Žodžių taip reikšmės

taip - taip jau dll. taip pat, irgi: Ir namie reikia taip jau rūpintis šeimos reikalais.
taip! - Naudojamas kaip funkcija žodžio išreikšti pritarimą ar susitarimus,
kitaip - kitaip prv. 1. ne taip, kitu būdu, kitoniškai: Jis vienaip kalba, k. daro. K. sakant. 2. kitu atveju, priešingai: Neik, k. bus blogai.
kaip - kaip nors prv. kokiu nors būdu, šiaip taip: Gal kaip nors įveiksiu tas kliūtis.
taipjau - tokiu būdu, arba niekaip nenurodė, ar siūloma
taipogi - taipogi dll. ntk. = 2 taip pat Žiūrėk: [2 taip pat].
šitaip - šitaip prv. taip (pabrėžiant): Š. meluoti! Daugiau š. nedaryk. Aš š., o jis š. (aš vienaip, o jis kitaip).
katraip - katraip prv. kaip, kuriuo būdu (iš dviejų): K. nudažė audeklą - žaliai ar mėlynai?.
antraip - antraĩp añtraip kitaip, kitokiu būdu, priešingai:Antraĩp(antrą pusę)apversk knygą: ne teip paėmęs Apdujusiai galvai viskas antraip pradeda atrodyti Dirbki ne taip, ale antraĩp Dievas vienok antraip paguldo
taip_pat - taip jau dll. taip pat, irgi: Ir namie reikia taip jau rūpintis šeimos reikalais.
anaip - anaĩp kitaip, anokiu būdu:Anaĩp nemokėjau padaryti Anaĩp būtų geriau buvę dirbti, ne šitaip Šiaip ar anaip, lig rudeniui baigs kariaut Daryk anaĩp, kaip pirmiau darydavai, tai ir bus gerai Taip tai kiekvienas moka, bet anaĩp pamėgink
taipingai - taipingai [kin. taiping — didžioji gerovė], Kinijos 1850—64 valstiečių antifeodalinio sukilimo dalyviai.
šiaip - šiaip prv. 1. taip, šiuo būdu: Š. galvodamas apsiriksi. Pabandyk š. spręsti uždavinį. Vienas š., kitas kitaip dirba. 2. apskritai imant, kitu požiūriu žiūrint: Š. viskas gerai. Š. mes visi sveiki. Prisirinko ir š. žmonių (pašalinių). Jis vyras š. nieko (neprastas). Nei š., nei taip (prastai, nevykusiai). Š. ar taip (kaip bebūtų). Š. taip (vargais neg...
senaip - senaip prv. senoviškai: Senas žmogus s. ir kalba.
savaip - savaip prv. saviškai, savu būdu: Kiekvienas s. dirba tą patį darbą. S. gražus kiekvienas metų laikas.
nekaip - nekaip prv. prastai, menkai: Jis n. anksčiau gyveno 2 nekaip jng. negu: Brangesnės mano rūtelės, n. tavo bėras žirgelis (d.).
manaip - manaip prv. taip, kaip aš; mano būdu, maniškai: Ir tu dirbk m.
niekaip - niekaip prv. jokiu būdu: Su juo n. nesugyvensi. Jis n. nesupranta.
naujaip - naujaip prv. nauju būdu, naujoviškai: N. dirbti, gyventi.
keliaip - keliaip prv. keliais būdais.
dvejaip - dvejaip prv. vienaip ir kitaip, dvejopai: Šis žodis d. kirčiuojamas.
abejaip - abejaĩp abejopai, vienaip ir antraip, šiaip ir taip:Abejaĩp moku siūt – su pirščiuku ir be pirščiuko Abejaip sakoma yra: apkyro ir apkyrėjo Abejaĩp bus gerai padaryta
kažkaip - kažkaip prv. nežinia kaip: K. sunarpliota virvė.
tabakinė - tabakinė krepšelis ar dėžutė tabakui laikyti.
tabakinis - maža dėžutė ūkiui uostomasis paprastai vyksta apie asmenį
devyneriaip - devyneriaip prv. devyniais būdais.
tabakininkas - tabakinink|as, tabakininkė dkt. tabako pramonės specialistas ar darbininkas.
tabakas - tabak|as 1. bot. bulvinių šeimos labai nuodingas rūkomasis augalas (Nicotian): Paprastasis tabakas (N. tabacum). 2. to augalo smulkinti lapai rūkyti, kramtyti ar uostyti: Rūkomasis, uostomasis tabakas tabako dūmai. Stiprus, silpnas tabakas Prisikimšti pypkę tabako.
tabakininkystė - tabakininkystė tabako auginimo teorija ir praktika.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž