Žodžių porinti reikšmės

porinti - porin|ti, porina, porino pasakoti: porina pasakas, nebūtus daiktus. porinimas.
dorinti - dorin|ti, dorina, dorino daryti doresnį, gerinti, ugdyti dorą: Jis platino švietimą ir dorino liaudį. dorinimas.
aptrinti - trìnti(trýti ), -a (trẽna ), trýnė (-o) 1.spaudžiant ką nors brūžinti į ką:Kai ims uodegą trìnt ant tvorą, sulėks visas kermošius žiūrėtų Trýnė trýnė in pušį [veršis], i skilo lenta Trinù ten į tą molį, šukuoju tą avino skūrą Žagarės girioje baigė trinti, gludinti ragus danie...
chlorinti - gydyti arba sujungti su chloru arba chloro junginys
apmarinti - marìnti(-yti), -ìna, -ìno 1. būti, budėti prie mirštančio, teikti jam paskutinius patarnavimus:Girdi, pas Bukantą į lentą muša, lėkiam senosios Bukantienės marìnti: sako, jau vakar dideliai bloga buvusi Muno dėdę bobos marìno marìno, o ans tik pasveiko Marìnamas ligonis(labai silpnas, prie mirties) Mari&#x...
apvirinti - vìrinti(-yti ), -ina, -ino 1. kaitinti skystį ar skystą masę, kol pradės virti:Itaigi vìrintas [v]anduoj Sumala su girnom [salyklą], daugiau nevìrintą vandenį uždeda [darydami alų] Tada vìrinto vandenio inpili nedaugį Sudžiovini šitas šakneles [valerijonų], nuplaudi gražiai, nuskutinėji, užsipili vandeniu vìrytu...
dyrinti - dyrin|ti, dyrina, dyrino eiti, galvą nuleidus, dūlinti, vilktis, slampinti: Ir dyrina kaip vilkas, akis nuleidęs. dyrinimas.
derinti - derin|ti, derina, derino priežodis 1 derėti. 1. daryti sutinkantį, taikyti: Būdvardžius su daiktavardžiais deriname gimine, skaičiumi ir linksniu. sngr.: Ji derinasi skarelę. 2. muz. taikyti balsus ar stygas: Smuiką derinti 3. lygti perkant. derinimas: Žodžių derinimas sakinyje. derinimasis derintojas, derintoja dkt.: Pianinų derintojas Žiūrėk: [1 derėti].
apsitrinti - nešioti (kaip audinio krašto) arba, jeigu patrynus nervintis b atskirti temas, deformavimo krašto, dirgina
čyrinti - čyrin|ti, čyrina, čyrino šnek. griežti: Smuiku čyrinti čyrinimas.
cukrinti - cùkrinti,-ina, -ino saldinti, dėti cukraus:Gerti cùkrintą arbatą įsotinti cukrumi:Įcukrinti vaisiai
audrinti - áudrinti,-ina, -ino 1. kelti audrą.2. jaudinti, žadinti:Daugel žmonių audrina tokiais norais savo krūtinę, tik ne visi kalba apie tai | Ponai áudrinas sauduoti giesmes, t. y. taisos giedoti Širdis audrinos 1. pakilti audrai:Greitai tie pavojai ir užklupo, siautėjant įsiaudrinusiai ašigalio stichijai 2. sukelti nerimą, sujaudinti:Ponas žm...
antrinti - añtrinti(-yti ), -ina, -ino 1. antrą kartą ką daryti, kartoti:Kad aš ką pasakau, tai daugiau neañtrinu 2.antru balsu dainuoti, pritarti:Mano tėvas galėjo gerai añtrint Aš negaliu užvadžiot, aš moku tik añtrint [Jaunimas] su kanklėmis, antrinančiomis dainoms pasikartoti, atkristi Kai peršalsi, tai liga atsiañtrins ...
aitrinti - áitrinti,-ina, -ino , aĩtrinti1. daryti aitrų, kartų.2.pykdyti, užgaulioti; aistrinti:Kvailo žmogaus nereikia áitrinti Jis labai nuolaidus žmogus: áitrink jį kaip nori, neužpyks Aitrina sielą, kaip geležį rūdys, tas nenumaldomas, almantis rūstis Jo kalba vis labiau aitrino mano širdį 3.erzinti (žaizdą):Jis aitrina opą, did...
apčiurinti - čiùrinti,-ina, -ino 1.tekėti:Sūris, suverstas sūriamaišin, karo, išrūgos sagonan čiùrina 2. šlapintis:Vyriškis čiùrina ant tako, t. y. męža Toks vaikas, o ve da vis į lovą čiùrina apčiùrinti apšlapinti:Žiūrėk, ka tavęs vaikas neapčiùrintų | Vaikas apsičiùrinęs, t. y. apsičiuižęs Vis...
apšvarinti - švãrinti(-yti ), -ina, -ino 1. daryti švarų, švaresnį, valyti:Šeimininkė švarina kambarius Jei būtų nešvarinę, ta(tai)būtų sukirmėję ten | Šveitėme ir langus, ir sienas, grandėme iš kampų visų metų purvą, švarinomės Jau nešvãrinuos dėl to vaiko Jeigu kokią dieną nesišvarini, tą dieną ateina svečių 2. daryti morališka...
čiurinti - čiurin|ti, čiurina, čiurino šnek. 1. leisti bėgti, tekinti: Alų čiurinti iš šulės. 2. šlapintis. čiurinimas 2 čiurin|ti, čiurina, čiurino priežodis čiurti: Čiurinti skarelę. sngr.: Nesičiurink rankų. čiurinimas.
bjaurinti - bjaurin|ti, bjaurina, bjaurino 1. daryti bjaurų, negražų. 2. teršti, bjauroti: Vandenį bjaurinti 3. dergti, koneveikti: Vardus mūs bjaurins piktos lūpos. bjaurinimas.
aštrinti - ãštrinti(-yti), -ina, -ino 1. daryti aštresnį, galąsti:Peilį ãštrinti Útrino sūnelis ... šoblelę Musydavo eit ... aštrint sau kiekvienas arklą savo aba lopetą savo . ║smailinti:Velniai šoka, džiaugias, ãštrina dantis, galanda nagas 2. stiprinti, didinti (intensyvumą):Aštrinti problemą Mažindamas prekių kainas ...
atvirinti - vìrinti(-yti ), -ina, -ino 1. kaitinti skystį ar skystą masę, kol pradės virti:Itaigi vìrintas [v]anduoj Sumala su girnom [salyklą], daugiau nevìrintą vandenį uždeda [darydami alų] Tada vìrinto vandenio inpili nedaugį Sudžiovini šitas šakneles [valerijonų], nuplaudi gražiai, nuskutinėji, užsipili vandeniu vìrytu...
apibjaurinti - bjaũrinti(-yti), -ina, -ino bjáurinti bjaurìnti, -ìna, -ìno1.daryti bjaurų, negražų, bjauroti, gadinti, darkyti, žeminti:Gyvenimas gražus, ir žmogui nevalia jį bjaurinti Nebjaurinkite tada žemės, kurion einate gyvent Tie yra daiktai, kurie bjaurina žmogų 2. bjurti, gesti Nuo dvyliktos, žiūrėk, ims bjaũrintis ...
apibendrinti - beñdrinti,-ina, -ino1. daryti bendrą, jungti:Turtą beñdrinti 2. bendrauti, bičiuliauti:Ta teta ir visai nesibeñdrina 1.padaryti išvadą iš atskirų atvejų, faktų:Fizinė chemija apibendrina gausius eksperimentų duomenis 2.padaryti bendrą, suteikti bendros reikšmės:Apibeñdrinti atskirą reiškinį Apibendrinti galima įvairias...
aistrinti - aĩstrinti,-ina, -ino kelti aistrą:Muzika aistrino šokėjus uždegti aistras.| Tarė Kaziukas, tankiai alsuodamas, įsiaistrinęs darbu
atitrinti - trìnti(trýti ), -a (trẽna ), trýnė (-o) 1.spaudžiant ką nors brūžinti į ką:Kai ims uodegą trìnt ant tvorą, sulėks visas kermošius žiūrėtų Trýnė trýnė in pušį [veršis], i skilo lenta Trinù ten į tą molį, šukuoju tą avino skūrą Žagarės girioje baigė trinti, gludinti ragus danie...
atgarinti - gãrinti,-ina, -ino1. varyti, leisti garą; laikyti garuose:Juk ir jų žemelė greitai sugeria drėgmę ir veikiai ją garina Gãrink dantį su drigniu, kad gelia, t. y. garą leisk Mazgoja karštu vandeniu arba garina karštoje pirtyje Gãrinti sūrymą Negãrintos bulvės yra patilžusios | Vyras pirtyje gãrinas, t. y. ant garo stov...
atsiderinti - dẽrinti(-yti), -ina, -ino, derìnti, -ìna, -ìno1.daryti tinkamą, taikyti:Rakto dar nedẽrinau Dẽrinti langą, lentą (žiūrėti, ar tinka staktose, prie kitos lentos) Su laikrodžiu jos visą savo darbą dẽrina Derintas(iš dviejų rūšių medžiagos kombinuotas)kostiumėlis | Kadai ji dẽrinas(visaip raišioj...
atsiantrinti - añtrinti(-yti ), -ina, -ino 1. antrą kartą ką daryti, kartoti:Kad aš ką pasakau, tai daugiau neañtrinu 2.antru balsu dainuoti, pritarti:Mano tėvas galėjo gerai añtrint Aš negaliu užvadžiot, aš moku tik añtrint [Jaunimas] su kanklėmis, antrinančiomis dainoms pasikartoti, atkristi Kai peršalsi, tai liga atsiañtrins ...
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž