Žodžių slypi reikšmės

slypėti - slypė|ti, slypi, slypėjo būti pasislėpusiam: Trobelėje slypi kažkas. prk.: Jo širdyje slypėjo baimė. Tuose žodžiuose slypi abejonė. slypėjimas.
slypintis - dalyvauja kažkas, priklausančios pagal pobūdį ar įprotis vidinės konstitucijos ar esminis pobūdis
slydimas - slydìmas slýdimas 1.→ slysti 1: Slydimo paviršius Verstinės ragės netura slýdimo Tai slýdimas: manėm, be galvos liksi Trumpas slydìmas, ir lėktuvas atsidūrė ant tvirtos žemės 2.→ slysti 3: Tu gelbėjai mūsų kojas nuo slydimo, kad po tavo akių vaikštinėtumbim žemėje gyvųjų → įslysti. 1....
slidu - sukelia arba linkę sukelti kažką pabraukite arba kristi
slipas - paprastai linkę betono paviršiaus laivui statė arba remontavo
slidė - sli|dė porinė ilga medinė lentutė sniegu čiuožti, pasispiriant lazdomis: slidėmis leistis nuo kalno. slidžių krosas. Leisdamasis nuo kalno, sulaužė slidę. Vandens slidė (panašus įrankis slysti vandeniu traukiamam).
slidus - sli|dus, slidi 1. kuriuo slystama: Slidus ledas, kelias, takas. 2. kuris slysta: slidi žuvis. Slidūs batai. Slidus kaip ungurys. prk.: Pinigas slidus dalykas (folkloras). slidžiai prv.: Dalgis slidžiai eina per žolę. slidybė slidumas.
slinkti - slink|ti, slenka, slinko 1. pamažu šliaužti: Kalnas slenka. 2. pamažu kristi (apie plaukus): Plaukai pradėjo slinkti 3. pamažu judėti, plaukti, važiuoti: Debesys slenka dangumi. Saulė slinko į vakarus. Traukinys vos slinko į priekį. 4. eiti (apie laiką): slinko diena po dienos. 5. pamažu eiti: slinkime namo. 6. trauktis arčiau ar toliau: slinkite, sveteliai, už...
slinkis - slinkis 1. slinkimas. 2. žem. šliužas: Slinkis prikibęs prie grybo. 3. žem. staklių skersinis, per kurį audeklas slenka į rietimą. 4. žr. slankius 2 slink|is, slinkė dkt. žem. žr. tinginys Žiūrėk {slankius} [tinginys].
slimpinėti - slimpinė|ti, slimpinėja, slimpinėjo džn. slimpinti: slimpinėja pakampėmis. slimpinėjimas.
sliekas - sliekas 1. zool. žemę rausianti nariuota žieduotoji kirmėlė: Žeminis s. (Lumbricus terrestris). Plonas kaip s. 2. tech. sraigtas su trapeciniu sriegiu, vartojamas pavarai.
slidės - siaurų juostų, medžio, metalo ar plastiko kreivumą į viršų priešais, kurie yra naudojami ypač sniego b Vandens slidės slysta per medžiagos gabalas, panašus slidinėjimo ir yra naudojamas kaip transporto priemonėje bėgikas pora vienas
sliduma - sliduma slidi vieta.
sliabas - storio plokštės arba gabaliuką (nuo akmens, medžio, ar duona) kaip išorinio gabalas, išpjautas iš žurnalo suvedimas IT B betono danga (nuo kelio), būtent betono dangos juostelės, nustatyta kaip viena unjointed gabalas c (1) plokščias stačiakampis architektūros elementas, kuris yra paprastai sudaryta iš vieno tinklinio audeklo gabalo arba masę
sliuogti - sliuog|ti, sliuogia, sliuogė lipti į medį be šakų: Vaikas, sliuogdamas į medį, kelnes susidraskė. sliuogimas.
slinktis - slinkt|is, slinkties m. slinkimas, judėjimas: Kariuomenės slinktis Laiko slinktis Melodinė balsų slinktis (muz.). slinkties veiksmažodžiai (lingv.).
slidumas - slidùmas slydùmas → slidus:1. O slidumas buvo ledo – kaip stiklas Tai slidùmas – kaip ant muilo! Tako slidùmas – lygiai palėta! Slidùmas – paneštie kojų negalima Slidùmas tai Dieve saugok! Nepaeinu slidumù – matai, palėjo Aš tokiu slidumù ėjau i nepuoliau Sl...
slystamas - judėti tolygiai išilgai paviršiaus slydimo B pakrantėje per sniego ar ledo a bazinės bėgikas beisbolo kris, ar pasinerti feetfirst arba Galva pirmyn, kai artėja bazę į paslysti ar nukristi nuostolių pamatų b keisti padėtį arba tapti išniro perėjimas Slither palei antžeminė nuskaitymo b srautas išilgai srauto sklandžiai perkelti ar perduoti ar lengvai
slinkimas - slinkìmas 1.→ slinkti 1: Oro masių slinkimas Vadas paprastai nurodo patrulio slinkimo kryptį Dažniausiai literatūrinėje kalboje pasitaiko vietos įnagininko junginių su veiksmažodžiais, reiškiančiais slinkimą arba daiktų perkėlimą erdvėje | 2. → slinkti 5: Pylimo slinkimas buvo sulaikytas akmeniniais grindiniais Kopų slinkimas 3.&#x...
sliekinis - sliekin|is, sliekinė -> sliekas 2: sliekinė pavara. Sliekinis sraigtas Žiūrėk: [sliekas].
sliūkinti - sliūkin|ti, sliūkina, sliūkino 1. šnek. tyliai, pamažu eiti: sliūkina koja už kojos. 2. šnek. sėlinti: Šuo sliūkina artyn. sliūkinimas.
slinktukas - kad skaidres gėlo vandens vėžlys (Trachemys scripta syn Pseudemys Raštuotasis.), daugiausia pietryčių Jungtinių Amerikos Valstijų, ypač vienas (T. scripta elegans), paprastai raudona juostele, už kiekvieną akį ir dažnai parduodami kaip naminių greitai beisbolo pikio, kad pertraukos šiek tiek ta pačia kryptimi, kaip kreive labai mažas mėsos sumuštinis paprasta...
sliekratis - sliekratis tech. krumpliaratis su įstrižais krumpliais.
slidinėti - slidinė|ti, slidinėja, slidinėjo 1. einant, važiuojant šliuožti slidžioje vietoje: Rogės slidinėja į šalis. 2. eiti slidžiu keliu: Kur dabar slidinėji? 3. slidėmis važinėtis. slidinėjimas.
slidininkų - siaurų juostų, medžio, metalo ar plastiko kreivumą į viršų priešais, kurie yra naudojami ypač sniego b Vandens slidės slysta per medžiagos gabalas, panašus slidinėjimo ir yra naudojamas kaip transporto priemonėje bėgikas pora vienas
slidininkas - slidinink|as, slidininkė dkt. kas slidinėja slidėmis; slidinėjimo sportininkas.
slidinėtojas - siaurų juostų, medžio, metalo ar plastiko kreivumą į viršų priešais, kurie yra naudojami ypač sniego b Vandens slidės slysta per medžiagos gabalas, panašus slidinėjimo ir yra naudojamas kaip transporto priemonėje bėgikas pora vienas
slidinėjimas - meno ar sporto stumdomas ir šokinėja ant slidžių
Slibinas - slibinas mit. roplio pavidalo pabaisa, paprastai pasirodanti prie vandens; drakonas: Slibinas prarijo. Devyngalvis slibinas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž