Žodžių sutbe reikšmės

sutana - sutana neapeiginis ilgas katalikų kunigų drabužis.
sutarta - sutikti (kaip mano) pripažinti, pripažįsta,
sutapti - sutap|ti, sutampa, sutapo 1. pasidaryti tokiam pat, susijungti, susilieti, sutikti: Sutapę sakiniai. Mūsų mintys sutampa. 2. imti bendrauti: Su kuo sutapsi, toks pats patapsi (folkloras). sutapimas.
sutartas - sutart|as, sutarta iš anksto sukalbėtas, nuspręstas: Sutartas ženklas. Atvyk į sutartą vietą.
sutarta? - sutikti (kaip mano) pripažinti, pripažįsta,
sutarta! - sutikti (kaip mano) pripažinti, pripažįsta,
sutaptis - sutapt|is, sutapties m. pasidarymas tokio pat, sutapimas.
sutarimas - sutarimas -> susitarti.
sutapimas - tapìmas. →. tapti 1: Žmogus ne išsyk tampa mokslininku. Šis tapimas trunka ilgai ir reikalauja sąžiningo pasiruošimo. Tapìmo eiga, raida. Negirdėtas tapimas kūnu Dievo sūnaus. tapsmas: Tapimas – filosofijos kategorija, reiškianti daiktų ar reiškinių kintamumą – jų nuolatinį virtimą kitais. patapìmas. →. patapti 1. pritapìmas. 1. →. pritapti 3...
sutaisyti - sutaisy|ti, sutaiso, sutaisė 1. pašalinti gedimus: Stogą sutaisyti Sutaisyti sugedusią mašiną. sngr.: Laikrodį jis pats susitaisė. 2. sudaryti: Sutaisyti siuntinį. Pyragams tešla įvairiai sutaisoma. sngr.: Jų šimtas susitaisė. Į vakarą gal susitaisys lietaus. 3. surengti: Tėvai sutaisė šaunias vestuves. sngr.: Susitaisėme važiuoti į miestą. 4. sutaupyti,...
sutaikyti - sutaik|yti, sutaiko, sutaikė 1. suderinti: Poras sutaikyti sngr.: Mes susitaikėme kartu važiuoti. 2. pašalinti nesutarimus: sutaikė kovojančias šalis. sngr.: Jie, kiek pasipykę, susitaikė. sutaikymas.
sutaptinis - sutaptin|is, sutaptinė sutapęs su kuo nors: sutaptiniai dvigarsiai (lingv.). Sutaptinis nusikaltimas (teis.). Sutaptinis plyšys.
sutapdinti - sutapdin|ti, sutapdina, sutapdino priežodis sutapti 1: Negalima dviejų skirtingų sąvokų sutapdinti sutapdinimas Žiūrėk: [sutapti].
sutankėti - sutankė|ti, sutankėja, sutankėjo 1. pasidaryti tankiam, tankesniam: Toliau miškas sutankėjo. 2. pasidaryti dažnesniam. sutankėjimas.
sutankinti - sutankin|ti, sutankina, sutankino 1. padaryti tankų, tankesnį. 2. padaryti skubų, skubesnį: Sutankinti žingsnius. sutankinimas.
sutalpinti - sutalpin|ti, sutalpina, sutalpino priežodis sutilpti: Nesutalpinu į kubiliuką agurkų. sngr.: Visi susitalpino aplink stalą. sutalpinimas.
sutaisytas - naudojamas kaip funkcija žodžio nurodyti įtrauktį, vietą, arba poziciją tam tikrose ribose
sutaisymas - sutaisymas -> sutaisyti.
sutaikymas - būti suderinti Romos katalikų atgailos sakramento būklę, suderinti veiksmai
sutaikomas - gali esamų harmonijoje
sutaikinti - sutaikin|ti, sutaikina, sutaikino pašalinti nesutarimus, sudaryti taiką, sutaikyti. sngr. sutaikinimas.
sutariantis - bendras susitarimas vieningumo
sutapatinti - sutapatin|ti, sutapatina, sutapatino palaikyti tapačiu, identifikuoti: Šių sąvokų negalima sutapatinti sutapatinimas.
sutampantis - veikti arba vyksta tuo pačiu metu, lygiagrečios b linkmės, specialiai patenkinti arba susikertančių į tašką, veikiančio kartu vykdymą tuo pačiu klausimu ar vietovės dviejų skirtingų institucijų
sutaikantis - gauti (kaip prestižas) malonus aktų suderinama suderinti nuraminti
sutapdinimas - vienas veiksmas, kuris jungiasi žaliavą ar įtaisas, naudojamas prijungti kaip viršelio ir medžiagų, kurias knygą kartu ba siauras audinio vertė baigti žalias kraštai ca nustatyti slidinėjimo sutvirtinimai turintis įkrovos įmonė slidinėjimo, kuri jungiasi įpareigojanti
sutaikinimas - būti suderinti Romos katalikų atgailos sakramento būklę, suderinti veiksmai
sutaikinamas - atkurti draugystės ar harmonijos
sutapatinimas - aktas nustatyti valstybę nustatyti b tapatybės įrodymų, psichologinė orientacija į kažką (kaip asmens ar asmenų grupės) su jausmas glaudžiai emocinės asociacijos ba savęs labai nesąmoningas procesas, kai asmuo modeliai mintys, jausmai ir veiksmai po tų priskirti prie objekto, kuri buvo įtraukta kaip psichikos įvaizdį nustatyti nustatė psichologinę orientacij...
sutaikintojas - gauti (kaip prestižas) malonus aktų suderinama suderinti nuraminti
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž