Žodžių pripulti reikšmės

pripulti - prip|ulti, pripuola, pripuolė 1. greitai pribėgti: Vaikas pripuolė prie motinos. pripuolęs prašo pagalbos. 2. prikristi, prisiglausti: Pripulti prie žemės. 3. retkarčiais, priešokiais imti (ką daryti): pripuldamas skaito. 4. prikibti: Kažkokia liga pripuolė. pripuolimas.
apipulti - pùlti,púola (pùla puõla puõlna pul̃na pùlsta punla ), púolė (púolo )1. staigiai leistis žemyn, kristi:Vanduo puolė latakais ir beregint išsiliejo upėmis Ji supuvusį medį drožė, o aukso skiedrikės puolė Ale jis buvo labai tinginys: nuvažiavo in girią, sustojo po egle, kerta šakas, ir k...
uzsipulti - užsip|ulti, užsipuola, užsipuolė be reikalo kibti: Ko tu mane vis užsipuoli? užsipuolimas.
užsipulti - užsip|ulti, užsipuola, užsipuolė be reikalo kibti: Ko tu mane vis užsipuoli? užsipuolimas.
įpulti - įpulti, įpuola, įpuolė 1. įkristi: Į. į duobę. 2. įdubti: Jo skruostai įpuolę. 3. prk. patekti, pakliūti: Į. į bėdą, į skolas. 4. smarkiai įbėgti: Į. į kambarį. įpuolimas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž