Žodžių sulijo reikšmės

sulig - sulig prl. su įnag. 1. iki (žymint vietą, aukštį): Vandens s. keliais. Žolė s. rugiais (tokio didumo). 2. su (žymint laiką): S. tuo kartu, s. ta diena (nuo tos dienos) ligonis ėmė taisytis. Atsikėlė s. saulės tekėjimu. S. tais žodžiais minia nutilo. 3. pagal (lyginant): S. kitais kaimais čia smagiau. S. stogu ir lašas. S. Jurgiu ir kepurė (folkloras). Gyven...
suliuobti - suliuob|ti, suliuobia, suliuobė suvartoti pašarą, sušerti: Baigiame suliuobti dobilus. sngr.: Daug pašaro susiliuobia peržiem. suliuobimas.
sulituoti - sulit|uoti, sulituoja, sulitavo sujungti lydmetaliu: Sulituoti įtrūkimą. sulitavimas.
suliniuoti - sulin|iuoti, suliniuoja, suliniavo subraižyti linijomis: Suliniuoti popierių. suliniavimas.
sulinguoti - suling|uoti, sulinguoja, sulingavo imti linguoti: sulingavo medžiai, sušvokštė giria. sulingavimas.
suliejimas - liejìmas líejimas → lieti.1.pylimas (skysčio):Kad bitės spieta, nereik skubėt su vandens líejimu Pastatė … akmeninį paminklą ir ant jo išliejo liejimo aukas 2.laistymas, drėkinimas:Toki saulėta, puiki buvo – be reikalo tavo líejimas 3.davimas, leidimas tekėti; bėgimas:Idant per savo kraujo liejimą duotų mum...
sulipti - sulip|ti, sulimpa, sulipo 1. sukibti, susiklijuoti: sulipo popieriaus lapai. 2. apskresti, aplipti: Jis visas sulipęs pelais. sulipimas.
sulieti - sulie|ti, sulieja, suliejo 1. liejant sušlapinti: Man visą paltą suliejo. 2. šnek. suduoti, sukirsti: Sulieti kam botagu. suliejimas 2 sulie|ti, sulieja, suliejo, sulie|ti, sulieja, suliejo 1. suspausti, sudėti (sūrį). 2. prk. sujungti: Kaip galima sulieti skirtingus dalykus! sngr.: Susilieja raidės, ir neperskaitau. suliejimas.
suliepsnoti - suliepsno|ti, suliepsnoja, suliepsnojo 1. imti liepsnoti: Netrukus suliepsnojo laužas. 2. sudegti liepsnoje: Bematant pirkelė suliepsnojo. 3. prk. užsidegti kokiu jausmu: Jis suliepsnojo pykčiu. Jos širdyje suliepsnojo meilė. 4. prk. imti smarkiai reikštis, vykti: suliepsnojo karas. suliepsnojo revoliucijos gaisras. suliepsnojimas.
sulydyti - sulyd|yti, sulydo, sulydė leisti sulyti: Kam sulydėte šieną? sngr.: Išėjo į lauką ir susilydė. sulydymas 2 sulyd|yti, sulydo, sulydė 1. kaitinant padaryti skystą: Sulydyti sviestą. sngr.: Karštyje metalas susilydo. 2. kaitinant sujungti: sulydė du vamzdžius. sulydymas.
sulinkti - sulink|ti, sulinksta, sulinko įgauti lanko pavidalą, pasidaryti nebetiesiam: Kalama vinis sulinko. Į kuprą sulinkęs žmogus. sulinkimas.
sulygintojas - vienas, kad sulygina kaip aa rezultatas, kuris pririša žaidimas b elektroninį prietaisą (kaip garso atkūrimo sistemos), kuri naudojama reguliuoti atsakas į įvairių garso dažnių
sulikviduoti - sulikvid|uoti, sulikviduoja, sulikvidavo viską likviduoti. sulikvidavimas.
sulyginti - sulygin|ti, sulygina, sulygino 1. padaryti lygų paviršių: Sulyginti aikštę. Sulyginti išplautus marškinius. sngr.: Žemės nelygumai ilgainiui susilygina. Aš suilyginau viską elektriniu lygintuvu. 2. padaryti tokio pat didumo, ilgumo ir pan.: Galus reikia sulyginti 3. suvienodinti padėtį: Sulyginti teises. Utopistai bandė visus žmones sulyginti sngr.: Su juo nesus...
sulipinti - sulipin|ti, sulipina, sulipino sulipdyti.
sulipimas - lipìmas → lipti 1: Ot bjaurus lipìmas [sniego po kojomis]! aplipìmas → aplipti:1.Sraigtiniai verstuvai negali dirbti dėl aplipimo 2.Tų musių aplipìmas – iš vieno nulipìmas → nulipti: Va, tokio nulipìmo visi kalneliai [uogomis] – tik rink! prilipìmas 1. → pri...
sulipdyti - sulipdyti, sulipdo, sulipdė 1. suklijuoti: Sulipdė perplyšusį banknotą. 2. padaryti iš lipnios medžiagos: Kregždės sulipdė lizdą. sngr.: Susilipdė (nusikrėtė) namelį iš molio ir gyvena. 3. prk. sudaryti, sutaisyti: Bandė s. bloką. Kažin, ar sulipdys vestuves. susilipdymas.
sulinkęs - neuždaruose pieva (1) Trzciniasty žolė (2) standus šiurkščiavilnių žolės b smilgos stiebas pasikeitė lenkiant iš pradžių tiesia arba net būklės
sulinkimas - linkìmas → linkti.1.pasvirimas:Priš rugių linkimą ponas šmiaukš su kepure: jei įleka trys grūdai į kepurę – laikas pjauti 2. noras, pageidavimas.3.jutimas traukimo į ką nors, polinkis:Linkimas į pyktį, į išgąstį Kiti buvę karšti savo linkimuose, geismuose ir troškimuose Turiu ant to karščiausią linkimą iš pat jaunystės p...
suliesėti - suliesė|ti, suliesėja, suliesėjo pasidaryti liesam, liesesniam, sulysti: Nuo (iš) ligos suliesėti suliesėjimas.
suliesinti - líesinti,-ina, -ino 1. daryti liesesnį:Nelíesink savo arklių | 2.daryti nederlingą, laisinti:Tos kerpės tik žemę liesina 1. padaryti liesą:Kūno reikia … išliesinto 2.padaryti nederlingą, nulaisinti:Dirvą išliesinti 1. padaryti liesą, išdžiūvusį.| 2.padaryti liesesnį (pieną):Nulíesino pieną, užtat ir piningų ...
suliepsnojimas - liepsnójimas → liepsnoti 1: Malkų liepsnójimas → įliepsnoti 3 Po kelių dienų pastebimas naujas skausmų įsiliepsnojimas tuose pat arba kituose sąnariuose Įsiliepsnojimą dar pasmarkino revoliucinė Maskvos studentija Kaip ugnies bijojo įsiliepsnojimo aistrų → suliepsnoti 3: Ji nepriklausė prie kasdieniškų žmonių t...
suliedinti - liẽdinti,-ina, -ino lieti 1;darydinti ką iš tirpdyto metalo:Kalbėk, mergelė, žodelį, aš tau liedinsiu žiedelį Lietuvo[je] liedinau pentinėlius, Nituvoje magzčiau kamanėles Iš pušų stalai daryti, geldos liedintos iš vario, iš sidabro visi šaukštai Gyvenimas Prometėjų verčia plūgus liedinti, ratus kaustyti Ant grindų sukrautos gipsinės liedin...
sulyginimas - lýginimas → lyginti.1.darymas paviršiaus lygaus:Kelio lýginimas Lyginimo padargas Metalų lyginimu vadinamas įdubimų, persimetimų, iškrypimų ir kitokių trūkumų pašalinimas lakštinėje, strypinėje medžiagoje 2.darymas lygių, vienodų:Nusigrįžo šalin nuo tokio primityvaus svieto lyginimo 3.gretinimas, norint nustatyti panašumą ar ski...
sulyginamas - lygūs priemonėje arba apimties tokio pat dydžio
sulieknėti - naudojamas kaip funkcija žodis, reiškiantis judesį ar veiksmą ar sąlyga, leidžiantis įtarti judėjimo link vietą, asmuo, ar dalykas pasiekė
sulydymas - lýdymas → lydyti. sulýdymas → sulydyti.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž