Žodžių suo reikšmės

suo - šuo, šuns v. 1. gyvulys, laikomas namams saugoti, medžioklei ir kt.: Medžioklinis š. Š. sargas. Šunų ruja. Kambarinis šuniukas, šunelis, šunytis. Š. loja, amsi, kaukia, urzgia. Sutinka kaip š. su kate (ironiškai nesutinka). Tiko kaip šuniui botagas (penkta koja) (ironiškai visai netiko). Ar ilgam šuniui dešra po kaklu (folkloras). 2. zool. žvėris, artimas ...
asmuo - asm|uo, asmens v. 1. žmogus kaip atskiras individas: asmens neliečiamybė. 2. gram. kategorija, rodanti veiksmo santykį su veikėju: Veiksmažodžiai kaitomi asmenimis. Juridinis asmuo (teis. organizacija, turinti teisę valdyti turtą, sudaryti sutartis).
suolas - suol|as ilgas sėdimas baldas: Sustatė suolus eilėmis. Mokyklinis suolas Kaltinamųjų suolas Sėskis ant suolelio, suoliuko. Kieno suole sėdi, to ir giesmę giedi (folkloras).
suokti - suok|ti, suokia, suokė 1. tam tikru balsu giedoti (apie lakštingalą). 2. ūkti, ūksėti (apie pelėdą, apuoką). 3. dainuoti ar kalbėti nutęsiant balsą: suokdama užmigdė kūdikį. 4. šnek. pasakoti, porinti. 5. žem. įkyriai kalbinti, liepti, versti ką daryti. suokimas.
suodziai - suodž|iai dgs. nesudegusio kuro juodos dalelės: Apsmilkti, apsitraukti, aprūkti suodžiais. Dūmtakiai priskretę suodžių. Susiraukęs kaip suodžius braukęs (folkloras).
suokimas - suokìmas → suokti:1. Paupio šlaituose nebeišgirdai lakštingalos suokimo Startų giesmelė – tyliai skambantis suokimas iš pakelės kriaušaitės 2. 3. 4. Buvo girdėtis liūdnas baudžiauninkų suokimas | Nuo jūros verpetų ir vėtrų suokimo(ūžimo, gaudimo)ir akys aptemo, ir balsas užkimo 5. → suokti 6: Teko jam pakelti tėvų su...
suodinti - suodin|ti, suodina, suodino tepti suodžiais. sngr.: Nesisuodink rankų! suodinimas suodinimasis.
suodinas - suodin|as, suodina suodžiais aplipęs, suteptas ar susitepęs: Suodinas puodas. suodinos rankos.
suodžiai - suodž|iai dgs. nesudegusio kuro juodos dalelės: Apsmilkti, apsitraukti, aprūkti suodžiais. Dūmtakiai priskretę suodžių. Susiraukęs kaip suodžius braukęs (folkloras).
asilo - bet keletą hardy visuomeniškas Afrikos ar Azijos perissodactyl žinduolių (Equus genties) yra mažesnis nei arklio ir ausis, ypač Afrikos žinduolių (E. asinus), kuris yra asilo kartais vulgarių kvaila, atkaklus, ir iškraipymo asmuo protėvis
armuo - arm|uo, armens v. 1. ariamas dirvos sluoksnis: Negilus armuo 2. klampynė, liūnas: Armuo liumpa, kai užeini.
arseno - trivalentė ir penkiavalentis nemetalas nuodingas elementas, kuris yra visuotinai metalo plieno pilka, kristalinių, ir trapūs, ir yra naudojamas ypač medienos antiseptikai, lydinių, ir puslaidininkiai - žr elementų lentelę nuodingas trioksidas As2O3 arba As4O6 arseno naudojamas ypač kaip insekticidas ar piktžolių žudikas taip pat paragino arsenas
suodziuotas - suodžiuot|as, suodžiuota suodinas.
suodžiuotas - suodžiuot|as, suodžiuota suodinas.
atitikmuo - atitikm|uo, atitikmens v. kas atitinka, lygu kam nors, ekvivalentas: Kitų kalbų žodžių atitikmenys lietuvių kalboje.
apsivalymo - tarpinis valstybė po mirties išperkamasis valymo; specialiai vieta arba valstybės bausmės, kuriame pagal Romos katalikų doktrinos tų, kas miršta Dievo malonės sielas gali padaryti pasitenkinimą praeities nuodėmes ir taip tapti tinka dangaus vieta arba valstybės laikinai kančios arba vargas
asocijavimo - įtraukti į b susietu, santykiai asmenų, turinčių interesą, visuomenės kažką susijusį atminties ar vaizduotės dalyko ar asmens, proceso formavimo psichikos ryšius arba ryšius tarp pojūčių, idėjų, ar prisiminimų su organizaciją, aktas agregacija cheminės rūšys, kurios sudaro (kaip su vandenilio obligacijų) laisvai jungiasi KOMPLEKSAI svarbų skyrių, ekolo...
Aristotelio - 384-322 prieš Kristų Graikų Philos.
argo - dydžio kelio pakylos arba įžambios kraštą kampinė nustatyti kampu pakreipti daugiausia britų mesti bėdoje pikis į vieną pusę liesos nuolydis pasenęs kampas, niša išorinis kampas (kaip pastato) su vienos ar daugiau kvadratų šonuose žurnalas , įstrižai ar įžambios paviršiaus b polinkį, nuolydis nuožulniame kampai šonų arba linkę 2 kalbėti ar maldauti i...
ariozo - muzikos ištrauka arba kompozicinės laisvos rečitatyvas ir metrinė daina mišinys
atgimimo - aktas arba egzempliorių atgaivinti atgimsta kaip vėl atkreipti dėmesį į ar interesas į kažką ba nauja pakuote arba skelbimo kažką seno C (1) iš atnaujintos religinės svarbos laikotarpio būklę (2), dažnai yra labai emocinis evangelizavimo susirinkimo ar serija susitikimai atkurti jėgos, galiojimas, ar poveikis (su sutartimi)
arpeggio - eilės stygos tonai gamyba, o ne vienu metu styga grojo Arpeggio
apšvito - 1 spinduliavimas radiacinės incidento ant tam tikro paviršiaus tankis paprastai išreiškiamas vatais kvadratiniam centimetrui, arba kvadratiniam metrui
aptarimo - svarstymas atvirai ir paprastai neformalus diskusijos formalaus požiūrio į temą, kalbos ar rašymo klausimą
afrikinio - gimtoji arba gyventojas Afrikos asmuo ir ypač juodaodis žmogus iš Afrikos protėvių
atidarymo - aktas arba egzempliorių arba tampa atviros B pradžios pradžios aktas arba egzempliorių, ypač formalus ir paprastai viešas renginys, kurio metu kažkas new oficialiai pradėtų veikti kažką, kad yra atviras (1) pažeidimo, Diafragma (2) atvira plotis span b be medžių arba su išsibarsčiusios paprastai brandžių medžių sritis, kuri atsiranda tada, kai miške pertrau...
atgaminimo - aktas arba atkūrimo procesas; specialiai procesas, kurio metu augalai ir gyvūnai sukelti palikuonims ir kuri iš esmės sudaro iš tėvų kūno dalies atskyrimo seksualumo ar nelytinis procesą ir iš jo išplaukiančių augimą ir diferenciaciją į naują asmens kažkas atgaminti kopijuoti jauni daigai miško medžių
apšvietimo - apšvietimas b uždegimo dirbtinio tiekimo šviesos ar aparatūros, suteikiant jai
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž