Žodžių svisti reikšmės

apspisti - spìsti,spiñta (spinsta spỹsta), spìto 1. leisti spiečių, spiesti:Oi, jau bitys spinta, neškiat vandens! Paskiaus vos ne visi gyventojai sukušo it bitys spisdamos 2. stoti, supti iš visų pusių, spiesti:Visi spiste apspito manę Jį ėmė spìsti smalsuoliai 3. sklisti, plisti, plūsti:Vartai visi atsidarė, pro juos ėm...
bristi - brįs|ti, brįsta, brindo žr. brinkti.
atskristi - skrìsti,skreñda (skriñda skrýsta, skrañda, skrìda; ), skrìdo (skrỹdo ) 1.judėti oru, mosuojant sparnais:Rudenį paukščiai į dausas skrenda An, paukštė skreñda Skreñda vėl kitos trys paukštės ir kliauga Paukštis skrinda linguodamas Jei gervės žemai skreñda – trumpas...
apskristi - skrìsti,skreñda (skriñda skrýsta, skrañda, skrìda; ), skrìdo (skrỹdo ) 1.judėti oru, mosuojant sparnais:Rudenį paukščiai į dausas skrenda An, paukštė skreñda Skreñda vėl kitos trys paukštės ir kliauga Paukštis skrinda linguodamas Jei gervės žemai skreñda – trumpas...
atskleisti - skleĩsti,skleĩdžia (skleičia), skleĩdė (skleitė?), skléisti, skléidžia, skléidė 1. plonu sluoksniu kratyti, kloti:Skleĩsk linus ant pievos Eik pirma, skleĩsdamas kūlį, o aš pasku eisiu rišdamas Kaip linai išmirksta, spalį paleida, i skleĩsi Linus tus vešma į lauką, skleĩsma Plon...
atsiteisti - (1) nustatyti tinkamą teisės gynimo priemonė
atsileisti - nenaudoja deramo patikrinimo, priežiūrą, arba išsiuntimo aplaidžiai būdingas lėtumas, vangumas, arba energijos trūkumas
atsikeisti - kad skiriasi tam tikros Alter
apšveisti - šveĩsti,šveĩčia, šveĩtė 1. trinant kuo valyti, blizginti:Nešveistas Šveĩsk su pelenais peilius, su asiais suolus Liktorių šveĩsti Nenuplausi – čia reik šveĩst Šveĩčia, plauna, kad nebūt riebulų Visą rytą šveičiaũ grindis Liepė jiems ir batus šveisti, ir bulbes skust Aš tą ...
apskleisti - skleĩsti,skleĩdžia (skleičia), skleĩdė (skleitė?), skléisti, skléidžia, skléidė 1. plonu sluoksniu kratyti, kloti:Skleĩsk linus ant pievos Eik pirma, skleĩsdamas kūlį, o aš pasku eisiu rišdamas Kaip linai išmirksta, spalį paleida, i skleĩsi Linus tus vešma į lauką, skleĩsma Plon...
apsileisti - želti ir plėtoti iki išpirkimo b, kad galėtų augti nors vietą ar situaciją,
apsikeisti - davimo ar vieną dalyką aktas mainais už kitą prekybos
atristi - rìsti,rìta (reñta ), rìto (rìtė)1. stumti, judinti, sukant paviršiumi, ridenti:Mes medžius rìtam pakalnėn prie upės Aš ritù akmenis in krūvą Žemę išnešė [liūtis] ir akmenis rìtė Akmenį nuo kapo rìsti Akmenelį šalin risiu, pas motulę eisiu Didžiausius akmenis rìtė ri0...
apkisti - kìsti,kiñda, kìdo pradėti kedėti, driksti, plyšti, skarti:Kiñda mano drabužiai, t. y. trūksta Jau rankovės kiñda apkìsti apskarti, apiplyšti, apdriksti:Apkýdę (= apkidę) stogai budinko, t. y. nuplyšę Stogai jau apkìdę yr Šarkelis apkìdęs Vaikas apkìdęs, reik naujus drabužiuk...
apvysti - výsti,-ta (viñsa ) viñta výto vỹsti, -ta, vỹto glebti trūkstant drėgmės ar esant netinkamoms augimo sąlygoms Žolė výsta, o kūnas vilksta Výsta liepos lapeliai nuo karščio Alne gėlės výsta, kap degą Raudonos aguonos nulinkę tau vyto prie kojų Viñta burokai nuo karščio J...
apleisti - léisti,léidžia, léido (léidė) duoti sutikimą, laisvę.1. duoti sutikimą kam nors ką daryti:Ar tau léidė mama tą knygą nusipirkt? Žilvine, žalteli, leiski leiski mus į tėvelių šalį aplankyt namus Ji tėvų neleidama teka Jo neleistas, nėko nedrįsk daryti Kas gi leido dagilėliui dobilėlio dukrą vesti?! Léi...
apkristi - krìsti,kriñta (kreñta, krim̃ta krem̃ta krim̃sta ), krìto 1. staigiai leistis žemyn, pulti; birti:Vaisiai, didumo sulig galva, krenta iš medžių su triukšmu Kriñta medžio žiedai, lapai, krinta byra putino uogelės Mirė žmonės, it lapas rudenį krito Dideli ir stambūs lašai krito iš lapuotų medžių...
apkeisti - keĩsti,keĩčia, keĩtė 1. mainyti, daryti mainus:Dėsiva rankeles, keisiva žiedelius Duokš ma[n] baltą rankužę, keisva aukso žiedeliais Kad ji keitė aukso žiedą, akys mano verkė Nei keisiu žiedeliais su tavim jauna | O Noreika tai paskutiniais žodžiais plūdęs Kedulį, Stašį ir Brazį, kam jie sutikę keistis žemėmis Kalba yra p...
apkaisti - kaĩsti,-sta, -to 1. šilti, karštam darytis džiūti:Burna kaista kaip liepsna Katilas kaista ir verda Vanduo kaista gyvuliam Kaĩsta pečius Da nevešim [javų], da tegu kaĩsta 2. šilti prakaituoti:Kaistu nuog karščio, šuntu Aš dirbdamas labai kaistù Kai šilta, visi kaista Kitiems kojos batuose kaĩsta Arklys kaista: k...
apglisti - glìsti,gliñta, glìto 1.trauktis, dengtis gleivėmis, pelyti:Mėsa, sūde ilgai laikyta, gliñta 2.darytis lipiam, slidžiam:Palijus kelis gliñta ir daros paglitęs, t. y. slidus, tižus apglìsti 1.apsitraukti pelėsiais, gleivėmis:Sūriai greitai apgliñta Sūris pavirš apglìtęs Mėsa, ilgai laikant, apgli...
atleisti - léisti,léidžia, léido (léidė) duoti sutikimą, laisvę.1. duoti sutikimą kam nors ką daryti:Ar tau léidė mama tą knygą nusipirkt? Žilvine, žalteli, leiski leiski mus į tėvelių šalį aplankyt namus Ji tėvų neleidama teka Jo neleistas, nėko nedrįsk daryti Kas gi leido dagilėliui dobilėlio dukrą vesti?! Léi...
atkristi - krìsti,kriñta (kreñta, krim̃ta krem̃ta krim̃sta ), krìto 1. staigiai leistis žemyn, pulti; birti:Vaisiai, didumo sulig galva, krenta iš medžių su triukšmu Kriñta medžio žiedai, lapai, krinta byra putino uogelės Mirė žmonės, it lapas rudenį krito Dideli ir stambūs lašai krito iš lapuotų medžių...
atgristi - grìsti,grỹsta (grį̃sa , griñsa ), -o 1.darytis nebemielam, nebepatinkamam, atsibosti:Vaikams žaislai greitai grỹsta 2.imti ko vengti, bjaurėtis:Aš grystù, t. y. nebnoriu, pabūgsta širdis mano apgrìsti pasibjaurėti:Taip munie širdis apgrìso atgrìsti 1.atsibosti, įkyrėti:Atgrìso m...
atbristi - brìsti,breñda (brẽda briñda ), brìdo1. eiti per vandenį, klampią ar augalų prižėlusią vietą:Karvės breñda per upę Negalėjo krašte maudytis, brẽda į patį vidurį Ko bredì į vandenį? Kur bredì per rasas? Per žolę brìsti Arkliai brìdo visu keliu per sniegą, kol namo pa...
atsiskleisti - išsileisti po atviru išriedėti išsivynioti išsikeroti kaip skaitant arba tikrinimo scroll atsiskleisti, atskleisti
apibristi - brìsti,breñda (brẽda briñda ), brìdo1. eiti per vandenį, klampią ar augalų prižėlusią vietą:Karvės breñda per upę Negalėjo krašte maudytis, brẽda į patį vidurį Ko bredì į vandenį? Kur bredì per rasas? Per žolę brìsti Arkliai brìdo visu keliu per sniegą, kol namo pa...
atiteisti - teĩsti,-ia, -ė 1. nagrinėti bylą, svarstyti ką teisme:Jį teĩsė ir nuteisė kalėti Jis teĩsiamas jau trečią kartą Ka teĩsė, reikėjo važiuoti į Sedą pievėniškiams Kas mėnesį eidavo Stumbriškin teĩsti Norėčiau būti tuoj teista ant vietos! Teĩstinas ║privačiai nagrinėti nusižengimą, ginčą:Se...
blįsti - blįs|ti, blįsta, blindo 1. temti, niauktis: Dabar anksti blįsta. 2. žem. dilti, kiurti: Marškinių alkūnės pradėjo blįsti blindimas.
atlįsti - lìsti,liñta, lìto vargti. atlìsti1. nuvargti, nusikamuoti:Arklys nuo arimo atlìtęs Jis nuo darbo visai atlìto | Taip šiandien, rugius begrėbdama, atsilitaũ, kad vos vos paeinu Ot, atsilìto nuo šokių – led pasvelka Bebėgdamas jis atsilito Atsilisim ir negalėsim toliau dainuoti 2. atsivalgyti...
atklysti - klýsti,-ta, klýdo1. netikru keliu eiti, išsukti nejučiomis iš tikrojo kelio:Tolimas kelelis, žirgelis klýsta Niekaip negalėjo rasti [kelio] ir vis labiau klydo Aš klýdau kelią ir toli pėsčia ėjau 2. klaidingai ką daryti, apsirikti:Taip ir žmonės, jei neklystu, sako Mes visi klystam, bet kiekvienas kitaip Jei aš klystu, tai a...
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž