Žodžių raukti reikšmės

raukti - rauk|ti, raukia, raukė 1. daryti raukšles, raukyti: Veidą, kaktą raukti sngr.: Ko raukiesi, ar kas negerai? 2. mažinti skylę, traukti; leisti akis mezgant: Stogą raukti Kojinę raukti 3. šnek. prastai siūti ar megzti: Kailinius raukti raukimas.
rauktis - rauk|tis, raukiasi, raukėsi 1. -> raukti. 2. šnek. niauktis: raukiasi iš visų pusių, matyt, lis. 3. šnek. baigtis, mažėti: Mėsa jau raukiasi. Pienas raukiasi. Jau dienos raukiasi (trumpėja). raukimasis Žiūrėk {raukti}.
rauktinis - rauktin|is, rauktinė padarytas su raukčiais, klostėmis: rauktinės marškinių rankovės.
aptraukti - tráukti,-ia, -ė 1. suėmus ar paėmus už ko jėga stengtis artinti savęs link, versti pajudėti savęs link, tempti, tęsti:Dešine ranka traukiame žnyplėse suspaustą vytelę, ir žievė nusilupa Vienu metu tráukit [virvę] Nu tai ropę raudavom: susėda šiteip, susitveria visi – ir rauna, katrie tráukia Meta į vandenį pačynos g...
atsukti - sùkti,-a, -o (-ė)1. versti judėti aplink savo ašį:Jis turėjęs gerą vandens malūną, sukamą didelės upės vandeniu [V]anduo darmai nevarvėjo, sùkė akmenis, girnas Tę vanduva sùka girnas, o čia rankom sùka Akminai [girnose] buvo pataisyti, su ranka sukamì Gaidžio sugiedojimu jau girnas sùksi(malsi) Visą žiemą...
atbukti - bùkti,buñka, bùko 1. darytis bukam, neaštriam, atsibesti, atsidurti, šipti:Ašmenys peilio buñka, kirvis šimpa Ano atbukęs ir tavo buñka kirvis, peilis Buñka arklių dantys nuo vienų avižų, kol pribunka Kai kietas arimas, žagrė greit buñka Nuo ilgo pjovimo pielos ašmenys buñka | Buliavas kasant, na...
aptukti - tùkti,tuñka (-sta), -o 1. riebėti, storėti:Labai daug valgo, tai ir tuñka žmogus I kiaulės nu sėtinių gerai tuñka Kiek būdavo gilių, kaip kiaulėms būdavo gerai, tùkdavo nu tų gilių Gyvates sudžiovina ir duoda arkliam, kiaulėm, kad tuktų Žirniai meitėliam del mėsos gerai – tuñka meitėliai Ana i...
apsukti - sùkti,-a, -o (-ė)1. versti judėti aplink savo ašį:Jis turėjęs gerą vandens malūną, sukamą didelės upės vandeniu [V]anduo darmai nevarvėjo, sùkė akmenis, girnas Tę vanduva sùka girnas, o čia rankom sùka Akminai [girnose] buvo pataisyti, su ranka sukamì Gaidžio sugiedojimu jau girnas sùksi(malsi) Visą žiemą...
atitraukti - tráukti,-ia, -ė 1. suėmus ar paėmus už ko jėga stengtis artinti savęs link, versti pajudėti savęs link, tempti, tęsti:Dešine ranka traukiame žnyplėse suspaustą vytelę, ir žievė nusilupa Vienu metu tráukit [virvę] Nu tai ropę raudavom: susėda šiteip, susitveria visi – ir rauna, katrie tráukia Meta į vandenį pačynos g...
rauktinukas - rauktinukas koks parauktas drabužis; drabužio pakraštyje prisiūta paraukta juosta.
atsitraukti - daryti jėga, jei taip, kad būtų sukelti arba linkę sukelti judesio link jėga B ruožas (aušinimo saldainiai), pakartotinai
atmaukti - maũkti,-ia, -ė1. smaukti:Apvynios apvynios šniūrą apie virbalą ir vėl maũkia šalin Alfonsas visą laiką nerimavo, maukė ant akių skrybėlę, ir smarkiau jam plakė širdis Kam tu pusmukiai maukì, ar negali viežlybai nuplauti sūdus! | Dėdė Mikas susiraukęs sau skubiai kepurę maukias 2. lupti, dirti:Eglės žievę maũkti Pap...
apsmukti - smùkti,smuñka (smū̃ksta smùksta, smuñksta ), -o 1. nesilaikyti, slinkti žemyn kam pritvirtintam, uždėtam, užmautam:Žiedas nuo piršto smuñka Kas iš tos šilkinės skarelės – smū̃ksta tik nuo galvos, šliaužia Man smuñka ir smuñka andarokas Be gumų tai pančekos smū̃ksta i smū...
apsitraukti - arba, jei su pluta padengti, linijos, ar vieną ant kito uždėti
apniukti - niùkti,niuñka, -o 1.trauktis debesimis ar migla, niauktis:Šiandien nuo pat ryto dangus pradėjo niùkti Jau niuñka, žiūrėk, gali būti lietaus 2.niurti, blaustis:Jo veidas vis labiau niùko apniùkti 1.apsitraukti debesimis, apsiniaukti:Diena apniùkus, panašu an lietų Buvo šaltas, apniukęs rytas, kad už keli...
atsmaukti - smaũkti,-ia, -ė 1. braukiant (ppr. visa sauja) skinti, traukti, rinkti:Ana lapus, notrynes smaukia Nulėksma į tas tresnes, nereiks nė lipti: kaip matai tujau saujėms, rieškutėms smaũk Liūb smaũks babūnė, virs žirginius vaikams Mergina smaukė šakutes, mėtė prisibraukusi lapus į krepšį Su grėbliu spanguoles smaukė Rasas smau...
atsisukti - greitai suktis, pikis baseball sukelti suktis greitai PITCH 2a Tvirlingas ritė, menturinių aktą
atplaukti - plaũkti,-ia, -ė1. judėti vandeniu kuria nors kryptimi iriantis galūnėmis ar tam pritaikytais organais:Eš mokėjau plaũkt gerai Kas plaũkt moka, tas neprigeria Išilgai ežerą plaũkia Bepigu pavandeniui plaukti Plaũkite pasroviu Sunku priš [v]andenį plaũkti Visur pilna vandenio – nors plaũk(negali išb...
apšaukti - šaũkti-ia, -ė1. leisti iš gerklės stiprų balsą, rėkti, klykti:Šaukiu, šūkauju, klykauju Didžiu balsu šaukti Bepradėm šaukia, kad ateitum Pradėjo šaũkt, aš susiėmiau ausis ir akis Ka aš išsigandau, ka pasiutau šaũkti! Kaip muš, šaũk, kiek galvo[je] balso Kroka, šaũka – pradėm langai birba Boba š...
apsisukti - atlikti teisės akto, funkciją arba veikimą, savo ruožtu, b, perduoti ar pakaitomis iš eilės pasukti apie ašį arba centre sukasi, ypač judėti taip, kad visos dalelės Sekite ratą su bendrąja kampiniu greičiu apie bendras ašis sukelti pasukti ar perkelti apie ašį, centrinio B sukelti (lėktuvas regionas ar linija) iššluoti tūrį ar kitą plokštumą juda aplink...
apniaukti - niáukti,-ia, -ė niaũkti 1. debesimis supti, dengti, temdyti:Kaip tamsūs debesiai niaukia giedrąją dienelę, apsupė apklojo Merkinę kryžeiviai Karšti garai ėmė kilti iš žemės ir niaukti mėnulio šviesą | Visas dangus niáukias, bus dargana Dangus pradėjo niaũktis Kaip ir niáukias – gali ir lyt Iš vakarų nia...
apiplaukti - plaũkti,-ia, -ė1. judėti vandeniu kuria nors kryptimi iriantis galūnėmis ar tam pritaikytais organais:Eš mokėjau plaũkt gerai Kas plaũkt moka, tas neprigeria Išilgai ežerą plaũkia Bepigu pavandeniui plaukti Plaũkite pasroviu Sunku priš [v]andenį plaũkti Visur pilna vandenio – nors plaũk(negali išb...
atsišaukti - kartojimas yra garso sukelia Garso bangų atspindys b garso dėl tokio svarstymų aa pakartojimas arba imitavimas, dėl kito svarstymų b pasekmė, rezultatas c pėdsakų, atgyvena d atsakas 1 kuris glaudžiai imituoja ar pakartoja kito žodžius, idėjas, arba veikia minkštas kartojimas muzikinės frazės gautą radijo signalą, dėl ypač atspindys, banga, iš jonizuoto B at...
atsismaukti - (1) rašytinis dokumentas, gali būti suvyniotos pereikite specialiai dokumentas, kuriame yra pareigūnas ar įforminimą
apsišaukti - Pasivadinusi
apsiniaukti - niaũkti,-ia, -ė niáuktijaukti, versti, velti, taršyti. apsiniaũkti,-ia, apsìniaukėapsileisti, susijaukti:Žmogus apsiniáukęs esi – svetys ateita suniaũkti,-ia, sùniaukė sujaukti, suversti, suvelti, sutaršyti:Sùniaukei patalą ir palikai Visa lova buvo suniauktà kaip kiaulių kinis Jo vi...
atrūkti - rū̃kti,-sta, -o 1. eiti, kilti dūmams:Dūmai rū̃ksta, kad pečių pakuria Visur rū̃ksta, visur kūrena, kur čia bus šalta! Pasdairysiu, kur rū̃ksta dūmai, – ogi iš Kazienės gurbo virsta Aš nemačiau rū̃kstant – gal senis negaluoja, gal nekūrino pirties Vyras eina – visi žino: rūksta dūmai kaip mašino...
aprūkti - rùkti,ruñka, -o 1. darytis raukšlėtam, trauktis:Burna sausė[ja], džiūna i ruñka Kitas žmogus kad ir sensta, bet neruñka Jau runkì, tėvuli! Tepasensta, terunka burna Matytis, nustojai duonos, kad runka tavo veidas Pasitraukite, akuotai, darbas tenetrunka – kol jaunuolė vainikuota, jos skruostai nerunka Netruko praeit...
atitrūkti - trū́kti,-sta (-a, truñka ); -o 1. atsiskirti, atsidalyti, pertrūkti į dvi ar daugiau dalių:Bet atsitiko nelaimė – trūko Rožytės karolių vėrinėlis, ir visi karoliai pabiro Kaip trūko terbos pasaitas, kad lėkė ta terba par tvorą ir pasiliko Muzikantas grajina – tai strūnos tik trū́ksta, trū́ksta Diržas trū0...
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž