Žodžių silk reikšmės

šilkai - šilkaĩ. šilkas: 1. Šilkų̃ styga. Šilkų skarai (mezginiai, kutai) . Audaklas iž šilkų, tankus ir lygus. Aukso ratelis, šilkų̃ kuodelis, o verpėjėlė kai lelijėlė. Kap aš galiu suverpt tuos spalius in šilkus? Čia aukso staklužės ir šilkų nytužės, sidabro šaudyklėlės. Tas seneliukas jai davė auksinę lazdelę ir šilkų̃ kamuolėlį. Šluokit stub...
silkas - šilk|as šilkaverpių kokonų gaunami siūlai; iš tų siūlų išaustas audeklas; į jį panašius iš dirbtinių siūlų austas audeklas: šilko siūlai. šilko skara. Dirbtinis šilkas Acetatinis šilkas šilkus verpė, šilkus audė, šilkeliais dėvėjo (d.). Žalio šilkužio marškinėliai. Kaip šilkas (apie švelnaus būdo žmogų).
silkė - silk|ė 1. zool. jūrų žuvis, paprastai vartojama maistui sūdyta (Clupea): Atlanto silkė (C. harengus). Rūkyta silkė silkių statinė. 2. b. prk. liesas gyvulys ar žmogus. Kaip silkės statinėje (sakoma apie žmonių susikimšimą ankštoje patalpoje).
silkinis - šilkin|is, šilkinė 1. -> šilkas: Šilkinis audeklas. šilkinė skarelė. Šilkinis blizgesys (turintis šilko atspalvį). 2. prk. švelnus, malonus: Šilkinis žmogus. Šilkinis vėjelis.
silkinė - šilkin|ė šilko skarelė: šilkinę, šilkinėlę, šilkinukę (šilkine, šilkinėle, šilkinuke) užsirišusi šilkin|is, šilkinė 1. -> šilkas: Šilkinė audeklas. šilkinė skarelė. Šilkinė blizgesys (turintis šilko atspalvį). 2. prk. švelnus, malonus: Šilkinė žmogus. Šilkinė vėjelis.
silkuotas - šilkuot|as, šilkuota šilkais apsirengęs.
silkmedis - šilkmedis bot. medis, kurio lapais minta šilkaverpių vikšrai, Lietuvoje dekoratyvinis (Morus).
nutilk - perkelti į uždaryti angą
silkaverpis - šilkaverpis zool. drugys, kurio vikšras, virsdamas lėliuke, suka kokoną iš savo gaminamų šilko siūlų (Bombyx mori).
siauraakis - siauraak|is, siauraakė kuris siauromis akimis.
siauraeilis - siauraeil|is, siauraeilė sėjantis ar sėjamas siauromis eilėmis: siauraeilė sėjamoji. siauraeilė vasarojaus sėja.
siaubo - , skausmingas ir intensyvi baimė, baimės, arba Konsternować
siaurakaktis - siaurakakt|is, siaurakaktė kuris su siaura kakta 2 siaurakakt|is, siaurakaktė dkt. prk. bukaprotis, siauraprotis.
siaurakaklis - siaurakakl|is, siaurakaklė kuris siauru kakleliu: Siaurakaklis ąsotis.
siaurai - lieknas pločio
siaubus - siaub|us, siaubi 1. labai baisus, klaikus: Siaubus karas. Siaubus riksmas. Buvo siaubu. 2. šėlstantis, siaučiantis: Siaubūs vėjai. siaubiai prv.: Siaubus sušuko. siaubumas: Karo siaubumai.
siaubti - siaub|ti, siaubia, siaubė 1. niokoti, naikinti: siaubia vėtros žemę. Kryžiuočiai siaubė Lietuvą. 2. ryt. turėti didelę baimę, išgąstauti: Nesirūpink, nesiaubk, ko čia siaubi! siaubėjas, siaubėja dkt. siaubimas.
siaubas - siaub|as didelis išgąstis: Jį apėmė siaubas siaubo pagautas žmogus. Pasiduoti siaubui. Kam siaubą įvaryti. Dreba iš siaubo.
siaubimas - siaubìmas → siaubti:1. Apie smurtą negirdės daugiau tavo žemėje, nei apie siaubimą ir naikinimą tavo sienose 2. 3.Siaubimas arba veikiaus siutinys vilnių Nė šalčio ji nebejaučia, ir vėjo siaubimas – toli toli kaži kur dingęs Laimė, kad žmonės nenukentėjo nuo to baisaus oro siaubimo 4. → siaubti 5.5. → siaubti 6: ...
siamietis - , susijusių su ar charakteristika Tailandas, Thais, ar jų kalba eksponuoti labai panašaus, labai, kaip negali būti kapitalizuotos, sujungti du arba daugiau vamzdžių ar žarnų, kuriuos leidžiama į vieną srauto thai 2 thai 3 Siamo katės
siaubėjas - siaubė́jas,-a siaubė̃jas, -à 1.kas siaubia, niokoja, naikina:Už šios ribos beliko du keliai: arba drąsiai stoti prieš siaubėjus ir žudikus, arba visiškai nuleisti rankas, pasiduoti likimo valiai ir žudikų malonei 2. kas siaučia, išdykauja.
siaubūnas - siaubūn|as, siaubūnė dkt. kas siaubia, niokoja, siaubėjas: Priešai siaubūnai. siaubūnas slibinas.
siaubingas - siaubing|as, siaubinga labai baisus: Siaubingas reginys. siaubinga audra. siaubingi įspūdžiai. siaubingai prv.: Jo veidas atrodė siaubingai. siaubingumas.
siaubingai - pažymėta arba žadina siaubą
siaurabėgis - siaurabėg|is, siaurabėgė kuris siaurais bėgiais: Siaurabėgis geležinkelis.
siaubingumas - siaubingùmas → siaubingas 1: Čia ji atsiminė viską, įsivaizdavo visą ateities siaubingumą
Siamo - , susijusių su ar charakteristika Tailandas, Thais, ar jų kalba eksponuoti labai panašaus, labai, kaip negali būti kapitalizuotos, sujungti du arba daugiau vamzdžių ar žarnų, kuriuos leidžiama į vieną srauto thai 2 thai 3 Siamo katės
Siamas - - Tailandas
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž