Žodžių reguliariai reikšmės

reguliariai - reguliariais intervalais reguliariai įprastu būdu [Daugiau..]
nereguliariai - nėra arba veikia sutinkamai su įstatymais, taisyklėmis, ar nustatyta paprotį [Daugiau..]
reguliacija - reguliãcija [lot. regulo — tvarkau, nukreipiu], norimos, reikiamos būsenos, režimo, padėties, tvarkos su(si)darymas, at(si)kūrimas, reguliavimas(is). [Daugiau..]
reguliavimas - reguliãvimas → reguliuoti:1. Dinamika – muzikinių garsų stiprumo reguliavimas Vandens režimo reguliavimas Sienos reguliãvimas Nemuno vagos reguliavimo darbai Žmogaus šilumos reguliavimas (termoreguliacija) įgalina išlaikyti pastovią kūno temperatūrą | Savaiminio reguliavimosi vandentakis 2.Turbinos reguliavimo velenas Dujų reg... [Daugiau..]
reguliarumas - reguliarùmas → reguliarus 1: Vandens lygių svyravimų amplitudė yra nuotakio reguliarumo atspindys [Daugiau..]
reguliarus - reguliar|us, reguliari 1. tolygiai ir taisyklingai vykstantis: reguliari mityba. Reguliarus gydymas. 2. organizuotas, organizuotai rengiamas, valdomas: reguliarioji kariuomenė. reguliariai prv.: reguliariai šaukti susirinkimus. reguliarumas. [Daugiau..]
reguliatorius - reguliatorius įtaisas mechanizmo veikimui reguliuoti: Garso, tembro, ryškumo r. Automatinis r. [Daugiau..]
reguliavimo - valdyti arba nukreipti pagal Darbo tvarkos taisyklių B (1), pagal teisės ar įsteigtos institucijos (2) kontrolės, kad turi priimti reglamentus arba dėl [Daugiau..]
populiariai - arba plačiajai visuomenei, tinkamą balsų dauguma, kuri pritaikyta arba rodo supratimo ir skonio daugumos [Daugiau..]
reguliatyvinis - valdyti ar vadovauti pagal taisyklę B (1), kad pagal įstatymą arba suformuotą institucija (2) kontrolės, kad reglamentus arba dėl [Daugiau..]
reguliatyvus - valdyti arba nukreipti pagal Darbo tvarkos taisyklių B (1), pagal teisės ar įsteigtos institucijos (2) kontrolės, kad turi priimti reglamentus arba dėl [Daugiau..]