Žodžių reguliuoti reikšmės

reguliuoti - regul|iuoti, reguliuoja, reguliavo 1. tvarkyti: Reguliuoti eismą. 2. nustatyti normalų mechanizmo veikimą: Reguliuoti variklį. reguliavimas: Nemuno vagos reguliavimo darbai. reguliuotojas, reguliuotoja dkt. : Eismo reguliuotojas.
sureguliuoti - suregul|iuoti, sureguliuoja, sureguliavo sutvarkyti mechanizmo veikimą: Sureguliuoti mašiną, automatą. sureguliavimas.
pareguliuoti - vėl iš naujo
perreguliuoti - važiuoti per arba per mindžioti važiuoti (kaip arklys) per daug ar per sunku turi viršenybę dominuoja B atidėta panaikinti
sirguliuoti - sirgul|iuoti, sirguliuoja, sirguliavo lengvai sirgti, negaluoti: Jis nei sveikas, nei ligonis - vis sirguliuoja ir sirguliuoja. sirguliuoja širdimi. sirguliavimas.
mirguliuoti - mirgul|iuoti, mirguliuoja, mirguliavo 1. pamažu mirgėti: Pakalnėje mirguliuoja miesto žiburiai. mirguliuojančios žvaigždės. 2. virpėti: Oras nuo kaitros mirguliuoja. 3. raibti: Man akyse mirguliuoja. mirguliavimas.
marguliuoti - margul|iuoti, marguliuoja, marguliavo, margul|iuoti, marguliuoja, marguliavo 1. marguoti, raibuliuoti: Pievos marguliuoja žiedais. Grybai tarp medžių marguliuoja. Žmonių net marguliuoja (labai daug). 2. raibti: Akys (akyse) marguliuoja. marguliavimas.
gurguliuoti - gurgul|iuoti, gurguliuoja, gurguliavo 1. burbuliuoti (apie vidurius, pelkę). 2. gargaliuoti (skalaujant gerklę). 3. su garsu bėgti, tekėti: Vanduo grioviais gurguliuoja. gurguliavimas.
išsireguliuoti - reguliúoti,-iúoja, -iãvo 1.palenkti tam tikrai tvarkai, taisyklei, tvarkyti:Vertės dėsnis reguliuoja gamybą Trąšomis galima reguliuoti pievos žolyno sudėtį Pjovimo aukštis reguliuojamas, pakeliant arba nuleidžiant javapjovės platformą Reguliúoti judėjimą gatvėje Augalai reguliuoja oro temperatūrą bei drėgmę | 2.nustatyti...
žvieguliuoti - žvieguliúoti, -iúoja, -iãvo. žviegčioti: Pašauk kurį paršelį „kūkut, kūkut“, tuo atbėgs į rankas ir bėgios paskui žvieguliuodamas. Jis bėginėja aplinkui kiaulę ir žvieguliuoja.
sumarguliuoti - mar̃guliuoti,-iuoja, -iavo marguliúoti, -iúoja, -iãvo1.būti, rodytis margam:Ant žalio, rausvo, balkšvo dugnio taškai grybų terp medžių marguliuoja iš savų sodybų Pats žydėjimas dabar, pievos iš tolo tik marguliúoja Šimtai automobilių ir palapinių marguliavo po medžiais Mergaitės visos marguliavo žičkiniais sijonais,...
reguliuotojas - reguliúotojas,-a kas reguliuoja:Matai – naujas judėjimo reguliuotojas Reguliuotojas turi pastebėti mašinų susigrūdimą ir nedelsdamas atsistoti į sankryžos centrą
koaguliuoti - sukelti tampa klampus ar tirštinti surinkti į vientisą masė stingti, krešulys arba suformuoti į mase arba grupės
išsirguliuoti - sirguliúoti,-iúoja, -iãvo sir̃guliuoti, -iuoja, -iavo truputį sirgti, negaluoti:Sirguliãvo širdimi Jau kelinta diena sirguliúoja Aš čia sir̃guliavau kokį mėnesį, bet dabar sveikas kaip krienas Biškį sirguliaváu, kaži kaip a su toms kepenoms, gal tie akmenys y[ra] Nei sveikas, nei ligonis iš jo: vis s...
dzinguliuoti - dzingul|iuoti, dzinguliuoja, dzinguliavo skambaliuoti: Skambalėlis dzinguliuoja. dzinguliavimas.
reguliuojamasis - aktas suderinti ar valstybė būti suderinta, ypač tinkamas pozicionavimo arba valstybės dalių patikslinimo (mechaniniais arba elektroniniais įtaisas) vieni kitiems, aa formavimo B eilutėje taip sudarytų junginių Pirmo aukšto planas (kaip ir geležinkelio ar užmiestyje) Skirtingai nuo profilio grupių ar jėgų išsidėstymą vienas kito atžvilgiu
reguliuojamas - , kad labiau patenkinamą būklę (1) įsikurti, išspręsti (2) ištaisyti B korespondentas ar sutinkamas pritaikyti c pareikšti dalys tiesa ar efektyviau santykinę poziciją
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž