Žodžių racionalumas reikšmės

racionalumas - Iracionalumas — polinkis į visuminį (absoliutų) realybės suvokimą, žaibiškas reagavimas į situaciją veiksmu, o ne analize. racionalùmas → racionalus 1: Ryškus renesansinio meno bruožas buvo racionalumas ir saikingumas
iracionalumas - Taktikai — lengvai įsitraukia į manipuliacijas objektais, lengvai dovanoja, perka, tačiau sutrinka naujų idėjų, planų, perspektyvų akivaizdoje. Racionalumas — sugebėjimas vertinti, palyginti. Racionalui reikia įsisiūbavimo. Jis nuolat analizuoja, kas vyksta šalia jo. Racionalui trūksta žinių apie tai, ką reikėtų padaryti, kad pasikeistų situacija, net...
racionalus - racional|us, racionali 1. protu paremtas, protingas, tikslingas, tinkamas: Racionalus išteklių naudojimas. racionali mityba. Racionalus požiūris. 2. mat. bendramatis su sveikuoju skaičiumi, vienetu: racionalusis skaičius (sveikasis teigiamasis skaičius). racionalusis reiškinys (algebrinis reiškinys be radikalų). racionaliai prv. racionalumas.
racionalizmas - racionalizmas 1. fil. kryptis, laikanti protą tiesos pažinimo šaltiniu ir kriterijumi. 2. protu paremta pažiūra į gyvenimą, vadovavimasis protu.
racionalistas - racionalist|as, racionalistė dkt. racionalizmo šalininkas, sekėjas.
emocionalumas - Emocionalieji — iš pradžių bendrauja emocionaliai, tačiau palaipsniui "užgęsta". Savo uždaviniu laiko neleisti auditorijai nuobodžiauti.
racionalizavimas - racionalizãvimas → racionalizuoti: Gamybos racionalizãvimas
racionaliai - pagrįstai arba susitarimą, b, susijusių su, remiantis arba priimtinos priežasties pagrįstas
racionalinis - racionalin|is, racionalinė žr. racionalus 2 Žiūrėk: [racionalus].
intencionalumas - intencionalùmas [lot. intentio — įtempimas, sustiprinimas], fenomenologijoje (F. Brentanas, E. Huserlis) — esminė sąmonės savybė, sąmonės nukreiptumas į objektą.
profesionalumas - elgesys, tikslai, arba savybes,, kurie apibūdina arba pažymėkite profesiją ar specialistui (žr. 1professional) šią profesiją (lengvoji atletika) pelno ar pragyvenimo šaltinių
racionalizacinis - racionalizacin|is, racionalizacinė -> racionalizacija: Racionalizacinis pasiūlymas.
racionalizuoti - racionaliz|uoti, racionalizuoja, racionalizavo vykdyti racionalizaciją, gerinti, tobulinti. racionalizavimas: Gamybos racionalizavimas.
racionalizatorius - racionalizator|ius, racionalizatorė dkt. racionalizacijos kūrėjas: Technikos pažanga priklauso nuo išradėjų ir racionalizatorių.
intensionalumas - intensionalùmas [lot. intentio — siekimas], log. sąvokų (teiginių) santykiavimas pagal prasmę.
racionalizavimo - priima sutarimu su protu arba sukelti kažką, atrodo pagrįsta, nes pakeisti natūralu antgamtinės paaiškinimą
racionalizacija - racionalizacija darbo priemonių, metodų, organizavimo gerinimas, tobulinimas.
racionalistinis - priklausomybė nuo priežasties, kaip religinės tiesos aa teorija, kad priežastis yra žinių šaltinis pranašesnis ir nepriklauso nuo prasme suvokimas ba mano, kad yra pagrindiniai kriterijai problemų 2 funkcionalizmo sprendimo priežastis ir patirties, o ne nonrational įsteigimo
ekstensionalumas - ekstensionalùmas [lot. extensio — išplitimas, apimtis]: 1. objektų ir juos atitinkančių sąvokų turinio tapatumas; 2. sąvokos apimtis.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž