Žodžių salyga reikšmės

sąlyga - sąlyg|a 1. reikalavimas, keliamas tariantis: Pasakyk savo sąlygas. Kelti sąlygas. Priimtinos sąlygos. Su sąlyga. Tokiomis sąlygomis. Be jokių sąlygų. 2. aplinkybė, nuo kurios kas priklauso: Maistas yra pagrindinė geros sveikatos sąlyga sąlygos aplinkybė (gram). 3. mat. uždavinio dalis, kurioje pateikiami duomenys: Sąlyga ir klausimas sudaro uždavinį.
salygas - aa prielaida, ant kurio susitarimo įvykdymas priklauso SUTARČIŲ, b pasenusią PAKTĄ. ca nuostata, priėmimo teisine priemone, kuri priklauso nuo neaiškios įvykio poveikį, taip pat pats renginys kažkas svarbu kaip aplinkos apsaugos reikalavimų ką nors kita būtina sąlyga išvaizdą, arba atsiradus
salynas - salynas bendros kilmės salų grupė.
salyklas - salykl|as daiginti grūdai arba jų miltai alui, degtinei daryti: Sumalti salyklą. salyklą diegia.
salingas - saling|as, salinga kuris su daug salų: Salingas ežeras.
saliam - labai prieskoniais kiaulienos ir jautienos dešra arba džiovintų arba šviežių
saligatvis - šaligatvis pagatvio takelis vaikščioti.
salyklojai - salyklójai alaus gamybos atliekos, žlaugtai.
salyklo - grūdų (miežių) sušvelnino mirkymo vandenyje, leidžiama sudygti, ir ypač alaus, ir jis distiliuojasi salyklo likeris su salyklu pienu paversti salyklo ar gydyti su salyklo arba salyklo ekstrakto tapti salyklo grūdus į salyklą
išlyga - išlyg|a išimtinė sąlyga: Sutartis su išlygomis ir apribojimais.
liga - lig|a sveikatos pairimas, organo ar organizmo veikimo sutrikimas, nesveikata: Plaučių liga Odos, vidaus ligos. Užkrečiamoji liga Limpama liga Liga įsimetė, prisimetė. ligos apimtas, suimtas (sergantis). Jai puolė liga į akis. Ligą įsivaryti. Įšnekėjo kaip sveikam ligą. Tavo liga kaip kito sveikata (menka liga). prk.: Svetima liga pirštu maišoma (neužjaučiam...
saliutas - saliutas iškilmingas sveikinimas, pagerbimas pabūklų ar šautuvų salvėmis, raketomis, vėliavos pakėlimu ar nuleidimu: Pergalės, šventės, gedulo s.
salietra - salietra tech. šarminio metalo nitratas, vartojamas trąšoms ir technikoje.
salieras - salier|as bot. skėtinių šeimos prieskoninė daržovė mėsingu šakniavaisiu (Apium): Įpjaustyk salierų į sriubą.
saliavas - saliavas bot. skėtinių šeimos stambus vaistinis augalas (Peucedanum).
saliamis - labai prieskoniais kiaulienos ir jautienos dešra arba džiovintų arba šviežių
salyklininkas - salýklininkas(-inykas ) salyklinė:Ant ta duoba buvo durys arba salyklinykas, kuriame buvo langalis, garvilku vadinamas, kame salyklą džiovino Par salýklininką ejo karštis tris dienas, kol sudygo salykla
sąlyginis - sąlygin|is, sąlyginė, sąlygin|is, sąlyginė -> sąlyga: 1. Sąlyginis paleidimas (iš kalėjimo). 2. Sąlyginis refleksas (fiziol.). Sąlyginis kirčio atitraukimas (lingv.).
salyklinė - salyklinė vieta ar įrenginys salyklui daiginti, džiovinti salyklin|is, salyklinė -> salyklas: salykliniai grūdai. Salyklinė alus.
salyklinis - salyklin|is, salyklinė -> salyklas: salykliniai grūdai. Salyklinis alus.
salyklidė - salyklìdė patalpa alaus darykloje salyklui gaminti:Grendymo salyklidės teikia geresnę sąlyklą, bet atsieina brangiau Salyklas visur gaminamas plokštinėse salyklidėse
salinis - šalin|is, šalinė -> šalis 1: Šalinis kambarys (gretimas). Šalinis langas (šoninis) Žiūrėk: [šalis].
salietis - saliẽtis,-ė salos gyventojas.
salicilo - yra kristalinės fenolio rūgštis C7H6O3 kuris yra naudojamas medicinoje, ypač exfoliant ir druskų ir kitų išvestinių finansinių priemonių, kaip skausmą ir karščiavimą palyginti aspirino
salietros - , su jomis susijusių arba kurių sudėtyje yra salietra
Sali - druska
saliutuoti - saliut|uoti, saliutuoja, saliutavo sveikinti ar pagerbti saliutu. saliutavimas.
Saliamonas - saliamònas ratilis(Callistephus): Šiemet turiu daug saliamònų Laukinis saliamonas(dirvinė buožainė;Knautia arvensis)
salietrinis - saliẽtrinis,-ė → salietra: Salietrinis azotas
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž