldžiu šakniavaisiu (Daucus): Valgomosios morkos. Gyvulinės, pašarinės morkos. Morkų sultys.
birka - ×bìrka 1. pagaliukas, išduodamas kokio nors amatininko, ppr. kailiadirbio, su tam tikrais ženklais (išrantymais) vietoj kvito:Čia ne mano kailiai, mano bìrka kitoniška – su penkiais skersinėliais Pririšk prie maišo bìrką, kad atskirti galėtum Kaip kokius grūdus reikia sumalti, parašyta ant birkų 2.su ženklais pagaliukas, vartoj...
miškotvarka - miškotvarka miško tyrimai, miškų ūkio tvarkymas.
taravimas - prieštaravimo aa priežastį argumentas protesto ba jausmo ar išraiška nepritarimo aktas
taranuoti - taran|uoti, taranuoja, taranavo kar. smogti lėktuvo, laivo ar tanko priekiu: Taranuoti priešo lėktuvą. taranavimas.
tarantela - tarant|ela, tarantelos italų liaudies šokis, atliekamas greitu tempu; muzikinė tokio tempo pjesė.
tarantulas - tarantulas zool. didelis nuodingas urvinis voras (Lycosa singoriensis).
taranduoti - tarand|uoti, taranduoja, tarandavo šnek. 1. daug ir be reikalo kalbėti, plepėti: taranduoji lyg pasamdytas. 2. sunkiai, nepatogiai nešti, vežti: Ką tu čia taranduoji, pilną vežimą prisikrovęs?! 3. bildėti, trinksėti: Arpas labai taranduoja. 4. trinksint važiuoti: Taranduoti į miestą. tarandavimas.
Minorka - sala Ispanija, Balearų salos Maljorkos Vakarų-šiaurės vakarų; vyriausiasis miesto Mahon
išpirka - išpirka išpirkimas; išperkamieji pinigai.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž