Žodžių poteme reikšmės

potekomis - potekomis -> potekom.
potenciometras - matavimo elektrovaros jėgų Įtampos daliklis priemonė
perskaiteme - turėti ar išlaikyti kaip nuosavybę, privilegija, arba teisė
potenciometrija - potenciomètrija [↗ potencialas + ↗ ...metrija], elektrocheminės analizės metodas, pagrįstas į tiriamą tirpalą panardinto elektrodo potencialo matavimu.
poteriai - poter|iai dgs. bažn. atmintinai kalbamos maldos: poterius moka, kalba. ◊ Kaip poterius beria (sklandžiai kalba; atmintinai moka).
potencija - potencija turėjimas jėgų kam nors, galia, galėjimas: Kūrybos, poetinė p.
potencialumas - gebėjimas kurti arba atėjo į egzistavimą potencialas 1
potekstė - potekst|ė žodžiais nepasakoma, nuvokiama teksto prasmė: Apsakymas turi svarbią potekstę. Emocinė potekstė.
potentatas - potentãtas [lot. potentatus — aukščiausioji valdžia], psn. valdovas, karūnuotas asmuo; didikas.
poteriauti - poter|iauti, poteriauja, poteriavo 1. bažn. kalbėti poterius. 2. šnek. bambėti, bartis. poteriavimas.
potencinis - potencin|is, potencinė -> potencija: potencinė energija. Potencinis našumas.
potencialus - potencial|us, potenciali galintis reikštis, galimas: Potencialus varžovas. potencialiai prv. potencialumas.
potencialas - potencialas 1. fiz. dydis, apibūdinantis lauko (elektrinio, traukos, jėgų, greičio ir kt.) būseną pasirinktame taške: Elektrinis p. Greičio p. Traukos p. 2. prk. pajėgumo laipsnis: Ekonominis šalies p.
potėpis - potėp|is teptuko brūkšnys, dažų užtepimas: Paveikslas tapytas drąsiais, plačiais potėpiais.
potencialinis - potenciãlin‖is [↗ potencialas]: 1. fiz. ~ė jėga — jėga, kurios darbas priklauso tik nuo jos veikiamo materialiojo taško pradinės ir galinės padėties erdvėje ir nepriklauso nuo šio taško trajektorijos ir judėjimo dėsnio.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž