Žodžių reality reikšmės

realijos - kokybės ar būklės realus (1) realus įvykis, subjektas arba padėtis
realistas - realist|as, realistė dkt. 1. realizmo šalininkas. 2. dalykiškas, tikrovę suprantantis, jos paisantis žmogus.
realiai - akto ar iš tikrųjų tikrai
realistinis - realistin|is, realistinė -> realizmas: 1. Realistinis kūrinys. 2. realistinė politika. Realistinis požiūris.
realinis - realin|is, realinė susijęs su praktika, patyrimu, tiksliaisiais mokslais: realinė gimnazija, mokykla (istor.).
realizmas - realizmas 1. meno kryptis, siekiant vaizduoti tikrovę tokią, kokia ji yra. 2. objektyvus tikrovės vertinimas: Pažiūrų r.
realistiškas - realistišk|as, realistiška 1. būdingas meno realizmui. 2. būdingas tikrovei, tikroviškas. realistiškai prv. realistiškumas.
realistiškai - susirūpinimą dėl to, ar nepraktiška ir ateities vizija, aa doktrina, kad universalų egzistuoja ne proto tikrovės ir atmetimo; konkrečiai koncepcija, abstraktus terminas pavadinimai nepriklausomas ir unitarinė tikrovė suvokimo ar pažinimo objektų ba teorija, kad egzistuoja nepriklausomai nuo proto - Palyginti Nominalizm teorija ar praktika, kokybės, meno ir literatū...
realizacija - realizacija 1. (į) vykdymas, įgyvendinimas. 2. turto ar vertybinių popierių pavertimas pinigais, pardavimas.
realizavimas - realizãvimas → realizuoti:1.Vilniaus grąžinimas Lietuvai buvo ilgametės mūsų liaudies svajonės realizavimas 2. 3. Ilgalaikiai prekybiniai susitarimai garantuoja šalims jų produkcijos realizavimą Realizavimo rinkos
realizuojamas - pareikšti į betono egzistavimo atlikti
pravalyti - prav|alyti, pravalo, pravalė kiek išvalyti, nuvalyti: Kelią pravalyti Vaistai viduriams pravalyti sngr.: Turbūt jau prasivalė vamzdis. pravalymas.
perdalyti - perdal|yti, perdalija, perdalijo 1. perskirti į dalis: Perkūnas jį kardu perdalijo (poez.). sngr.: Debesis persidalijo. 2. iš naujo padalyti: Perdalyti kortas. perdalijimas.
palyti - palyti, palyja, palijo būti lietui: Šiandien gerai palijo. palijimas.
dalyti - dal|yti, dalija, dalijo 1. skirstyti į dalis: Dalyti vaikams obuolius, maistą. sngr.: dalytis su kuo uždarbiu. 2. davinėti: Dalyti dovanas. sngr. prk.: dalytis mintimis (išdėstyti savo nuomonę ir išklausyti kito). dalytis džiaugsmais. 3. atlikti dalybos veiksmą: Šešis dalyti iš trijų. sngr.: Trys nesidalija iš dviejų. dalijimas: Dovanų dalijimas. Kortų daliji...
pavalyti - pavalyti, pavalo, pavalė kiek valyti: P. langus. sngr.: Pasivalyk batus. pa (si) valymas.
padalyti - padal|yti, padalija, padalijo 1. suskirstyti į dalis: Namas buvo padalytas į kelis butus. 2. duoti po dalį: padalyk jiems po obuolį. sngr. prk.: Susirinkusieji pasidalijo mintimis. 3. mat. atlikti dalybos veiksmą: Vieną skaičių padalyti iš kito. padalijimas.
nuvalyti - nuvalyti, nuvalo, nuvalė 1. padaryti švarų: N. stalą, langą. sngr.: Nusivalyti batus. 2. tvarkant pašalinti: Nuvalė sniegą nuo kelių. 3. nuimti derlių: Jau viską nuo laukų nuvalėme. nuvalymas.
apdalyti - dalýti,-ìja (-ỹja dãlo), -ìjo (dãlė) 1.skirstyti į dalis:Dalýk tai į tris dalis Jie dalìja tarp savę pasipylę krūvą pinigų Gaudes(priebalsius)dalija į lūpines, gerklines ir dantines Mūsų trijų vienas žirgas, kaip dalysma tą žirgelį Per burteles ką daliju | Dalìjas tik dalìj...
apvalyti - valýti,vãlo, vãlė 1. daryti švarų šalinant nešvarumus, šiukšles, atliekas, visa, kas nereikalinga ir pan., šveisti, švarinti, kuopti:Valýti švarką Šepetukas nagams valýti Ąžuolo žievelės dantis gerai valo Ale kap indus vãlo to ąžuolo kempinelė! Atėjęs Adomo priemenėn, Užubalis ilgai valo snieguotus med...
išvalyti - išvalyti, išvalo, išvalė 1. padaryti švarų: I. drabužį. sngr.: Išsivalyti dantis. 2. pašalinti nereikalingus daiktus: I. sandėliuką. išvalymas.
išdalyti - išdal|yti, išdalija, išdalijo išduoti po dalį: Dovanas išdalyti giminėms. sngr.: Tuos pinigus visi išsidalijo. išdalijimas.
atidalyti - dalýti,-ìja (-ỹja dãlo), -ìjo (dãlė) 1.skirstyti į dalis:Dalýk tai į tris dalis Jie dalìja tarp savę pasipylę krūvą pinigų Gaudes(priebalsius)dalija į lūpines, gerklines ir dantines Mūsų trijų vienas žirgas, kaip dalysma tą žirgelį Per burteles ką daliju | Dalìjas tik dalìj...
pasidalyti - aa dalis, priklausanti dėl arba atskiro asmens ar grupės prisidėjo b pilnas ar mugėje dalis
nusivalyti - nuo purvo ar taršos nemokamai
apsivalyti - išvalyti iš medžiagos susitepimo ar defektas b išlaisvinti nuo kaltės ar moraliniam arba iškilmingas dėmės c atlaisvinti nuo nepageidaujamų elementų
išsivalyti - aa tiekimas (arklių) surengė iš anksto Nuosekliai reljefo ba skaičius atleisti kitiems asmenims, kurie tam tikrą darbą
išsidalyti - atskirti į dvi ar daugiau dalių, sričių, ar jų grupių
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž