Žodžių renkti reikšmės

brinkti - brink|ti, brinksta, brinko 1. pūstis, pursti, didėti (nuo drėgmės): Medis, žirniai vandenyje brinksta. 2. tinti: Votis brinksta. 3. džiūti, stingti: Kelias brinksta. brinkimas.
ištrenkti - ištrenk|ti, ištrenkia, ištrenkė 1. smūgiu išmušti: Ištrenkti priešininkui ginklą iš rankų. 2. šnek. išmesti, išvaryti: Ištrenkti mušeiką pro duris. ištrenkimas.
atitrenkti - treñkti,-ia, -ė 1. su labai smarkiu garsu mušti, daužti Griaustinis ka griaudžia, treñkia i treñkia Parkūnija ka treñkė, kūlį aprietėjau Tiktai žibt, tik medis plumpt, tai, sakau, gal treñkė jin, sako, kad ne Perkūnas treñkė į medį Gal jau artie treñkė, kad net ugnis paspylė Sužaibav[o] i ka tren&...
atsitrenkti - imtis kursą
atrinkti - riñkti,reñka (riñka ), -o 1. imti po kiek ir dėti į vieną vietą:Spanguolės augo, bet nėkas neriñko Aš čia obuolius renkù Bulbės riñkt sunku: eini eini, čia bulbė, čia bulbė – linginėji Išejo bulbų antrailio riñkt Aš nerinkaũ riešutų – neinkandu Būtau ejus malkos riñ...
aplenkti - leñkti,-ia, -ė 1. daryti nulinkusį, netiesų:Leñk medį į tą pusę Taip lenk, kad linktų, o ne taip, kad lūžtų Malkos vežimą leñkia(nuo sunkumo) Dideli raudoni rudeniniai obuoliai net lenkė obelų šakas Žalioj girelėj berželį lenkčiau, berželio rasele burnelę prausčiau Palinko liepelė nelenkiama Pasilenksiu sau šakelę lenki...
atlenkti - leñkti,-ia, -ė 1. daryti nulinkusį, netiesų:Leñk medį į tą pusę Taip lenk, kad linktų, o ne taip, kad lūžtų Malkos vežimą leñkia(nuo sunkumo) Dideli raudoni rudeniniai obuoliai net lenkė obelų šakas Žalioj girelėj berželį lenkčiau, berželio rasele burnelę prausčiau Palinko liepelė nelenkiama Pasilenksiu sau šakelę lenki...
aprinkti - riñkti,reñka (riñka ), -o 1. imti po kiek ir dėti į vieną vietą:Spanguolės augo, bet nėkas neriñko Aš čia obuolius renkù Bulbės riñkt sunku: eini eini, čia bulbė, čia bulbė – linginėji Išejo bulbų antrailio riñkt Aš nerinkaũ riešutų – neinkandu Būtau ejus malkos riñ...
išsitrenkti - išsitrenk|ti, išsitrenkia, išsitrenkė šnek. išvykti, išeiti, išsibelsti: Kažin kur jis išsitrenkė? išsitrenkimas.
išrinkti - išrink|ti, išrenka, išrinko 1. renkant atskirti: Išrinkti akmenis iš dirvos. 2. iš daugelio išskirti tinkamą: Išrinkti geresnius pomidorus sėklai. išrinko sūnui kepurę. sngr.: Išsirinkome vietą troboms statyti. 3. paskirti balsuojant: Išrinkti valdybą. sngr.: Išsirinkome naują pirmininką. 4. gauti, surinkti: Daug pinigų išrenka už medų (parduodamas). I...
išlenkti - išlenk|ti, išlenkia, išlenkė 1. padaryti lanko pavidalo, išgaubti: Išlenkti nugarą, kardą. sngr.: Lapai išsilenkę. 2. lenkiant padaryti, pagaminti: Išlenkti pavažas. sngr.: Lanką išsilenkti. 3. padaryti vingį: Išlenkti iš kelio. sngr.: Tokio žmogaus geriau išsilenkti. prk.: Klausimo išsilenkti (išvengti). 4. šnek. išgerti: Išlenkti stiklelį, burnelę. ...
iškrankti - iškrank|ti, iškrankia, iškrankė 1. krankiant išpranašauti: Turbūt ką nors iškranks tos varnos taip krankdamos. 2. prk. išmiegoti knarkiant: Iškrankė lig pusiaunakčio.
išbrinkti - išbrink|ti, išbrinksta, išbrinko 1. išsipūsti nuo drėgmės, išpursti: Mirkomi grūdai išbrinksta. 2. ištinti, išpusti: Bitė įgylė, ir išbrinko ranka. išbrinkimas.
atsirinkti - numeriu arba grupei tinkamumą ir pageidavimus parenkami iš ypatingą vertę kompetencijos ar pranašesnis, pasirinkimas b išimtinai ar dažnai fastidiously pasirinktas atsižvelgiant į socialinių, ekonominių ar kultūrinių charakteristikų apgalvotą ar riboti pasirinkimo diskriminacijos
atsilenkti - atlaisvinti nuo lenkimo arba leisti tapti tiesiai
apsilenkti - nepavyks, kad pasiektų, pasiekti, arba susisiekite su
blankti - blank|ti, blanksta, blanko 1. balti, blykšti: Ligonis blanksta. 2. temti, gesti: Vakaruose blanko žara. Liepsna blanksta. 3. prk. darytis nesvarbiam, menkėti: Tų laimėjimų akivaizdoje blanksta visi trūkumai. blankimas.
išsirinkti - laisvai pasirinkti ir apsvarsčiusi
išsilenkti - įgyvendinti pasilenkus arba užsikabinęs per pothook B (1) piemens darbuotojų (2) Kunigą 1 dalis kažką, kad yra kablio formos, išlenkti formą, arba išlenktas
atlinkti - liñkti,-sta, -o 1. svirti žemyn, lenktis:Visos medžių viršūnės linkte linko Rasõs pilnos žolynų žemyn gálvos linksta Tai vėjas – net šakos prie žemės liñksta Rudenį nuo obuolių, kriaušių ir slyvų net šakos linko(vaisių buvo labai daug) Vidury lauko liepelė su linkstančiomsioms šakelėms Linksta lūžta viršū...
atjunkti - jùnkti,-sta, -o 1.atprasti nuo žindimo:Vaikas jùnksta nuo krūties Paršiokai negreit jùnksta 2.prasti, jaukintis:Aš jùnkstu prie jojo ir noriu prijunkti Kiaulė veikiai jùnksta į bulbes Jie prie mūsų junksta, nustoja mūsų bijoję Arkliai junko prie žmonių ne vienoje, bet keliose vietose apjùnkti apsiprasti:Apj...
apsunkti - suñkti,-ia, -ė 1. spaudžiant atskirti, išgauti (sunką, skystį):Suñk uogų syvą Iš tų kanapių alyvą suñkdavo Iš aguonų suñkdavo tokį pieną Išimtą medų sunkė par sūrmaišį Medų iš korių suñkdavo Mane tegu į gabalus supjausto ir sunkia kraują po lašelį! Nieko! ^ Sunkia kaip iš akmens vandenį Tai velnien...
išsitrinkti - kad vienas naudojamas kaip tema arba tiesioginis objektas ar netiesiogiai siekiama prielinksniu paprastai nuoroda veiksmažodis ar objekto negyvu daiktu
išsunkti - išsunk|ti, išsunkia, išsunkė sunkiant gauti: Išsunkti sultis iš vaisių. išsunkimas.
išlinkti - išlink|ti, išlinksta, išlinko įgauti lanko formą: Kreivos, išlinkusios kojos. išlinko peilio ašmenys. išlinkimas.
atslinkti - sliñkti,sleñka (-a -sta, slenkia ), -o (sleñkė) 1.lėtai judėti, stumtis iš vienos vietos į kitą:O tos vilnys, in kraštą beslinkdamos, išneša tas angelėlių ašaras Audeklas sliñksta per veleną žemyn Slenkančioji kopa Laikrodžio rodyklės lėtai slenka | Slenkamasis augimas – ląstelių augimas ilgyn, smailiais galais ...
išslinkti - išslink|ti, išslenka, išslinko pamažu išeiti: Nepastebimai išslinko iš kambario. išslinkimas.
išblankti - išblank|ti, išblanksta, išblanko išbalti, išblykšti: Raudonas jos veidas išblanko. išblankimas.
išsisunkti - išsisunk|ti, išsisunkia, išsisunkė pro tarpelį (ar tarpus) kiek ištekėti: Pro tvarstį išsisunkė kraujas. išsisunkimas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž