Žodžių stilingumas reikšmės

stilingas - stiling|as, stilinga kuris gero stiliaus: stilingi rūmai. stilinga kalba. stilingai prv. stilingumas.
tikslingumas - kokybės ar būklės tinka prie pabaigos, atsižvelgiant tinkamumo, fitneso pasenusių per skubotai, išsiuntimo B įmonė, reikalaujama, kad skubotai arba atsargiai laikytis tikslingiausia priemones ir metodus,
stilinga - stilius; konkrečiai atitinka dabartinės mados
spindulingumas - spindulingùmas → spindulingas:1. Saulė įvairiu metų ir paros laiku būna skirtingų pavidalų, spalvų, spindulingumo 2.Šypsena nesitraukė nuo jo burnos, spindulingumas – nuo veido
nuostolingumas - nuostolingùmas. → nuostolingas.
netikslingumas - kokybės ar būklės Niewskazany unsuitableness vaizdo netikslingumu pabaigoje, taip pat Niewskazany aktas
tepalingumas - lygus arba slidus tepalu
mįslingumas - aa religinė tiesa, kad 1 gali žinoti tik pagal apreiškimo ir gali ne visiškai suprasti b (1) į 15 renginių (su gimimo, arba Nukryžiavimas, ar Marijos Ėmimo į dangų) tarnaujančių meditacijos tema per sakydamas rožančių (2) kapitalizuojamos krikščionišką sakramentą, ypač Eucharistija c (1) paslaptis religinės apeigos tikėjo, kaip Eleusino ir Mitros kultų p...
mokslingumas - daug žinių įgijo daugiausia iš knygų gilus, suprantamų, ar mokytas gyvenimą
valingumas - , arba pažymėti, didelė fizinė jėga, moralinio ar intelektualinio galią turintys didelę išteklių (turto ar talento) tam tikrą skaičių
galingumas - galingùmas → galingas: Po Tėvynės karo Tarybų šalies galingumas žymiai padidėjo
reikalingumas - reikalingùmas → reikalingas 1: Aiškinu viso pasaulio darbininkų reikalų bendrumą, karo reikalingumą vien išnaudotojams – buržuazijai Tame savo veikalėlyje jis šaukia tautiečius prie branginimo paniekintos kalbos, parodo jos gražumą ir reikalingumą ją užlaikyti Reikalingumas tokių žinių labai aiškus Aš apie atsargos reikalingumą ir ...
geidulingumas - geidulingùmas → geidulingas: Norinčiam gyventi aukštesniu gyvenimu, nugalėti savo egoizmą, kūno geidulingumą, ši kova yra neišvengiama Kankino stiprus įprotis pasotinti nepasotinamą geidulingumą
gaivalingumas - gaivalingùmas → gaivalingas: Žmogaus pasireiškimas kartais įgauna galvalingùmo žymių Poeto kūryba pasireiškė dideliu gaivalingumu
nenuostolingumas - vieta, kurioje kaštų ir pajamų yra lygūs ir yra nei pelnas, nei nuostolis, taip pat finansinis rezultatas atspindi nei pelno, nei nuostolio
žalingumas - žalingùmas. → žalingas: 1. Kenkėjų žalingumu vadinamas pažeistų augalų derliaus sumažėjimas. Patręšimas mėšlu, pūdiniu arba durpėmis kalkių žalingumą [lubinams] sumažina. 2. Steigėsi išdėti administracijai apie lietuvių spaudos uždraudimo žalingumą.
derlingumas - derlingùmas → derlingas:1.Kad ir derlingùmas čia tų žemių – javai net iš šaknų virsta 2.Serbentų derlingumas daug priklauso nuo vietos, dirvos, tręšimo Visuomeninio ūkio sustiprėjimas padėjo padidinti grūdinių kultūrų derlingumą
taisyklingumas - skambinti arba nustatyti teisę iš dalies pakeisti
skrupulingumas - skrupulingùmas → skrupulingas: Nematytas jo skrupulingùmas
netaisyklingumas - kažkas, kad yra nereguliarus (kaip netinkamai ar nesąžiningas elgesio)
nederlingumas - nėra derlingos ir produkciniai
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž