Žodžių raiška reikšmės

raiška - raišk|a reiškimas; išraiška: Žodis yra raiškos priemonė. Meninė raiška.
paraiška - paraiška oficialus teisių, norų pareiškimas: Prekių, medžiagų p. Išradimo p. Varžybų dalyvių, komandos p.
apraiška - apraiška pasireiškimas: Jausmas yra psichinė a.
raišas - raiš|as, raiša šlubas: Raišas arklys. Netikėk raišu vilku, kojos nepamušęs (folkloras). raišybė raišumas.
raiškumas - raiškùmas → raiškus:1. Jis smalsiai dairėsi ir galvojo įtemptai, bet su kažkokiu ypatingu raiškumu Rašto raiškùmas 2. [S. Nėries lyrikos] kalboje ir stiliuje tarsi kryžiuojasi kelios tendencijos: pakilumas ir lakumas su intymiu lyrizmu, raiškumas ir vaizdingumas su glaustumu ir paprastumu Jovaro gamtos vaizdas nepasižymi tapybiniu raišk...
išraiška - išraiška reiškimo būdas: Politinių pažiūrų, veiksmų i. Baimės i. Veido i. (mina).
raiškus - raišk|us, raiški, raišk|us, raiški 1. aiškus, ryškus: Tavo raštas labai raiškus Jo kalba raiški. 2. vaizdingas, išraiškus: Raiškus žodis. raiškiai prv.: raiškiai pasakyta. raiškybė raiškumas: Rašto, kalbos raiškumas.
saviraiška - saviraiška savęs reiškimas: Kūrybinė s. Menininko s.
raiškingas - raišking|as, raiškinga išraiškus: raiškinga kalba. raiškingos akys. raiškingai prv. raiškingumas.
kiška - kišk|a 1. šnek. kinka: Jo ilgos kiškos (kojos). Sijonas pusiau kiškų (blauzdų). Vieną avį kerpant, ir kitai kiškos dreba. 2. šnek. kelnių pusė (ppr. dengianti vieną koją). kiškas pakratyti (menkinamai numirti, nustipti).
raišumas - raišùmas → raišas 1: Stasys ėmė spėlioti, kad gal šioji pravardė kilusi iš raišumo Vienas vel[nia]s par savo raišumą y[ra] pasilikęs ^ Netikėk vilko raišumù, kojos nepašavęs
geranoriška - pažymėta arba šalinamos, darydamas gera
moteriška - (1), su jomis susijusių arba lyties, kad tenka jaunas ar gamina kiaušinius (2) pistillate b (1), sudaro moteriškosios lyties narių
raišti - raiš|ti, raišta, raišo šlubuoti: Išėjo raišdamas.
raiškinti - ráiškinti,-ina, -ino 1.daryti aiškų, aiškinti:Diedas man ráiškino ne tep 2.ryškinti (nuotrauką):Fotografijos plokštelę ráiškinti padaryti aiškų, ryškų:Menas siekiąs išraiškinti kūrėjo asmenį padaryti aiškų, paryškinti:Daugelis paraiškinančių … pavyzdžių
raišis - raiš|is, raišė dkt. kas raišas, šlubis: Kur tas raišis dabar raišuoja? raiš|yti, raišo, raišė 1. ryt. papjauto gyvulio žarnas darinėti, valyti. 2. ryt. atkalbinėti, peikti, šmeižti (kad netekėtų, nevestų): Tą merginą bobos raišo nuo jo. raišymas raišytojas, raišytoja dkt.
raištis - raiš|tis 1. virvelė, ryšys: Raištis maišui užrišti. Nutrūko kojinės raištis Nuvyk naują raištį. Susivarstyk batų raiščius, raištelius. 2. anat. skaidulinio audinio tampri juosta ar pluoštas (ligamentum): Kepenys prie diafragmos prisitvirtinusios dviem raiščiais. Kryžminiai kelio raiščiai. 3. javų pėdo grįžtė. 4. žem. didelė namie austa skara.
raišteliai - kartu suformuluoti nėrinių kišamas kilpomis arba jei kraštus
elegantiška - pažymėtas elegancija
raišuoti - raiš|uoti, raišuoja, raišavo būti raišam, šlubuoti: Eina raišuodamas. Arklys raišuoja. raišavimas.
raišioti - raišio|ti, raišioja, raišiojo džn. rišti: 1. Nutrūkusią virvę raišioja. 2. Gyvulius ganykloje raišioja. Pomidorus raišioja. raišiojimas raišiotojas, raišiotoja dkt.
raišiojimas - ráišiojimas 1.→ raišioti 3: Gyvulių ráišiojimas 2.→ raišioti 6: Tuo laiku gydytoja jau pabaigė raišiojimą 3. kaltinimas, skundimas; apraišymas. 1.→ apraišioti 1: Tūlose vietose po pirmojo [apynių] apraišiojimo antrą kartą apkret mėšlais 2.→ apraišioti 3: Apraišiojimas [vaismedžių] ir išpurinimas žem...
nemoteriška - panašus arba siūloma vyro, o ne moteris, paprastai, susijusių su ar charakteristika apie žmogų, o ne moteris
berniokiška - dažnai įžeidžiantis Vyriška tarnas aa berniuką nuo gimimo iki pilnametystės b sūnus c nesubrendusios Vyras
raištelis - raištẽlis 1. skepetukas, skarelė:Tas raištẽlis tau gerai pristova pri burnos Raištẽlį taip įdėvėjau, kad nebegaliu nė išplauti Sutaisyk mun raištẽlį ir padėk į skrynę Raištelių visur ieškojo – niekur nerado Kad aš buvau po kaselių, žal' rūt' vainikelio. Dabar esmi po šepšelio, po balto raištelio 2. kojinių...
nutrūktgalviška - pažymėtas trūksta tinkamo atsargiai neatsargaus pasekmes neatsakingi
blyška - su anemija susijusių arba neigiamai trūksta jėgos, gyvybingumo, ar dvasinio
raiščioti - raiščio|ti, raiščioja, raiščiojo šlubčioti.
lengvabūdiška - archajiškas glib, kalbus trūksta deramos pagarbos ar sunkumas
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž