Žodžių skaidri reikšmės

aiškiai - ir aiškiai
skaidrėti - skaidrė|ti, skaidrėja, skaidrėjo 1. darytis skaidriam, skaidresniam, giedram: Dangus skaidrėja. prk.: Nuotaika skaidrėjo. 2. darytis permatomam: Vanduo, sultys skaidrėja. skaidrėjimas.
skaidrinti - skaidrin|ti, skaidrina, skaidrino 1. daryti skaidrų, šviesų: Pilnatis padangę skaidrino. sngr.: skaidrinasi dangus. 2. daryti permatomą, nedrumstą: Skaidrinti sultis. sngr.: Vynas skaidrinasi. 3. prk. linksminti, džiuginti: Gyvenimą skaidrinti skaidrinimas : Sulčių skaidrinimas. Lęšio skaidrinimas. skaidrintojas, skaidrintoja dkt.
skaidyti - skaid|yti, skaido, skaidė 1. skirstyti į dalis, skyrius, grupes: Skaidyti ką sudaromosiomis dalimis, į skyrius. Skaidyti pluoštą. 2. sklaidyti, skirstyti: Slenka vėjo skaidomi debesys. sngr.: Susirinkę žmonės skaidėsi į šalis. skaidymas: skaidymas daugikliais (mat.). Branduolio skaidymasis (fiz.) skaidymasis.
skaidrė - skaidrė 1. skaidri nuotrauka, žiūrima prieš šviesą arba rodoma ekrane. 2. permatomas kopijavimo popierius.
skaidrus - skaidr|us, skaidri 1. giedras, šviesus: skaidri diena. Skaidrus dangus. 2. permatomas, nedrumstas: Skaidrus vanduo. Skaidrus stiklas. 3. skambus: Skaidrus balsas. 4. aiškus: skaidri sąmonė. 5. prk. malonus, linksmas: skaidri šypsena. skaidriai prv.: Skaidrus švietė saulė. skaidrybė skaidrumas.
skaidrintis - padaryti (kaip skystis), skaidrus arba grynas paprastai atlaisvinus skendos nemokamai supainiojimo
skaidriklis - skaidriklis skaidrinimo medžiaga.
skaidytis - atskirti į sudedamųjų dalių ar elementų arba į paprastesnių junginių
skaidrinimas - skáidrinimas 1.→ skaidrinti 2: Vaisių sulčių skáidrinimas 2. .kreipimas supratimo linkme:Proletarinės sąmonės skaidrinimas → išskaidrinti 2. | Didžiausias poetiškumas – ar nebus tatai gimtosios kalbos išskaidrinimas? → nuskaidrinti:1. | Žmogaus dvasioje įvyksta tam tikras procesas, kurį dar Aristotelis pav...
skaidus - skaid|us, skaidi kuris skaidomas, skirstomas į sudaromąsias dalis: skaidusis (sudėtinis) skaičius (mat.).
skaidrybė - skaidrýbė skaidrỹbė skaidrumas:1.Akys nukrypo į dangaus mėlynumą ir žvaigždžių skaidrybę 2.Vandens skaidrýbė tokia, kad akmenelį ant dugno gali įmatyti 3.Bet ir išaugę ištvirkėliai praranda savo manymo skaidrybę ir galybę 4.skaistybė:Kūno skaidrybė
skaidrumas - skaidrùmas → skaidrus:1.Oro skaidrumas labai kinta | Rašytojas … aukština žmogaus moralinį skaidrumą, smerkia blogį Būsimoji karta turėtų tad labai smarkų linkimą skaidruman, skaistybėn 2.Skaidrumu vadinama medžiagos savybė praleisti šviesos spindulius Vandens skaidrumas priklauso nuo vandeny esančių neištirpusių organinių ar neor...
skaidma - skaidmà 1. teksto, knygos dalis, perskyrimas:Pastarojoj (XX) skaidmoje apie dainų gamtą surinkti ir sugrupuoti faktai Pirmoji kninga … turi savyje tas skaidmas 2. sąrašas, registras, turinys.
skaidrėjimas - skaidrė́jimas skáidrėjimos → skaidrėti:1. Debesų skáidrėjimos pranašau[ja] gerą orą 2.Kriaušių sulčių skaidrėjimas → paskaidrėti. → praskaidrėti 4: Psichinio praskaidrėjimo būklės esti trumpos
skaidulinis - skaidulin|is, skaidulinė -> skaidula: skaidulinė medžiaga, sandara.
skaidymasis - atskirti į sudedamųjų dalių ar elementų arba į paprastesnių junginių
skaidyba - skaidýba skáidyba skaidymas, skaidymo veiksmai:Jėgų skaidyba rš.
skaidula - skaidul|a biol. audinio plaušelis: Raumenų bei nervų skaidulos.
skaidymas - skáidymas skáidymos → skaidyti:1.Skaudžiai atsiliepia … begalinis skaidymas ir laužymas žemės į kąsnelius | Tie žemės skáidymos negerai buvo – biednėjo svietas 2. Šviesos spindulių skaidymas Balanso skaidymas | Skaičiaus skaidymas nedaliaisiais daugikliais | 3.→ skaidyti 4: Kravauninkai raudoniejai laba...
skaidumas - skaidùmas. → skaidus: Vaizdo skaidumas (dalumas) .
skaidulingas - skaiduling|as, skaidulinga turintis daug skaidulų.
skaidomas - padalinti išilgai paprastai palei grūdų ar siūlinių ar sluoksniais b įtakos tarsi skaidant arba priversti išskyrus
skaidomumas - gali būti cheminiais metodais
skaidulėlė - mažas gijos arba pluošto šaknies plaukų B (1) viena iš vaizduojamojo temas, į kurias skersaruožių raumenų pluoštas gali būti išilgai suskirstytas (2) neurofibril mažas gijos arba pluošto baudos temas, į kurias skersaruožių raumenų skaidulų gali būti išilgai padalinti B neurofibril
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž