Žodžių rimingas reikšmės

laimingas - laiming|as, laiminga 1. turintis laimės: Jis laimingas, jam visur sekasi. laiminga pora. 2. sėkmingas: Laimingas gyvenimas. laimingos kelionės! (linkėjimas iškeliaujančiam). Laimingas bilietas. laiminga ranka. laimingai prv.: Pavojus praėjo laimingai. laimingumas.
kilmingas - kilming|as, kilminga kilęs iš bajorų, aristokratų: Kilmingas žmogus. kilmingumas.
dermingas - derming|as, derminga 1. darnus, suderintas: dermingi balsai. 2. taikingas, vieningas: Dermingas gyvenimas. dermingai prv. dermingumas.
baimingas - baiming|as, baiminga, baiming|as, baiminga bailus: Baimingas kūdikis. baimingai prv.: baimingai žvalgytis. baimingumas.
griausmingas - griausming|as, griausminga garsingas, triukšmingas: Griausmingas balsas. griausmingi plojimai. griausmingos ovacijos. griausmingai prv.: griausmingai surikti. griausmingumas.
krūmingas - krūming|as, krūminga 1. krūmų priaugęs: krūmingos ganyklos. 2. išsikerojęs: krūmingos bulvės.
giesmingas - giesmìngas,-a skambus, melodingas:Katra iž tų [kalbų] yra giesmingesnė, gražesnė? giesmingai
geismingas - geisming|as, geisminga turintis geismų: Geismingas žmogus. geismingos akys. geismingai prv. geismingumas.
bliumingas - ty wit
lemingas - įvairūs maži Furry kilpininkų striukauodegis graužikams (kaip genčių Lemmus ir Dicrostonyx) cirkumpoliarinio paskirstymo, kurie yra pastebimas gyventojų svyravimų ir pasikartojančiomis masinė migracija
esmingas - esming|as, esminga sudarantis esmę, susijęs su esme: esmingi gyvenimo pasikeitimai. esmingai prv. esmingumas.
nelaimingas - nelaiming|as, nelaiminga 1. patiriantis vargo, nesėkmių: Girtuoklio žmona nelaiminga. 2. teikiantis nelaimių, nesėkmių: nelaiminga diena. nelaiminga meilė. Nelaimingas atsitikimas (staigus sveikatos sutrikdymas, skaudus įvykis). nelaimingai prv. nelaimingumas.
nekilmingas - vienas iš paprastų žmonių b tas, kuris yra ne kilmingų rango studentas (kaip Oksfordo), kuris moka už savo tarybos
keiksmingas - keiksmìngas,-a 1.kuris daug keikiasi ar keikia:Tai keiksmìnga boba: kitas vyras tiek neskeikia 2.su daugeliu keiksmų:Atsiminė tuos keiksmingus nusiskundimus Visi jų namai keiksmingi, nė vienas neišsiskiria Bjauru klausytis keiksmingos kalbos Jis sakęs keiksmingus žodžius
grėsmingas - grėsming|as, grėsminga labai pavojingas, gresiantis nelaimėmis: grėsmingi įvykiai. Grėsmingas debesis. grėsmingai prv.: grėsmingai ūžia tankai. grėsmingumas.
drausmingas - drausming|as, drausminga kuris laikosi drausmės: Drausmingas mokinys. drausminga klasė. drausmingai prv.: drausmingai elgtis. drausmingumas.
flamingas - flamingas zool. šiltųjų kraštų baltai rožinis vandens paukštis (Phoenicopterus).
dūmingas - dūmìngas,-a dū́mingas gausus dūmų:Mūsų troba be galo dūmìnga Dū́mingos malkos Senelis kuprino leisgyvis savan dūmingan butelin
iškilmingas - iškilming|as, iškilminga su iškilmėmis daromas, šventiškas: Iškilmingas minėjimas, susirinkimas, posėdis. iškilminga eisena. Duoti iškilmingą pasižadėjimą. iškilmingai prv.: Jį sutiko iškilmingai. iškilmingumas.
nedrausmingas - nepaklusnus institucijos
jausmingas - jausming|as, jausminga greit jausmo apimamas, kupinas jausmo: Jausmingas žmogus, balsas. jausmingai prv.: jausmingai kalbėti, rašyti. jausmingumas: Tie eilėraščiai pasižymi dideliu jausmingumu.
ištvermingas - ištverming|as, ištverminga turintis daug ištvermės, kuris su ištverme, stiprus: Ištvermingas žmogus. ištvermingai prv.: ištvermingai dirbti. ištvermingumas: Kūno ištvermingumas.
džiaugsmingas - džiaugsming|as, džiaugsminga 1. kupinas džiaugsmo, smagus, linksmas: Būkime linksmi ir džiaugsmingi. 2. teikiantis džiaugsmą: džiaugsminga žinia. džiaugsmingai prv. džiaugsmingumas.
dievobaimingas - dievobaiming|as, dievobaiminga dievotas, pamaldus. dievobaimingai prv. dievobaimingumas.
kenksmingas - kenksming|as, kenksminga teikiantis žalą, žalingas: Kenksmingas veikimas. kenksmingai prv. kenksmingumas: Alkoholio kenksmingumas sveikatai visiems žinomas.
balzamingas - balzamìngas,-a turintis balzamo.balzamìngai Pumpurais didžiais [tuopa], sakuotai – balzamingai kvepiančiais
baltymingas - baltyming|as, baltyminga turintis daug baltymų: baltyminga sėkla. baltymingi pašarai. baltyminga duona. baltymingumas: Pašaro baltymingumas.
nekenksmingas - nuo žalos, atsakomybės, ar nuostolių, trūksta pajėgumų arba ketinimas sužeisti nežalingas
nenuodėmingas - iš nuodėmės nepriekaištingos
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž