Žodžių pimpis reikšmės

priekampis - priekampis mat. kampas, gretimas su trikampio ar daugiakampio kampu.
pimpiliukas - pimpiliùkas. mažo ūgio žmogus: Anų visa pamilija tokie pimpiliùkai – kitims ligi pažasties. Tėvas tutulis, motina pampsa, vaikai pimpiliukai.
pimpalas - Suaugusių vyriškos lyties vidaus vištiena (Gallus gallus) b paukščių, išskyrus vidaus vištienos Vyriška c slanka d archajiškas ir gaidys gieda, taip pat Ryto Sutemos el vėtrungė prietaisas (maišytuvas arba vožtuvas) reguliuoti srautą skystis aa vyriausiasis asmuo lyderis ba asmuo dvasia, ir dažnai tam tikrą Swagger ar arogancija plaktukas spynos, šaunamojo gin...
pakampis - pakampis pakampė.
trikampis - trikamp|is, trikampė kuris su trimis kampais: Trikampis bokštas.
penkiakampis - penkiakampis penkių kampų figūra 2 penkiakamp|is, penkiakampė kuris su penkiais kampais: penkiakampė žvaigždė.
kumpis - kump|is šlaunis, kulšis (ppr. kiaulės); šlaunies, kulšies mėsa: Svečius vaišino dešromis ir kumpiais.
dvikampis - dvikam̃pis kas su dviem kampais:Dvikampis, arba sferinis dvikraštis, yra rutulio paviršiaus dalis, telpanti tarp dviejų didžiųjų pusiau apskritimų
plačiakampis - didele dalimi didžioji
septyniakampis - septyniakamp|is, septyniakampė kuris su septyniais kampais.
lygiakampis - lygiakamp|is, lygiakampė turintis lygius kampus: Lygiakampis trikampis.
bekampis - bekamp|is, bekampė neturintis savo pastogės, namų.
septynkampis - septynkamp|is, septynkampė -> septyniakampis.
daugiakampis - daugiakamp|is, daugiakampė turintis daug kampų.
viršįtampis - perteklinis potencialas, jonų išleidimo elektrodo viršijant elektrodo įtampa viršija normalios darbinės įtampos prietaiso ar grandinės pusiausvyros potencialą
užkampis - užkamp|is nuošali, atkampi vieta: užkampyje gyvena.
šešiakampis - šešiakamp|is 1 šešiakampis šešių kampų figūra: Taisyklingasis šešiakampis 2 šešiakamp|is, šešiakampė kuris su šešiais kampais: šešiakampė figūra.
stačiakampis - 1. stačiakampis mat. lygiagretainis, kurio visi kampai statūs 2. stačiakamp|is, stačiakampė turintis stačius kampus: stačiakampė aikštė.
smailiakampis - smailiakamp|is, smailiakampė turintis smailų kampą.
dvylikakampis - dvylikakam̃pis dvylikos kampų figūra:Išskaičiuokime taisyklingojo įbrėžto dvylikakampio kraštinę
astuoniakampis - aštuoniakamp|is, aštuoniakampė -> aštuonkampis.
įvairiakampis - įvairiakamp|is, įvairiakampė geom. kuris su įvairiais, nevienodais kampais: Įvairiakampis keturkampis.
bukakampis - bukakam̃pis,-ė su buku kampu:Jei vienas kampas yra bukas, tai toks trikampis vadinasi bukasis, arba bukakampis
aštuoniakampis - aštuoniakamp|is, aštuoniakampė -> aštuonkampis.
keturkampis - keturkamp|is, keturkampė kuris su keturiais kampais: Keturkampis laukas.
astuonkampis - aštuonkamp|is, aštuonkampė turintis aštuonis kampus (pvz., figūra).
aštuonkampis - aštuonkamp|is, aštuonkampė turintis aštuonis kampus (pvz., figūra).
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž