Žodžių sil reikšmės

sildo - turintys ar išdalijančios šilumą į vidutinio sunkumo ar pakankamą
silas - šil|as smėlyno spygliuočių miškas: Einame į šilą grybauti. Per šilelį jojau, šile šieną pjoviau (d.).
sildantis - įkaisti arba karšto pradėti sugadinti nuo karščio, kad šiltas arba karštas Excite (1) sąlyga yra karštas šiluma (2) pažymėta, ar pastebimas Naujumas b patologinę pernelyg kūno temperatūros maždaug karšto vietoje ar situacijos D (1 laipsnis medžiagos kiekis, šildomas e (1) pridėta energiją, kuri sukelia medžiagų kilti temperatūra, saugiklis, išgaruoti, p...
silabinis - silabin|is, silabinė pagrįstas vienodu skiemenų skaičiumi: silabinė eilėdara.
silabizmas - silabìzmas [gr. syllabē — skiemuo]: 1. skiemenų skaičiaus pasiskirstymas kalbos metroritminiuose vienetuose arba kūrinio eilutėse; 2. silabinė eilėdara.
sildytuvas - šildytuvas prietaisas šildyti: Alyvos š. Elektrinis š. (kambariui šildyti).
sildomasis - įkaisti arba karšto pradėti sugadinti nuo karščio, kad šiltas arba karštas Excite (1) sąlyga yra karštas šiluma (2) pažymėta, ar pastebimas Naujumas b patologinę pernelyg kūno temperatūros maždaug karšto vietoje ar situacijos D (1 laipsnis medžiagos kiekis, šildomas e (1) pridėta energiją, kuri sukelia medžiagų kilti temperatūra, saugiklis, išgaruoti, p...
Silenas - Silènas (gr. Seilēnos), sen. graikų dievybė, gebėjusi spėti ateitį.
Silanai - silãnai [lot. silicium — silicis], silicio junginiai su vandeniliu.
sabalena - sabalena sabalo kailis.
anaiptol - anaiptõl visai ne, jokiu būdu, niekaip:Anaiptõl nemaniau, jog šitoji rašyba būtų tobula Nė anaiptõl (anaptõl) jam neužmink apie tai Anaiptõl ji neprisileidžia Aš anaiptõl nesu toks padauža, kap kiti mano Anaiptõl, jam apie tai nė neprimink
silabotonizmas - silabotonìzmas [gr. syllabē — skiemuo + tonos — įtempimas, kirtis], dėsningas kirčių išsidėstymas kalbos metroritminiuose vienetuose arba kūrinio eilutėse, dažnai suderintas su vienodu skiemenų skaičiumi atitinkamose strofų eilutėse.
sabotuoti - sabot|uoti, sabotuoja, sabotavo vykdyti sabotažą, žlugdyti darbą. sabotavimas sabotuotojas, sabotuotoja dkt.
Pol - politikas
kol - kol prv. ligi kurio laiko: Kol tu čia būsi? Lig kol viešėsit? Kol tu mane paginsi (pavysi),aš pasiganysiu. Valgyk, kol gardu, dėvėk, kol gražu (folkloras). Kol riebusis sulys, tai liesasis padvės (folkloras) . Tol mokomės, kol gyvi (folkloras).
gal - gal dll. rasi, galimas daiktas: Į vakarą gal pradės lyti. Gal tu žinai?.
sacharinas - sacharinas labai saldi medžiaga, vartojama vietoje cukraus.
sabotavimas - sabotãvimas → sabotuoti: Pasakoje „Žmogus, urėdas ir ponas“ reiškiama lažo sabotavimo mintis
dėl - dėl to prv. -> dėl: ta priežastimi, todėl: Dėl to neatėjau, kad sirgau.
pagal - pagal, pagal prl. (su gal.) 1. palei, šalia, greta (vietai žymėti): Jis eina p. tvorą. Krūmai auga p. ežerą. Dalgis nulūžo p. pat kotą. 2. linkmei žymėti: Plaukia p. srovę (pasroviui). Glosto p. plauką. 3. sulig (lyginant): P. metus jis dar nesenas. P. darbą ir užmokestis. P. Jurgį ir kepurė (folkloras). 4. sutikimui su kuo, sekimui, rėmimuisi kuo žymėti:...
atgal - atgal̃ atgál 1.priešinga ankstesniam judėjimui kryptimi:Nuo pusiaukelės turėjau grįžti atgal̃ Pavasarį paukšteliai parlekia atgal̃ Važiuodamas atgál, pametė maišelį Traukis atgál Atgál eina Leisk man, bernužėli, atgal ant motutę ^ Meluodamas gali svietą pereiti, bet atgal nebesugrįši 2.į užpakalį...
sabotažininkas - sabotažinink|as, sabotažininkė dkt. kas vykdo sabotažą, sabotuotojas.
kodėl - kodėl prv. dėl ko, dėl kurios priežasties: K. tu taip darai? K. gi neėmė jos? Nežinau, k. taip atsitiko.
daugel - daugel prv. žr. daug 1: Vai d., d. mūsų brolelių (d.) Žiūrėk: [daug].
prošal - prošal, prošal prv. pro šalį.
sabotažas - sabotažas 1. tyčinis darbo žlugdymas, atsisakant dirbti arba tyčia gadinant. 2. slaptas stengimasis sutrukdyti ką nors organizuoti.
kažkodėl - kažkodėl prv. nežinia kodėl: K. jis neatėjo.
sabotuotojas - sabotúotojas,-a kas sabotuoja.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž