Žodžių practice reikšmės

praktika - praktik|a 1. tikrovę keičianti veikla: Teorijos ir praktikos ryšys. Mokslo išvados patikrinamos praktika. 2. besirengiančių veiklai darbas: Atlikau praktiką mokykloje, fabrike. Gamybinė praktika Pedagoginė praktika 3. darbo patyrimas, įgudimas: Dėstymo praktika Jis turi nemažai to darbo praktikos. 4. darbas pagal specialybę: Verčiasi gydytojo praktika. Ilga prakt...