Žodžių praktika reikšmės

praktika - praktik|a 1. tikrovę keičianti veikla: Teorijos ir praktikos ryšys. Mokslo išvados patikrinamos praktika. 2. besirengiančių veiklai darbas: Atlikau praktiką mokykloje, fabrike. Gamybinė praktika Pedagoginė praktika 3. darbo patyrimas, įgudimas: Dėstymo praktika Jis turi nemažai to darbo praktikos. 4. darbas pagal specialybę: Verčiasi gydytojo praktika. Ilga prakt...
praktikas - praktik|as, praktikė dkt. kas gerai moka savo darbą iš praktikos, iš paties darbo.
praktiskas - praktišk|as, praktiška 1. mokantis naudotis palankiomis aplinkybėmis, sumanus darbe, patyręs: Praktiškas žmogus. 2. tikslingas, patogus: Praktiškas drabužis, įrengimas. Praktiškas pasiūlymas. praktiškai prv.: praktiškai galvoti, daryti. praktiškumas.
praktiskai - beveik visiškai beveik visais praktiniais tikslais
praktiskais - praktiniu būdu
praktiškas - praktišk|as, praktiška 1. mokantis naudotis palankiomis aplinkybėmis, sumanus darbe, patyręs: Praktiškas žmogus. 2. tikslingas, patogus: Praktiškas drabužis, įrengimas. Praktiškas pasiūlymas. praktiškai prv.: praktiškai galvoti, daryti. praktiškumas.
praktiškai - praktiniu būdu
praktikumas - praktikumas studentų pratybos: Laboratorinis p. Gramatikos p.
praktiskumas - praktinis požiūris į problemų ir reikalų
taktika - taktika 1. kar. kautynių teorija ir praktika. 2. visuomeninės, politinės kovos metodai ir būdai, kuriais siekiama užsibrėžto tikslo. 3. sport. rungtyniavimo veiksmų parinkimas pagal tikslą: Rungtynių, žaidimo taktika.
profilaktika - profilaktika 1. med. visuma priemonių ap (si) saugoti nuo ligų. 2. tech. visuma priemonių apsaugoti mechanizmus nuo gedimo.
praktikantas - praktikant|as, praktikantė dkt. kas atlieka praktiką (gamybinę, pedagoginę ar kt.): Studentas praktikantas.
praktiskus - praktiniu būdu
praktiškumas - praktiškùmas. → praktiškas: 1. Kai kurie žmonės turi įgimtą praktiškumą. 2. Daiktų praktiškumas netrukdo estetiškai juos suvokti.
praktine - , su jomis susijusių arba pasireiškia praktikoje ar veiksmų ne teoriniai ar idealus
praktikuoti - praktik|uoti, praktikuoja, praktikavo verstis savo darbu, specialybe: Seniai praktikuojantis gydytojas. praktikavimas.
praktinis - praktin|is, praktinė susijęs su praktika, dalykiškas: praktinė veikla. praktinė higiena. Praktinis gyvenimas.
galaktika - galaktika astr. didžiulė žvaigždžių ir tam tikros medžiagos sistema, siejama savitarpio traukos.
didaktika - didaktika 1. pedagogikos dalis - mokymo teorija. 2. prk. pamokymai.
praktikuotis - praktik|uotis, praktikuojasi, praktikavosi pratintis dirbti, atlikinėti praktiką: Pradėjau praktikuotis vaistinėje. praktikavimasis.
prakticizmas - prakticizmas praktiškas veiklumas, teorijos palenkimas praktikai: Sveikas p. Siauras, sausas p.
sintaktika - sintãktika [gr. syntaktikos – sutvarkantis], semiotikos skyrius, tiriantis ženklų tarpusavio santykius.
seroprofilaktika - seroprofilãktika [↗ sero... + ↗ profilaktika], būdas išvengti infekcinės ligos — serumo įšvirkštimas.
radiogalaktika - radiogalãktika [↗ radio... + ↗ galaktika], galaktika, labai stipriai (100—1000 kartų ir daugiau už normalią galaktiką) spinduliuojanti radijo bangas.
psichoprofilaktika - psichoprofilãktika [↗ psicho... + ↗ profilaktika], psichol. poveikio priemonių, padedančių išvengti psichinių ir somatinių ligų arba jas įveikti, visuma.
psichodidaktika - psichodidãktika [↗ psicho... + ↗ didaktika], mokymo ir auklėjimo psichologija.
metagalaktika - Visa sistema galaktikų visatoje
lingvodidaktika - lingvodidãktik‖a [lot. lingua — kalba + ↗ didaktika], kalbų mokymo teorija; ~os objektas — bendrieji kalbų mokymo proceso ir turinio principai.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž