Žodžių plėtra reikšmės

plėtra - plėtra 1. plėtotė, raida: Žemės ūkio plėtra. Energetikos plėtra. 2. plėtimasis, ekspansija.
plėtrumas - plečia erdves aktas ar procesas
plėtrus - plėtr|us, plėtri 1. kuris labai plinta, sklinda: plėtri ugnis. plėtri liga. 2. kuris plečiasi, skečiasi: plėtrusis cementas. plėtrioji visata. plėtrumas.
plėtros - veiksmas, procesas arba rezultatas kurti
vėtra - Vėtra - sausumos audra – meteorologinis reiškinys, pasireiškiantis smarkiu vėjo sustiprėjimu. Jūroje audra vadinama štormu. Trumpa, smarki audra vadinama škvalu, ilgai trunkanti galinga - uraganu.
plėtimas - plečia erdves aktas ar procesas
pletora - pletorà [gr. plēthōrē], padidėjęs kraujo kiekis; pilnakraujystė.
skėtra - skėtra prasiskėtimas: Žirklių s. Šakų s. (bot. dviejų gretimų šakų prasiskėtimo kampas) 2 skėtra b. menkinamai kas skėtriodamas vaikščioja, plevėsa: Atsivelka ir tas s.
plėtoti - plėto|ti, plėtoja, plėtojo 1. į šalis skleisti, skėsti: Vėjas plėtoja skarą. sngr.: Šakos plėtojasi. 2. plėsti, rutulioti: Plėtoti veiklą, atmintį. Plėtoti gamybos automatizaciją. Plėtoti gabumus. sngr.: Literatūra plėtojasi. plėtojimas plėtojimasis.
plėtojimas - veiksmas, procesas arba rezultatas kurti
plėtimasis - plečia erdves aktas ar procesas
plėtotė - plėtot|ė ėjimas iš mažiau tobulo būvio į tobulesnį, raida: Kultūros, meno plėtotė. Literatūros plėtotė. Visuomenės plėtotės dėsniai.
plėtotis - išdėstyti arba aiškiai laipsniais arba išsamiai išdėstyti
plėtojimasis - naudojamas kaip funkcija žodį reiškia, kad po daiktavardžio ar daiktavardis ekvivalentas yra neabejotinas arba anksčiau buvo nurodyta kontekste arba dėl šios aplinkybės
plėtotės - veiksmas, procesas arba rezultatas kurti
plėtiklis - , kuri tęsiasi kaip aa medžiagos pridėjo skiediklis, Įsimaišius, arba modifikatorius b gebėjimus, ypač prie produkto pridėtos sudedamosios dalys, didžiąją maisto produkto (kaip sriuba ar mėsos) medžiagos naudojami, siekiant padidinti pridėta prie produkto, ypač į gamybos skiediklio, Įsimaišius, arba modifikatorius Expander
salietra - salietra tech. šarminio metalo nitratas, vartojamas trąšoms ir technikoje.
tetra - tetra... [gr.], priešdėlis, reiškiantis, kad kas nors sudaryta iš 4 dalių, turi 4 požymius.
pletizmografas - pletizmogrãfas [gr. plēthysmos — padidėjimas + ↗ ...grafas], prietaisas pulsinio tūrio kitimui užrašyti.
pletorinis - pletòrinis [↗ pletora], pilnakraujis
uretra - taip pat tarnauja kaip kanalas, kad daugumos žinduolių vykdo šlapimas iš šlapimo pūslės ir vyrų spermos koridorius
pletizmografija - pletizmogrãfija [plēthysmos + ↗ ...grafija], organo arba kūno dalies tūrio kitimo, kuris atspindi tekančio pro tą organą kraujo kiekį, užrašymas
Demetra - Demetrà (gr. Dēmētēr), sen. graikų derlingumo ir žemdirbystės deivė.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž