Žodžių rože reikšmės

rožė - rožė 1. bot. sukultūrintas erškėčių krūmas kvapiais žiedais (Rosa); to krūmo žiedas: Žydi kaip r. 2. tokio žiedo pavidalo papuošalas, ornamentas. 3. med. liga, pasireiškianti ryškiai ribota raudona dėme odoje (erisypelas): R. įsimetė į veidą. Alpių r. (rododendras).
roželė - roželė rožės žiedo pavidalo puošybos elementas.
druožė - druožė̃ drūžė: Kelnės su išilginėmis druožėmis Per čia eina druožė̃ Skaisčia šviesos druože perskrodė nakties tamsą mestas iš bokšto žibintas Druõžę tokią išskutęs ąžuoluo, bet nedžiūvęs | Atkirpk man popierio druõžę(siaurą juostą)
ožrožė - ožrožė žr. gaurometis.
ložė - ložė 1. atskirta žiūrovų salės dalis. 2. istor. politinės ar religinės draugijos skyrius arba jos slaptų susirinkimų vieta: Masonų l. 2 ložė ryt. 1. vieta, kur išgulę javai; išgulę javai: Visi gerieji rugiai sugulę į ložę. Kviečiai lauke - vienos ložės, bus sunku pjauti. 2. perlenktas pėdas.
piliarožė - piliarožė bot. dedešvinių šeimos labai aukšta darželio gėlė stambiais žiedais (Alcea).
ožkarožė - ožkarožė bot. nakvišinių šeimos drėgnų ir pelkėtų vietų augalas (Epilobium): Plaukuotoji o. (E. hirsutum). Smulkiažiedė o. (E. parviflorum). Rožinė o. (E. roseum).
dražė - dražė̃ 1.smulkūs apvalios formos saldainiai.2.piliulės arba vaistų tabletės, aptrauktos cukraus arba šokoladinės masės sluoksniu, kad nustelbtų nemalonų medikamentų skonį.
buožė - buož|ė 1. koks sustorėjimas, bumbulas: Lazda su geležine buože. 2. etnogr. spragilo galva. 3. etnogr. senoviškos svarstyklės, svertuvas. 4. šautuvo medinis atremiamasis galas. 5. buožė sovietinis turtingesnio ūkininko pavadinimas.
biržė - biržė 1. įsmeigiamas į žemę šiaudų kuokštelis pažymėti, iki kur krito sėjami grūdai. 2. vienu ėjimu, važiavimu apsėjamas dirvos ruožas: Siaura, plati b. Sėjamosios b. 3. miško ruožas bei plotas, atmatuotas kirsti, sakinti ir pan.
drūžė - drūž|ė dryžis, ruožas, juosta: Audeklas su skersomis drūžėmis. Arkliui per nosį drūžė eina.
boružė - boruž|ė zool. apvalainas amarais mintantis vabalas gaubta, paprastai taškuota nugara: Raštuotoji boružė (Coccinella hieroglyphica). Raiboji boružė (Adonia variegata). Viksvinė boružė (Coccidula scutellata). boružės dgs. panašių vabalų šeima (Coccinellidae).
poavižė - poavižė bot. varpinių šeimos stambus, retakeris pašarinis lankų augalas (Helictotrichon): Gauruotoji p. (H. pubescens).
kirkužė - kìrkužė kankorėžis:Kìrkužės auga ant pušų ir eglių Vėjas pro egles praūžė ir numetė žemėn kelias kirkužes Pilnos eglės kìrkužių Voverys pušų ir eglių sėklom minta, iš kirkužių jas išgliaudydamos Šiemet labai daug ant eglių kìrkužių
gargažė - gargažė 1. žaizdre išdegusios ir į gabalus sulipusios anglys, šlakas, išdagos. 2. suanglėjęs lempos dagčio galas, pieša.
erškėtrožė - erškėtrožė laukinė rožė, paprastasis erškėtis (Rosa canina).
ližė - liž|ė mentė su kotu duonai šauti į krosnį: Be ližės duonos nepakepsi. ližės galva.
prekydėžė - prekydėžė gatvės prekiautojų nešiojamoji prekių dėžė.
popierdėžė - popierdėžė dėžė popiergaliams mesti.
gūžė - gūž|ė kopūsto galva: Kopūstai pradeda gūžes sukti gūž|ti, gūžia, gūžė 1. sparnais dengti, glausti; aptūpti: Višta gūžia vištelius. 2. tūptis, gūžintis: Šita višta gūžia, pagausi. gūžimas.
dėžė - dėž|ė daiktas kam nors sudėti ir laikyti: Vinių dėžė Saldainių dėželė. Degtukų dėžutė. Pašto dėžutė.
avižė - avižė žr. karklelis.
gegužė - gegužė 1. žr. gegutė 1. 2. penktasis metų mėnuo Žiūrėk: [gegutė].
meilužė - moteris, kuri turi galia, valdžia, ar turėjimui, kaip namų ūkio ba moteris, kurie dirba arba prižiūri tarnautojų ca moters, kuris yra atsakingas už mokykloje ar kitoje etatų da moters Škotijos bajorų, turintys statusą, panašus į moterų galvos meistras daugiausia britų Moteriška mokytojas ar dėstytojas ba moteris, kuris pasiekė meistriškumą tam tikrų lauko ...
čiūžė - čiūžė 1. žr. šliūžė 1. 2. pačiūža plūgui, akėčioms vežti Žiūrėk: [šliūžė].
daiktadėžė - aa kurioje vertus, turintys atskirus skyrius, kiekvieno pirštų ir nykščio ir dažnai išplėsti dalį kelią iki rankos b 1gauntlet 1 (1) kamšalu odos, apimantis beisbolo sugauti mėtyti ar batted kamuolį ranka; konkrečiai iš kurių vienas turi individualų nykščio ir pirštų sekcijos, paprastai yra susiję su jungiamąją ar austinio diržo - palyginti Mitt (2) geb...
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž