Žodžių rinka reikšmės

rinka - vartojimo aplinka
ranka - rank|a 1. viršutinė žmogaus galūnė; tos galūnės dalis iki riešo, plaštaka: Dešinė, kairė ranka Stipri, švelni ranka Glosto, muša, rodo, moja (su) ranka. rankas plauti, trinti. Laisvos, pilnos rankos. Rankų darbo įrankis. Vaiką paėmė ant rankų. Paspausti ranką. Į rankas (tiesiog) atiduoti. Per rankas pasiuntė. rankas aukštyn (įsakymas pasiduoti)!Sutiko ...
kinka - kink|a šnek. koja; blauzda; šlaunis; kelio linkmuo: kinkas nuo vaikščiojimo skauda. Vaikščioja plikomis kinkomis. (blauzdomis). Kad griebė šuo už kinkos. Eidamas pavargau -kinkos linksta. kinkos dreba (ima baimė). kinkas drebinti (kelti baimę). kinkas nukratyti (pakratyti) (niek. pastipti, numirti). kinkas raityti (smarkiai bėgti).
ringas - ringas sport. bokso aikštelė.
branka - branka brinkimas: Žirnių b. branka - patinimas, tinimas (medicininis terminas)
eurorinka - pinigų rinkos Eurocurrencies
paranka - parank|a parinkimas: Atrankos ir parankos būdu gerinama karvių banda.
atranka - atranka 1. atrinkimas: Pats gyvenimas padaro reikalingą atranką. 2. geriau prisitaikančių organizmų išlikimas ir juo besiremiantis ūkiškai vertingiausių augalų ar gyvūnų atrinkimas veislei: Gamtinė (natūralioji) a. Dirbtinė a.
aplinka - aplinka 1. fizinės sąlygos: Geografinė, natūrali aplinka. Jauki, graži aplinka. Gyvenamųjų namų aplinka. Dujų aplinka. Korozinė aplinka. 2. socialinės buitinės sąlygos: Aplinka turi daug įtakos žmogui. Palanki, priešiška aplinka.
neprieranka - neprieranka surinkimas mažiau, negu reikia; nesurinktoji dalis: Mokesčių n.
pralanka - pralanka prasilenkimo vieta (pvz., geležinkelyje).
patranka - patrank|a 1. kar. artilerijos pabūklas, šaudantis sviediniais: Šaudo iš patrankų. Dunda patrankos. 2. b. šnek. padauža, nenuorama: Trankosi, daužosi kaip koks patranka patrankų mėsa (dėl prastos tvarkos karuose žūstantys kareiviai).
išranka - ìšranka 1. daiktai, kurie lieka, kai iš jų išrenka geresnius, prastos liekanos:Man liko išranka puodas(kurio kiti neėmė), kiti geresnius pasiėmė Prasti obuoliai, ìšrankos Čia ìšrankos bulbių, t. y. išskiros Tu gardžiausius kąsnelius pasiėmei, o išrankas palikai Pačias išrankas, rodos, pasodinom, o kad užaugo bulbės! Viską pa...
išlanka - išlank|a išlenkta ko dalis, išlenkimas: Kelio i.
lanka - lank|a užliejama paupio pieva: lankos šienas. Žalioj lankelėj šienelį pjoviau (d.). Į lankas išeiti (išvažiuoti) (nukrypti nuo temos; niekus nušnekėti).
banka - bánka 1. bankas 2: Pinigus pasidėjau bánkoj – namie nelaikau Nešk pinigus bánkon 2. bankas 3: Grojo, ir nė vienos bánkos nepaėmė Jau didelė bánka, kirsk visą
atatranka - atatranka 1. atsitrenkimas. 2. guma, kuri sulaiko duris, kad darant nesiektų sienos. 3. kar. šaunamojo ginklo atšokimas iššovus.
kvanka - kvanka b. šnek. vėpla, žiopla.
blanka - blankà 1.sutemimas, blausa:Vakaro blankojè negalėjo pažinti 2.suniurimas:Veido blankà
palanka - palanka drabužio apačios užlenkimas: Reikia didesnę palanką užlenkti - per ilgas sijonas.
įlanka - įlanka 1. geogr. į sausumą įsiterpusi vandenyno, jūros ar ežero dalis: Rygos į. 2. anat. įlinkimas (incisura): Nosinė (žandikaulio) į. (i. nasalis).
džonka - vienetų senas kabelis ar virvelių, ypač tarpinės, kilimėliai, tamponai, ar pakulos (1) Sena geležies, stiklo, popieriaus, arba kitos atliekos, kurios gali būti pakartotinai panaudojama tam tikra forma (2) padėvėtų, nusidėvėjusios arba išmesti straipsniai (3) netvarką 1b b kažkas prastos kokybės šiukšlių c kažką šiek tiek prasme, vertybes, arba reikšmę ž...
atlanka - atlank|a 1. į žemę atlenktas ūgis naujam augalui išauginti: Vaiskrūmiai dauginami atlankomis ir metūgiais. 2. žr. atverstinis.
ringuoti - ring|uoti, ringuoja, ringavo 1. vingiuoti, rangytis: Upelis per laukus (laukais) ringuoja. Takas ringavo į sodo vartelius. sngr.: Žiūriu - gyvatė ringuojasi. 2. vynioti ringėmis, klostyti: Vadžias, virvę ringuoti ringuoja paklotus baltinti audinius. 3. dainuoti tęsiant gaidą: Graudžiai malonias dainas ringuoja. ringavimas.
patvanka - patvanka geol. vandens lygio pakėlimas ar pakilimas nuo kliūčių ar vėjo: Vandens, srauto p.
apylanka - apylank|a 1. aplenkta, praleista vieta, vogis: Liko apylanka (sėjant, akėjant). 2. lankstas. 3. prk. išsisukinėjimas: Be jokių apylankų prisipažįstame.
nuoslanka - nuoslanka nuošliauža.
neužtenka - Naudojamas kaip funkcija žodžio padaryti neigiamą žodžių grupė arba žodis naudojamas kaip funkcija žodžio stovėti praėjusių žodžių grupė neigiamas
nepaslanka - trūksta vikrumas, Fertyczność arba malonė
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž