Žodžių smulkus reikšmės

smulkus - smulk|us, smulki priešingai stambus. 1. susidedantis iš mažų dalelių: Smulkus cukrus, smėlis, šienas. Smulkus lietus. 2. kuris mažos kiekybės, vertės: smulkios raidės. smulkios žuvys. smulkaus veido žmogus. Smulkus vaikelis. smulkioji dildė. smulkioji gamyba. smulkioji architektūra, proza. Ar neturi smulkių (smulkių pinigų)? 3. tankus: smulkūs žingsniai. 4....
smulkutis - mažytis
smulkumas - smulkùmas → smulkus:1.Verpstelė pakelt ir nuleist girnom dėl malimo smulkùmo Baisus smulkumė̃lis kruopų – tokių da nemačiau 2.Kas jūsų paukščių smulkumas! 3.→ smulkus 11: Pirmajame jo apsakymų rinkinyje dar jaučiamas tematikos smulkumas 4.→ smulkus 13: Pienas tokio smulkùmo kaip vanduo
smulkiau - ilgalaikis valymas pirma apie tuos dalykus ar dėmesio iš visumos dalis, kaip aa mažų ir antraeiliai pirma, taip pat tokio meno ba dalis laikoma arba reikalaujama, turi būti laikomi atskirai nuo visai mažų elementų, kad c kūrinio reprodukcija bendrai sudaro meno d mažų elementų fotografinių vaizdų atitinkamu klausimu konkrečiai užduočiai atlikti (kaip karinės t...
smulki - mažosiomis nepilnametį turintys palyginti mažai dydį arba šiek tiek matmenys b įtakos, galios, ar rangas b veikianti ribotu mastu, trūksta stiprumo
smulkutė - labai mažas arba mažybinis minučių
smulkintuvas - smulkintuvas tech. smulkinamoji mašina: Pašaro, durpių kraiko s.
smulkiausias - 60 valandą laiko 60 sekundžių b 60 dalis kampinis priemonė laipsnį atstumas gali eiti per minutę trumpą metu aa trumpa informacija (santraukos ar rekomendacijos) b memorandumą projektui, c daugiskaitos oficialiai registruoti susitikimo procese labai maža begalybės svarbiais mažų gaišinančios pažymėtas glaudžiai dėmesį į detales
smulkti - smùlkti,-sta, -o smul̃kti 1.darytis smulkiam, liesėti:Aš smùlkstu visiškai, t. y. kūstu, lystu 2. darytis nežymiam, menkam. apliesėti, pasmulkėti:Jau dabar apsmùlkęs, o b[uv]o diktas sumenkti, suliesėti:Ona tokia nusmùlkus – tik pusė jos pasidaryti smulkesniam, menkesniam:Pasmulko grūdai 1.pasida...
smulkmenos - smùlkmenos 1.smulkūs daiktai, mažmožiai:Smulkmenas sukraus, žabų, drabužių surink Šakų atveža ir užtveria tvoras apie sodus, daržus, kur sodina smùlkmenas Smùlkmenų krautuvė, parduotuvė Visokių smùlkmenų atnešdavo: muilo kvepiančio, kaspinėlių, skaryčių Daug pinigų išleidžiama visokioms smulkmenoms 2.nuobiros, nuot...
smulkintis - smulkin|tis, smulkinasi, smulkinosi šnek. darytis smulkmeniškam: Ko čia smulkinsimės - duok visą šimtą. smulkinimasis.
smulkmė - smulkm|ė 1. maži vaikai; smulkesni gyvuliai ir kt.: Išeidami smulkmę uždarykite. Buvo ji ketverto smulkmės motina. 2. smulkūs daiktai, smulkmenos, mažmožiai: Viena smulkmė beliko.
smulkinimas - smùlkinimas → smulkinti:1.Smùlkinimas į grūdelius Netrukus numatoma paleisti akmenų smulkinimo mašiną 2.Įmonių smulkinimas 3.Matinių skaičių smulkinimas 1.→ susmulkinti 1: Nupjaunant lapus javapjove, susmulkinimo išvengiama 2.padalijimas, suskaidymas:Įmonių (su)smulkinimas 3.→ susmulkinti 6. | Vietomis [romane] esama...
smulkiai - naudojamas kaip funkcija žodžio nurodyti įtrauktį, vietą, arba poziciją tam tikrose ribose
smulkmeniskumas - smulkmeniškùmas → smulkmeniškas:1.Empiriškas smulkmeniškumas, slėgęs nemažą dalį ankstesnių satyrinių jo eilėraščių, dabar ėmė nykti 2.Ona vis labiau persiėmė savo vyro rūpestingumu, smulkmeniškumu bei šykštumu
smulkiaplaušis - smulkiaplaũšis,-ė kurio smulkus plaušas, pluoštas:Tujų mediena labai lengva, rausva, smulkiaplaušė
smulkėti - smulkė|ti, smulkėja, smulkėjo 1. darytis smulkiam, smulkesniam, mažėti: Lietaus lašai jau smulkėja. 2. prk. darytis nežymiam, menkam: Be didelių siekių žmogus smulkėja. smulkėjimas.
smulkmena - smulkmen|a smulkus dalykas ar daiktas, mažmožis: Tai smulkmena, nekreipk dėmesio. Kalbėjo apskritai, nesileisdamas į smulkmenas.
smulkintojas - smùlkintojas(-is ), -a kas smulkina.
smulkinti - smulkin|ti, smulkina, smulkino 1. daryti smulkų: Smulkinti pašarus. 2. reikšti mažesniais vienetais: Metrai smulkinami centimetrais. 3. keisti mažesniais vienetais: Reikės smulkinti šimtinę. smulkinimas.
smulkmeniškumas - smulkmeniškùmas → smulkmeniškas:1.Empiriškas smulkmeniškumas, slėgęs nemažą dalį ankstesnių satyrinių jo eilėraščių, dabar ėmė nykti 2.Ona vis labiau persiėmė savo vyro rūpestingumu, smulkmeniškumu bei šykštumu
smulkmeniskas - smulkmenišk|as, smulkmeniška -> smulkmena: Smulkmeniškas žmogus (pedantiškas). Smulkmeniškas aprašymas (su visomis smulkmenomis, detalus). smulkmeniškai prv.: Jis papasakojo viską smulkmeniškai. smulkmeniškumas.
smulkiaprekis - smulkiaprek|is, smulkiaprekė ekon. priklausantis, būdingas smulkiajai prekių gamybai.
smulkmeniškas - smulkmenišk|as, smulkmeniška -> smulkmena: Smulkmeniškas žmogus (pedantiškas). Smulkmeniškas aprašymas (su visomis smulkmenomis, detalus). smulkmeniškai prv.: Jis papasakojo viską smulkmeniškai. smulkmeniškumas.
smulkiagrūdis - smulkiagrū|dis, smulkiagrūdė kurio grūdai smulkūs: smulkiagrūdžiai javai.
smulkiaburžuazinis - smulkiaburžuazin|is, smulkiaburžuazinė spec. priklausantis smulkiajai buržuazijai, atspindintis smulkiosios buržuazijos ideologiją: smulkiaburžuazinės partijos. smulkiaburžuazinė teorija.
smulkpinigiai - smulkpinigiai smulkūs pinigai:Žvangindamas apsiausto kišenėje smulkpinigiais, jis priėjo arčiau
smulkiavalstietiškas - smulkiavalstiẽtiškas,-a priklausantis smulkiesiems valstiečiams:Smulkiavalstietiško ūkio susiskaidymas
smulkiasavininkiškas - smulkiasavininkišk|as, smulkiasavininkiška būdingas smulkiems savininkams: smulkiasavininkiška prigimtis.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž