Žodžių tąšia reikšmės

tašas - tašas aptašytas ar apipjautas rąstelis.
taškai - (1) asmuo išsamiai punktas (2) skiriamasis detalė
tašyti - tąsyti, tąso, tąsė 1. traukyti, tampyti: Tąso jį nutvėręs už plaukų. sngr.: Tąsėsi tąsėsi karvė (pririšta) ir nutrūko. 2. valkioti: Šuo mėsą tąso. 3. sunkiai nešioti: T. maišus, akmenis. Netąsyk po tiek daug. sngr.: Tąsosi su medžiais. 4. šnek. nuolat dėvėti. 5. sukelti traukulius: Ligonį vis tąso ir tąso. Tąso vemti. 6. prk. versti dažnai atv...
taškas - tašk|as 1. apvali maža žymė ar kas nors panašu: Dūrio taškas Rašalo taškas Pirkau medžiagą su baltais taškais. Paukščiai tolumoje buvo matyti kaip maži taškeliai. 2. spec. skyrybos, papildomas kai kurių raidžių, Morzės abėcėlės, natų rašybos, daugybos, trumpinimo ir kitoks sutartinis ženklas (.): Taškas yra neutralus sakiniams skirti vartojamas ženk...
tašymas - tašymas -> tašyti.
taškyti - taškyti, taško, taškė 1. džn. tėkšti 1: Vandenį t. Arklys bėga, balas taško. sngr.: Taškosi vaikai upelyje. Jūra bangavo ir taškėsi. 2. džn. tėkšti 3: Viską taško iš vežimo. taškymasis Žiūrėk: [ tėkšti] [tėkšti].
taškas! - (1) asmuo išsamiai punktas (2) skiriamasis detalė
Tašizmas - tašizmas [pranc. tachisme < tache — dėmė], XX a. 5—6 dešimtmečio modernistinės (avangardistinės) dailės kryptis; abstraktusis ekspresionizmas; akcentuojama intuityvumas, spontaniškumas, atsitiktinė tapysena, spalvinių dėmių reikšmė.
taškytis - irklas, purslų, arba žaisti arba tarsi vandens b pasiekti Kartu su sąskaita sekliame vandenyje apačioje, siekiant gauti maisto į darbą, arba įtraukti save paviršutiniškai arba su pertrūkiais, ypač antrinė veikla ar palūkanų
taškymas - taškymas -> taškyti.
taškuoti - tašk|uoti, taškuoja, taškavo 1. daryti taškus: Liniją taškuoti 2. marginti taškais. 3. šnek. eiti per purvyną, taškantis bristi: Kur dabar taškuoji per balas. taškavimas.
taškinis - taškin|is, taškinė -> taškas 1: taškinė linija. Taškinis suvirinimas Žiūrėk: [taškas].
taškelis - simbolių ar reputacija kaltės švinkti
taškuotas - taškuot|as, taškuota kuris su taškais, margintas: Taškuotas popierius. taškuoti audiniai.
tašė - šaudyti su Taser gun
taškymasis - taškymasis -> taškyti.
Taškentas - Miestas * Uzbekistanas E SYR Dar'ya pop 2.073.000
taškuotė - taškuotė taškų linija, punktyras.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž