Žodžių socialus reikšmės

socialus - social|us, sociali visuomeniškas: Socialus žmogus. socialiai prv. socialumas.
asocialus - asocial|us, asociali nesocialus, abejingas ar kenkiantis visuomenei, nevisuomeniškas. asocialiai prv. asocialumas.
socialumas - socialùmas → socialus: Charakterio socialumas
social - įtraukiant sąjungininkus ar konfederatai
specialus - special|us, speciali 1. kuriam atskiram reikalui skirtas, išskirtinis, tam tikras: Specialūs drabužiai. specialusis korespondentas. 2. susijęs su kuria nors specialybe: Specialiosios mokyklos. specialiai prv.: Ši knyga skirta specialiai mokykloms. specialumas.
oficialus - oficial|us, oficiali 1. vyriausybinis. 2. tarnybinis: Oficialus asmuo. 3. prk. sausas, formalus: Oficialus kvietimas. oficialiai prv.: oficialiai kalbėti, elgtis. oficialumas.
antisocialus - wstret kitų visuomenės nedraugingas priešiški ar žalingas organizuota visuomenė, ypač yra arba pažymėtas elgesio smarkiai nukrypsta nuo priešiškos arba žalingas organizuota visuomenė, kaip yra arba pažymėtas elgesio smarkiai nukrypsta nuo socialinės normos b, susijusių su socialine norma , arba būdinga asocialaus asmenybės, asocialaus asmenybės sutrikimo ar ...
socialinis - socialin|is, socialinė susijęs su visuomenės gyvenimu, visuomeninis: socialinė apsauga. Socialinis aprūpinimas. Socialinis draudimas. socialinė padėtis. socialinės permainos.
socializmas - socializmas visuomenės gyvenimo sutvarkymo teorija, pagal kurią gamybinių santykių pamatą sudaro visuomeninė gamybos priemonių nuosavybė; ta teorija grindžiama santvarka.
socialistų - tas, kuris pasisako už ar praktika socializmas kapitalizuojamos propagavo socializmą partijos ar politinės grupės nariu
socialistas - socialist|as, socialistė dkt. socializmo šalininkas; tokios partijos narys.
potencialus - potencial|us, potenciali galintis reikštis, galimas: Potencialus varžovas. potencialiai prv. potencialumas.
neoficialus - pažymėtas nėra formalumų ar ceremonijos
socialiai - visuomenei atžvilgiu socialinės būdu arba per visuomenės
socializuoti - kad socialinių, ypač, kad tilptų arba mokyti socialinės aplinkos, sudaryti dėl socialistinio
provincialus - provincial|us, provinciali būdingas provincijai, užkampiui, atsilikęs, siauras, ribotas. provincialiai prv. provincialumas.
socialinė - įtraukiant sąjungininkus ar konfederatai
socialistinis - socialistin|is, socialistinė 1. susijęs su socializmu, kylantis iš socializmo principų, būdingas socializmui. 2. susijęs su socialistų partija.
socializavimas - kad socialinių, ypač, kad tilptų arba mokyti socialinės aplinkos, sudaryti dėl socialistinio
konfidencialus - konfidencial|us, konfidenciali viešai neskelbtinas, slaptas: konfidenciali sutartis. konfidencialiai prv.: konfidencialiai paprašyti. konfidencialumas.
socialistiškas - socialìstiškas,-a būdingas socializmui.socialìstiškai
socialdemokratas - socialdemokrat|as, socialdemokratė dkt. socialdemokratijos šalininkas; tokios (daug kur atitinkančios socialistų) partijos narys.
nekonfidencialus - pažymėtas intymumo ar noro pasipasakoti
socializacija - socializãcija 1. padarymas visos visuomenės nuosavybe, suvisuomeninimas.2.visuomeniškumo formavimas:Pirmoji vaiko socializacijos ląstelė yra šeima
socialdemokratinis - socialdemokrãtinis,-ė kuris remiasi socialdemokratija.
socialdemokratų - įtraukiant sąjungininkus ar konfederatai
socialdemokratiškas - socialdemokrãtiškas,-a būdingas socialdemokratijai socialdemokrãtiškai Socialdemokratiškai nusiteikę darbininkai
Socialdarvinizmas - socialdarvinìzmas [lot. socialis — visuomeninis + ↗ darvinizmas], sociologijos kryptis, mechaniškai taikanti anglų gamtininko Č. Darvino (Darwin; 1809—82) atskleistus biol. dėsnius visuomenės reiškiniams aiškinti.
socialdemokratija - socialdemokratija polit. srovė, reformomis siekianti parlamentinio socializmo.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž