Žodžių stop reikšmės

stop - stòp [angl.], sustok, stok.
stopa - stopà( cтoпa, cтaпa) popieriaus kiekio vienetas (1000 lapų):Penkios stòpos popieriaus | Palaisčiusi gėles ir sudėjusi taisyklinga stopa(krūva)išmėtytas ant pianino gaidas, ji pažiūrėjo į virdulį
stop! - arti užpildyti arba trukdo b nedaro kliūčių ir nedraudžia c plaukti gauti sužeisti arba nužudyti būdu
op - op, op jst. sakoma, šokant tolyn ar aukštyn, lipant: Per tvorą neperšokęs, nesakyk op (folkloras).
galop - galop prv. 1. į pabaigą, į galą: Metai eina g. 2. pagaliau: G. įgriso jis man iki gyvo kaulo.
pavasariop - pavasariop prv. į pavasarį: P. viskas atgyja.
stabas - stab|as 1. garbinama dievybės statula ar kitoks jos atvaizdas: Medinis stabas 2. paralyžius: stabo ištiktas žmogus.
myriop - myriop prv. 1. į mirtį, mirčiai: M. pasmerkti. 2. mirtinai: M. susirgti.
stabilizuoti - stabiliz|uoti, stabilizuoja, stabilizavo daryti pastovų, stabilų: Kainas stabilizuoti stabilizavimas.
stabdys - stab|dys 1. tech. stabdomasis įrenginys: Oro, pneumatinis stabdys Rankinis, kojinis stabdys Avarinis stabdys Automobilio stabdžiai. 2. prk. stabdantis veiksnys: Šlapias pavasaris - ankstyvos sėjos stabdys Pažangos stabdys.
stabilizuotis - stabilią, tvirtą ir ar įmonei turėti pastovi, kaip išlaikyti stabilumą (lėktuvo) stabilizatorių b apriboti svyravimus (su kainomis) C nustatyti mažiausią kainą,
stabilus - stabil|us, stabili pastovus, tvirtas, nusistovėjęs, nesikeičiantis: stabili įtampa. stabiliai prv. stabilumas.
stabdyti - stabdyti, stabdo, stabdė 1. priežodis stoti 2: Mašiną, arklius s. Niekas tavęs nestabdo, gali eiti. 2. prk. kliudyti, trukdyti reikštis: S. pažangą. stabdymas Žiūrėk: [stoti].
stabaras - stabar|as 1. stiebas be lapų, stambas: Dobilų stabarai. Tabako stabaras Žolės vieni stabarai liko. 2. sausa šaka, virbas: Kai paimsiu stabarą, tai žinosi neklausyti! 3. b. menkinamai rambus, lėtas žmogus.
rudeniop - rudeniop prv. į rudenį: R. pradeda šalenti.
stabilizatorius - stabilizatorius 1. av. skraidymo prietaiso įtaisas, suteikiantis skridimui pastovumą: Lėktuvo, raketos s. 2. tech. elektrotechnikos įtaisas, palaikantis parametrų pastovumą: Srovės, įtampos s. 3. chem. medžiaga, palaikanti patvarumą, lėtinanti irimą: Plastmasių, putų s.
stabligė - stabligė med. infekcinė liga, pasireiškianti raumenų traukuliais (tetanus).
stabiliai - pastatas, kuris priglaudė ir šeriami naminiai gyvūnai, ypač tokį pastatą, kioskuose ar skyriams
stabdymas - stabdymas -> stabdyti.
stabligės - ūmus infekcinės ligos tonikas spazmas savanoriškos raumenys ypač žandikaulio ir sukelia bakterijos (Clostridium tetani), kuris paprastai yra įvesta per žaizdos exotoxin palyginti Lockjaw b Bakterija, kuri sukelia stabligės ilgo raumenų susitraukimas, dėl greitai pakartotinių motorinių impulsų ūmaus infekcinės ligos, tonikas savanoriškų raumenų spazmas ir ypač...
stabilumas - tvirtumas, patvarumas, stovumas.
stabdiklis - stabdiklis tech. įtaisas kam nors stabdyti: Automatinis s. Vagonų s.
stabdantis - uždrausti darai kažką, Atgrasyti apriboti B neskatinti nemokamai arba spontaniškai veiklos, ypač per vidinių psichologinių ar išorės socialinių suvaržymų sulaikyti nemokamai arba spontaniškai veiklos, ypač per vidinių psichologinių ar išorinių socialinių suvaržymų operacijos veiklos
stabarėti - stabarė|ti, stabarėja, stabarėjo virsti stabaru, darytis nelanksčiam: Peraugusi žolė stabarėja. prk.: Senosios žodžių formos stabarėja. stabarėjimas.
pavakariop - pavakariop prv. į pavakarę: P. ėmė snigti.
stabilizacija - stabilizacija pastovios padėties sudarymas, įtvirtinimas.
stabarėjimas - stabarė́jimas. → stabarėti. sustabarė́jimas. → sustabarėti: 1. 2. [Binkis] neigė miesčionišką gyvenimo sustabarėjimą.
stabmeldiškas - stabmeldišk|as, stabmeldiška -> stabmeldys: stabmeldiški papročiai. stabmeldiškai prv.
stabilizavimas - stabilizãvimas → stabilizuoti: Ypač didelę reikšmę literatūrinės liet[uvių] kalbos norminimui bei stabilizavimui turėjo J[ablonskio] liet[uvių] kalbos vadovėliai | Šalių politinio ir ekonominio gyvenimo stabilizavimasis
stabilizavimasis - stabilią, tvirtą ir ar įmonei turėti pastovi, kaip išlaikyti stabilumą (lėktuvo) stabilizatorių b apriboti svyravimus (su kainomis) C nustatyti mažiausią kainą,
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž