Žodžių snareti reikšmės

snareti - šnarė|ti, šnara, šnarėjo šlamėti, šnabždėti: Lauke šnara javai. Kas ten šnara šiauduose? Šilkuose šnarėti šnarėjimas.
snarenti - forma, srautą ar perkelti šautuvų apversti cursorily nykščio
snarejimas - judėti, iškirpti arba streikuoti su mosikavimas
snaresys - šnaresys šnarėjimo garsas: Lietaus, vėjo š.
sušnarėti - sušnarė|ti, sušnara, sušnarėjo trumpai šnarėti: sušnarėjo lietus. sušnarėjo sausos nendrės. sušnarėjimas.
šnarėti - šnarė|ti, šnara, šnarėjo šlamėti, šnabždėti: Lauke šnara javai. Kas ten šnara šiauduose? Šilkuose šnarėti šnarėjimas.
stabarėti - stabarė|ti, stabarėja, stabarėjo virsti stabaru, darytis nelanksčiam: Peraugusi žolė stabarėja. prk.: Senosios žodžių formos stabarėja. stabarėjimas.
pavasarėti - pavasarė|ti, pavasarėja, pavasarėjo eiti į pavasarį, darytis pavasariui: Jau pavasarėja. Jis pasveiko tik pavasarėjant pavasarėjimas.
sustabarėti - sustabarė|ti, sustabarėja, sustabarėjo 1. pavirsti stabaru, sukietėti: Žolė jau sustabarėjusi. Jo pirštai sustabarėjo. 2. prk. prarasti kaitumą, sustingti: sustabarėjusios žodžių formos (lingv.). 3. prk. prarasti mąstymo, veiksmų lankstumą, vengti naujovių. sustabarėjimas.
vakarėti - vakarė|ti, vakarėja, vakarėjo eiti į vakarą: Diena vakarėja. vakarėjimas.
švarėti - švarė|ti, švarėja, švarėjo darytis švariam, švaresniam. švarėjimas.
vulgarėti - vulgarė|ti, vulgarėja, vulgarėjo darytis vulgariam, vulgaresniam. vulgarėjimas.
išgarėti - išgarė|ti, išgari (išgarėja), išgarėjo 1. išsivėdinti: Jau išgarėjusi pirkia, galima uždaryti langą. 2. išsivadėti: išgarėjęs alus. sngr. išgarėjimas.
populiarėti - populiarė|ti, populiarėja, populiarėjo darytis populiariam, populiaresniam. populiarėjimas.
išpopuliarėti - populiarė́ti,-ė́ja, -ė́jo darytis populiariam, populiaresniam:Parodos populiarėjo pasidaryti žinomam, populiariam:Mano tėvelis buvo didžiai išpopuliarėjęs ir įgijęs nemaža visų gyventojų simpatijos ir kaip gydytojas, ir kaip žmogus Poeto vardas dar labiau išpopuliarėjo, o jo poezijos knygelę visi gaudyte gaudė
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž