Žodžių programa reikšmės

programa - programa 1. veikimo, darbo ir kt. planas: Komisijos darbų p. Suvažiavimo darbų p. Įvykdyti programą. 2. organizacijos ar atskiro veikėjo veiklos principų ir uždavinių išdėstymas; tam skirtas leidinys: Vyriausybės p. Partijos p. 3. trumpas mokomojo dalyko turinio išdėstymas; tam skirtas leidinys: Matematikos, istorijos p. 4. teatro vaidinimo, koncerto, cirko ir kt...
barograma - barogramà [↗ baro... + ↗ ...grama], barografo užrašyta atmosferos slėgio kreivė.
aerograma - oro laiškas 2
kartograma - kartogramà grafiškas tam tikrų statistinių duomenų pavaizdavimas žemėlapyje.
programavimas - programãvimas → programuoti: Programavimo kalba Skaičiavimo centrai taiko labai suprastintą ir prieinamą programavimo sistemą Matematinis programavimas – tai mokslas apie protingo valdymo, planavimo ir projektavimo matematinius metodus Programavimas kompiuteriams
mikroprograma - kompiuterinės programos yra nuolat aparatūros įrenginio (tik skaitomos atminties)
makroprograma - yra didelis, storas, arba, išimtiniais atvejais pastebimas iš dalyvavimu, arba skirtas naudoti su santykinai dideliais kiekiais arba didelio masto b arba su makroekonomikos bendrojo 1c arba makro objektyvą arba arti fotografuoti dideliu, storas , arba pernelyg
biograma - biogramà [↗ bio...+ ↗ ...grama], biografijos duomenys, trumpas gyvenimo aprašymas; dažn. pateikiamas informaciniuose leidiniuose.
chronograma - chronogramà [↗ chrono... + ↗ ...grama], lotyniškas tekstas, kurio žodžių pirmosios arba grafiškai išskirtos raidės sudaro skaičių (romėniškais skaitmenimis), reiškiantį įvykio, apie kurį tekste kalbama, datą arba knygos išleidimo datą.
kriptograma - šifravimo ar kodas figūros ar atstovavimo bendravimas paslėptą prasmę
kardiograma - kardiograma med. grafiškas širdies judesių atvaizdas.
logograma - logogramà [gr. logos — žodis + gramma — raidė], sen. raštijos ženklas, žymintis ne abstrakčią sąvoką, o ją reiškiantį realų žodį.
ideograma - ideogramà [idea + ↗ ...grama], rašmuo, žymintis ne garsą ar skiemenį, o visą sąvoką; ideogramos yra skaitmenys, matematikos ženklai, chemijos ir logikos simboliai, pvz., 3 žymi ne keturias fonemas t-r-y-s, o tam tikro skaičiaus sąvoką.
fotograma - fotogramà [↗ foto... + ↗ ...grama]: 1. fot. šešėlinis daikto vaizdas jautriame fot. sluoksnyje, gautas be fot. kameros; 2. fiz. techn. įvairių dydžių laikinio kitimo fot. užrašas.
nomograma - grafinis pavaizdavimas, kuris susideda iš kelių eilučių, sudalytos masto ir išdėstyti tokiu būdu, naudojant liniuotės prijungti žinomas dviejose eilutėse reikšmes nežinoma vertė gali būti skaitytų sankirtos taško kitą eilutę
monograma - monograma gražiai suderinti vardo ir pavardės inicialai, vardaženklis: Išsiuvinėti monogramą.
holograma - holograma daikto erdvinis atvaizdas.
fonograma - fonograma 1. tech. garso įrašas plokštelėje, magnetinėje ar kino juostoje. 2. lingv. rašmuo, žymintis kalbos garsą ar skiemenį.
ciklograma - ciklogramà [↗ ciklo... + ↗...grama], judančio švytinčio taško fotografija.
audiograma - audiogramà [audio + ↗ ...grama], klausos tyrimo spec. aparato užrašas.
akromonograma - akromonogramà [gr. akros — kraštinis + ↗ monograma], eiliuotas kūrinys, kurio kiekviena eilutė prasideda tokia raide, kokia baigiasi ankstesnioji eilutė.
kablograma - kablogramà. povandeniniu kabeliu siunčiama telegrama. .
histograma - dažnių paskirstymo atstovavimas naudojant stačiakampiai, kurių plotis sudaro klasių intervalus ir kurios sritys yra proporcingas atitinkamų dažnių
elektronograma - elektronogramà [↗ elektronas + ↗ ...grama], difrakcinio vaizdo, gauto, difragavus elektronams tiriamajame daikte, fotografija.
autoradiograma - autoradiogramà [↗ auto... + ↗ radiograma], radioaktyviųjų medžiagų pasiskirstymo objekte fotografinis atvaizdas.
Palatograma - palatogramà [palatum + ↗ ...grama], schematiškas kietojo gomurio ir vidinio viršutinių dantų kontūro piešinys su pažymėtais liežuvio lietimosi pėdsakais, likusiais po kurio nors garso tarimo.
oscilograma - oscilogramà [oscillo + ↗ ...grama], tiriamo proceso kreivė oscilografo ekrane, įrašo nešiklyje (filme, fot. popieriuje); gaunama oscilografu.
elektrokardiograma - atsekti elektrokardiograma; elektrokardiogramos procedūra
elektroencefalograma - smegenų bangos kurį Elektroencefalografas atsekti
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž