Žodžių savop reikšmės

savaip - savaip prv. saviškai, savu būdu: Kiekvienas s. dirba tą patį darbą. S. gražus kiekvienas metų laikas.
savanos - upių 314 mylių (505 km) E Gruzija teka SE į Atlanto vandenyną
savas - sav|as, sava savyb. įv. sau pačiam priklausantis: Aš netikiu savomis ausimis. Manos kepurės neimk, ar savos neturi?! Valgo savuoju šaukštu. Su savu išeiti (neturėti nei pelno, nei nuostolio) 2 sav|as, sava kuris artimos aplinkos, nesvetimas: Savas žmogus. Savas kraštas. sava našta nesunki (folkloras). Savas dūmas ir už svetimą ugnį šviesesnis (folkloras) 3 sav|...
savanoris - savanor|is, savanorė dkt. kas savo noru, neverčiamas imasi kokio nors darbo: Atsirado savanorių tam darbui dirbti. savanoriai gaisrininkai. savanorių pulkas (kar.).
savana - savana geogr. atogrąžų ir paatogrąžio miškastepė, apaugusi žole, retais krūmokšniais ir medžiais.
savamokslis - savamoksl|is, savamokslė dkt. kas lavinasi savarankiškai, nelankydamas jokios mokyklos: Tai labai gabus savamokslis Gyvenimas buvo šito savamokslio mokykla.
savaime - savaime prv. pats iš savęs: S. suprantamas dalykas. Sukrautas šlapias šienas s. užsidega.
savaitė - savait|ė septynių dienų laiko tarpas (prasidedantis pirmadienį arba bet kurią kitą dieną): Jau savaitė, kai jis išvyko. Kas savaitę jis čia atvažiuoja. Kartą per savaitę treniruojamės. Praėjo savaičiukė, savaitėlė.
savanoriškas - savanorišk|as, savanoriška -> savanoris: Savanoriškas darbas. savanoriška draugija. savanoriškai prv.: savanoriškai atsidėti švietimo darbui. savanoriškumas.
savanoriškai - valios ar iš savo pačių pasirinkimu ar sutikimo nevaržomus trukdžių vyksta savarankiškai nustatyti padaryti projektavimo ar ketinimo tyčinio
savaeigis - savaeig|is, savaeigė pats judantis, kurio nereikia traukti: savaeigė šienapjovė. Savaeigis kombainas.
savavaldis - savavald|is, savavaldė kuris turi savivaldą: savavaldė bendruomenė (teis.).
savanoriškumas - valios ar iš savo pačių pasirinkimu ar sutikimo nevaržomus trukdžių vyksta savarankiškai nustatyti padaryti projektavimo ar ketinimo tyčinio
savanaudis - savanau|dis, savanaudė dkt. kas savo nauda tesirūpina: savanaudžiui kitų gerovė nerūpi.
savamoksliškas - savamokslišk|as, savamoksliška -> savamokslis. savamoksliškai prv.: savamoksliškai domisi sodininkyste.
savalaikis - savãlaikis laisvalaikis.
savaitinis - savaitin|is, savaitinė -> savaitė: Savaitinis žurnalas, laikraštis. savaitinės atostogos.
savaiminis - savaimin|is, savaiminė savaime vykstantis: Savaiminis užsidegimas. Savaiminis gyvybės atsiradimas. savaiminiai veiksmažodžiai (gram. reiškiantys savaimės veiksmą).
savateismis - savateismis teis. savavališkas susidorojimas be teismo.
savaitgalis - savaitgal|is dvi paskutinės savaitės dienos (ppr. skirtos poilsiui): savaitgaliui išvyko į kaimą.
savaimingas - savaiming|as, savaiminga atsirandantis, egzistuojantis savaime: Dėmesys gali būti savaimingas ir nesavaimingas. savaimingai prv.: Jo protas savaimingai plėtojosi. savaimingumas.
savaitraštis - savaitraštis savaitinis laikraštis ar žurnalas.
savaimingumas - savaimingùmas → savaimingas:1.Savaimingùmas yra fizinio ar psichinio automatizmo savybė 2.Savo kultūrai kurti reikalingas savaimingumas 3.Bajorų savivaldybės institucijų panaikinimas buvo mirštamas smūgis krašto teisių ir jo valdymo savaimingumui Nuomonių ar veiksmų savaimingumas
savarankiškas - savarankišk|as, savarankiška 1. nepriklausomas, veikiantis pats: Savarankiškas žmogus. 2. nepriklausomai atliekamas: Savarankiškas darbas. Savarankiškas atsakymas. savarankiškai prv.: savarankiškai gyventi. savarankiškumas: Kiekvienam žmogui reikalingas savarankiškumas.
savarankiškai - pasenęs identiškas, pats pasenęs, priklausančių save savo, turintis vieną simbolį arba kokybę visoje konkrečiai dėl tik vieną spalvą
savanaudiškas - savanaudišk|as, savanaudiška -> savanaudis: Savanaudiškas darbas. savanaudiškai prv.: savanaudiškai pasielgta. savanaudiškumas.
savanaudiškai - pernelyg arba tik save ieško arba sutelkiant dėmesį į savo pačių naudai, malonumas, ar gerai be kitiems, kylančių iš susirūpinti savo gerove ar pranašumą nepaisant kitų atžvilgiu
savarankiškumas - savarankiškùmas. → savarankiškas 1: Kiekvienam žmogui reikalingas savarankiškùmas. Išaugo politinis darbininkų klasės savarankiškumas. Partija, pripažindama rašytojų kūrybinį savarankiškumą, nepalieka literatūrinio proceso savieigai. Valstybės ekonominis savarankiškumas.
savanaudiškumas - pernelyg arba tik save ieško arba sutelkiant dėmesį į savo pačių naudai, malonumas, ar gerai be kitiems, kylančių iš susirūpinti savo gerove ar pranašumą nepaisant kitų atžvilgiu
savalaikiškumas - archajiškas anksti, kai laiku Laimei
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž