Žodžių rmus reikšmės

artus - art|us, arti artimas; priešingai tolus: Artus kelias. Nueik į artesnius kiemus. Arčiausi tikslai. artyn prv.: Nelįsk artyn. artybė artumas.
ardus - ard|us, ardi 1. kuris lengvai ardosi, irus, palaidas: ardi žemė (nesupuolusi). 2. piktas, vaidingas: Jis jau iš mažumės toks ardus ardumas.
aršus - arš|us, arši smarkus, piktas: Aršus priešas. aršumas.
atkarus - atkar|us, atkari 1. atlašus: Pataisyk dalgį, kad nebūtų atkarus 2. priešingas, neklausantis: Atkarus vaikas. Atkarus ožys. 3. nemalonus, atstumiantis: atkaru žiūrėti. atkariai prv. atkarumas.
atkragus - atkrag|us, atkragi 1. atlašus, atsivertęs: atkragi kėdės atkaltė. 2. atkarus, priešingas.
atkampus - atkamp|us, atkampi nuošalus, nuokampus: Gyvena atkampioje vietoje. atkampiai prv. atkampumas.
atgrasus - atgras|us, atgrasi grasus, nemalonus, atstumiantis: Atgrasus valgis. Be darbo būti atgrasu. atgrasiai prv.: atgrasiai rūgštus. atgrasumas.
apsukrus - apsukr|us, apsukri vikrus, greitas, sumanus: Tam darbui reikia apsukraus žmogaus. Apsukrus kaip vijurkas. apsukriai prv.: Jis moka apsukriai verstis. apsukrumas: Jam trūksta apsukrumo.
apyvartus - apyvart|us, apyvarti darantis greitą apyvartą: Apyvarčios prekės. apyvartumas: Indėlių apyvartumas. Vagonų apyvartumas.
archėjaus - mikroorganizmai domeno (Archėja), įskaitant ypač metano gamybos formų, šiek tiek su raudonąja halophilic formų ir kitų atšiaurių karšto rūgštinės aplinkos (kaip karšto pavasarį) - palyginti bakteriją, eukariotinių
apžiūrus - apžiūr|us, apžiūri viską apžiūrintis, apdairus, rūpestingas. apžiūrumas.
atidus - ati|dus, atidi su atida, dėmesiu dirbantis, pastabus. atidžiai prv.: Mokiniai turi atidžiai klausyti mokytojo. atidumas: Dirbant reikia atidumo.
apstus - apst|us, apsti 1. gausus: Apstus derlius. Sode apstu vaisių. 2. platus, erdvus: Čia apstu vietos. apsčiai prv.: Apstus visko turėti. Apstus palijo. apstybė apstumas: Dovanų apstumas.
aspiratorius - išsiurbimo ar juda ar renkant medžiagas siurbimo aparatai, ypač tuščiaviduriai vamzdiniai priemonė susijusi su dalinis vakuumas ir naudojamas norint pašalinti skysčio arba audinių arba svetimkūnių iš organizmo
atkilus - atkil|us, atkili augalotas, tiesus, gražaus ūgio: Atkilus vyras, tokių reikia paieškoti.
atgodus - atgo|dus, atgodi kuris greit atsigosta, prisimena, susigaudo: atgodžiam viskas suprantama. atgodumas.
atgajus - atgaj|us, atgaji 1. gaivus, vėsus: Atgajus oras, vėjas. 2. atsparus, gajus: Katė ir šuo labai atgajūs (primušti greit atsigauna). atgajumas.
apvalus - apval|us, apvali 1. ritinio ar rutulio pavidalo: Rąstas, obuolys apvalus 2. prk. apkūnus, riebus: Apvalus arklys. 3. visas, ištisas: Jau apvalūs metai kaip serga. apvaliai prv. apvalumas.
aptakus - aptak|us, aptaki 1. apvalus, apskritas: Ratas aptakus (taisyklingai sukasi). 2. turintis tokią formą, kuri sudaro mažiausią aplinkos (oro, vandens) pasipriešinimą: Aptakus automobilis. 3. prk. kuris be prieštaros, suapvalintas: Aptakus pasakymas. aptakiai prv. aptakumas: Kūno aptakumas.
asenizatorius - tuštuma erdvėje A. erdvę, visiškai neturinčios medžiagos ba erdvėje iš dalies išnaudotos (iki aukščiausio galimo laipsnio) dirbtinėmis priemonėmis (oro siurblys) ca laipsnis žemiau atmosferos slėgio aa valstybės ar būklės praretinimas panašus dulkių negaliojančiu
atlaidus - atlai|dus, atlaidi 1. lengvai dovanojantis, atleidžiantis padarytą skriaudą: Tėvas buvo švelnus, atlaidus 2. nesukrus, laidus: Labai atlaidžios gijos. 3. minkštas, lengvas (melžti): atlaidi karvė. 4. atidrėkęs (apie orą). atlaidžiai prv. atlaidumas.
atkaklus - atkakl|us, atkakli 1. užsispyręs, priešingas: Atkaklus vaikas - neklauso. Atkaklus žmogus - savo siekia, ir tiek. 2. ryžtingai atliekamas: Atkaklus darbas. Atkaklus mokymasis. atkakliai prv. atkaklybė atkaklumas.
atjauslus - atjauslus,-i jautrus, mokantis atjausti:Ir apsieina neužgaudami, supratingi, atjauslūs
asocialus - asocial|us, asociali nesocialus, abejingas ar kenkiantis visuomenei, nevisuomeniškas. asocialiai prv. asocialumas.
apšnekus - apšnek|us, apšneki linkęs kitus apšnekėti, apkalbus.
apstulbus - ypač Wprawiać, osłupienie smūgis stun akinti šviesos
apogėjus - apogėjus 1. astr. Mėnulio arba dirbtinio palydovo orbitos taškas, labiausiai nutolęs nuo Žemės; priešingai perigėjus. 2. prk. viršūnė, aukščiausias iškilimas, didžiausias laimėjimas.
aseksualus - trūksta seksą ar funkcinius lytinius organus
apžvalgus - apžvalg|us, apžvalgi apžiūrus, atsargus, rūpestingas, akylas. apžvalgiai prv. apdairiai. apžvalgumas: Jis čia pakliuvo per mūsų neapžvalgumą.
asociatyvus - asociatyv|us, asociatyvi susijęs su asociacijomis. asociatyviai prv. asociatyvumas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž