Žodžių regina reikšmės

Regina - miestas 179.246 pop Saskatchewan Kanada *
regionas - regionas didelė sritis.
reginys - regin|ys 1. kas regima, regima vietovė, vaizdas: Ir dideli reginiai iš tolo neaiškūs. Koks gražus r.! 2. meno ar sporto renginys.
regimas - regim|as, regima 1. akimis pagaunamas: regimasis pasaulis. 2. tariamas, netikras, tik išorinis: Jo palankumas mums tik regimas regimai prv.: Jis regimai paseno. regimumas.
regimai - yra vertinamas gali būti
mergina - mergina jauna subrendusi, netekėjusi moteris: Prisirinko pilnas kiemas merginų ir vaikinų. Jauna, graži, žavi, patikli mergina mergin|ti, mergina, mergino šnek. meilintis merginai, suktis apie ją: Jis mergino ją, bet neėmė. sngr.: Jonas merginasi prie Onos (Onai). merginimas merginimasis.
priešgina - , su jomis susijusių arba pažymėtas reakcija arba reaktyvioji varža lengvai reaguoja į stimulas b, pasitaikančioms kaip streso ar emocinės nusiminusi
regis - regis modal. rodos, turbūt: R., rytoj bus lietaus. R., jau neateis.
regintis - susipaţinti
vagina - , kanalas Moteris žinduolis, kuris veda iš gimdos išorės lytinių organų kanalo kanalo angą, kuri yra panaši funkcija ar vietos į makštį ir atsiranda įvairių gyvūnų, išskyrus žinduolius
registras - registras 1. sąrašas, rodyklė: Krovinių r. Atsiskaitymų r. Žodžių r. 2. muz. balso ar instrumento diapazono dalis pagal aukštumą ar tembrą: Žemas, aukštas r. 3. muz. klavišinio instrumento garsumo ir tembro keitimo įtaisas.
regimumas - regimùmas galėjimas matyti, įžiūrėti:Menkas regimùmas naktį Regimas dalykas turi savo regimumui fizinę priežastį
regimasis - , su jomis susijusių arba naudojami regėjimui
Kartagina - Senovės miestas
angina - angina med. ryklės glandų uždegimas.
regioninis - regionin|is, regioninė -> regionas: Regioninis paktas. regioninė geografija.
regionalizmas - sąmonė ir lojalumo atskira homogeninės gyventojų B plėtros regione, politinę ir socialinę sistemą, grindžiamą vienos ar daugiau tokių plotų dėmesį skiriant regioninės lokalės ir meno ar literatūros bruožas (kalbos) geografinio regiono charakteristikas
registruotinas - gali būti įregistruotas
registruotas - savininko vardas įrašytas į registrą
registratura - registratūra registravimo skyrius.
registracija - registracij|a 1. įrašymas į sąrašus, knygas ir kt., surašymas, užrašymas: registracijos mokestis. registracijos knyga. 2. stebimų reiškinių, dalykų užrašinėjimas.
registravimas - registrãvimas → registruoti:1.Delegatų registrãvimas Kūdikio registravimas Santuokos registravimas 2.Poetas niekur nepereina į sausą faktų registravimą → įregistruoti. → išregistruoti. → perregistruoti. → suregistruoti 1. → užregistruoti. |
registracinis - registrãcinis,-ė skirtas registruoti:Registracinis leidinys
regimybė - regimybė apgaulingas vaizdas, iliuzija: Miražas yra tik r.
registratorius - registrator|ius, registratorė dkt. kas registruoja: Poliklinikos registratorė. Rašytojas - tai ne įvykių registratorius.
registruojantis - poveikis šachmatų karaliaus ataka, nuo kurios jis turi būti apsaugotas saugos aa Staigus nutraukimas priekį kurso ar pažangos arešto ba, tikrinimo oponentui (ledo ritulio) staiga pristabdyti arba pertrauka progresavimo archajiško papeikimas arba persikėlė į priekaištą, kad areštai, ribas, arba prilaikančiu atrama
registruoti - registr|uoti, registruoja, registravo 1. rašyti į sąrašą; tikrinti pagal sąrašą: Registruoti santuoką. registruotas laiškas. sngr.: registruojasi konferencijos dalyviai. 2. daryti užrašus apie stebimus reiškinius, dalykus. registravimas registruotojas, registruotoja dkt.
registruotis - rašytinį dokumentą, kurių sudėtyje yra reguliariai įrašus, daiktų ar informacijos aa knygą ar sistemos viešais įrašais ba kvalifikuotiems ar galima asmenų sąrašą
savigyna - savigyn|a savęs gynimas: savigynos teisė. savigynos būrys. savigynos imtynės (sport.).
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž